Minna Siikaniva mustavalkoisessa kuvassa
Kuva: Tuija Hyttinen

Kirkko haluaa olla rakentamassa turvaa, toivoa ja luottamusta 

Yhteiskunnan kriisinkestävyyden vahvistaminen on tulevina vuosina vahvasti kirkon agendalla.

Kirkkohallitus hyväksyi syyskuussa sisällöllisesti Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hallitusohjelmatavoitteet vuosille 2023–2027. Esityksen kantavana teemana on yhteiskunnan kriisinkestävyyden vahvistaminen. Kirkko haluaa olla rakentamassa turvaa, toivoa ja luottamusta ihmisten arkeen. 

Tavoitteiden teemoja ovat muun muassa eriarvoisuuden vähentäminen, tulevaisuususkon vahvistaminen, nuorten hyvinvointiin satsaaminen sekä ilmastokestävän elämäntavan edistäminen. 

Lisäksi hyväksyttiin myös Siunausten signaalit -dokumentti Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tulevaisuusselonteoksi. 

Selonteon lähtökohtana on se, että kirkon kannalta merkityksellisen tulevaisuustiedon lähde ovat ihmiset itse ja heidän arkiset kokemuksensa. Dokumentti pohjautuu ihmisten arkisten kokemusten havainnointiin ja tulkitsemiseen kirkon kannalta. Siunausten signaalit haastaa pessimistiset näyt kirkon tulevaisuudesta. Kirkkoon suhtaudutaan myönteisesti ja avoimesti. Kirkkoa tarvitaan nyt enemmän kuin pitkiin aikoihin. Keskeistä on diakonian tarve ja sen merkittävyys kirkon toiminnassa.  

Selonteko on tarkoitettu kirkon työn kehittämisen välineeksi kaikkiin seurakuntiin. Se luo pohjaa myös kirkon seuraavalle yhteiselle strategialle.  

Seurakuntavaalien ehdokasasettelu päättyi 15.9. Nyt seurakuntalaisilla on loistava mahdollisuus vaikuttaa kirkon tulevaisuuteen äänestämällä vaaleissa.  

Vaalit pidetään marraskuussa ja silloin voi äänestää ehdokasta oman seurakunnan seurakuntaneuvostoon ja yhteiseen kirkkovaltuustoon. Ehdokkaisiin voi tutustua tarkemmin 10.10. avautuvassa vaalikoneessa: seurakuntavaalit.fi/vaalikone.  

”Herra, kaikki mitä teemme, kirkastakoon sinua, että Isän rakkautta saisi maistaa maailma” Virsi 449:2