Päätoimittaja Minna Siikaniva.
Minna Siikaniva, Kuopion ev.lut. seurakuntien viestintäpäällikkö, Kirkko ja koti -lehden päätoimittaja. Kuva: Tuija Hyttinen

Kaste kantaa läpi elämän, ja helluntai muistuttaa siitä

Helluntaita voidaan pitää kirkon syntymäpäivänä. Siinä ovat keskeisiä Pyhän Hengen saaminen sekä alkuseurakunnan ja koko kirkon synty.

Helluntaina toimitettiin ensimmäiset kristilliset kasteet. Varhaisessa kirkossa se oli pääsiäisen ohella toinen vuoden kastepäivistä.

Päivän raamatuntekstit puhuvat Pyhästä Hengestä lupauksena ja lahjana. Hänet on lähetetty meille puolustajaksi, auttajaksi ja lohduttajaksi. Kristus on siis kirkossaan jatkuvasti läsnä. Pyhä Henki liittää maailman kristityt yhteen kirkkoon ja uskoon.

Lähetyskäskyn mukaisesti Jumala kutsuu kastetun nimeltä omakseen ja hänestä tulee kirkon jäsen. Kaste kantaa kristittyä läpi koko elämän.

Pyhä Henki on puolustaja, auttaja ja lohduttaja.

Kasteiden määrät ovat valitettavasti viime vuosina vähentyneet. Päätös lapsen kastamisesta tehdään usein jo ennen puolison löytymistä. 

Äskettäin julkaistussa tutkimuksessa suomalaisia pyydettiin kertomaan ajatuksiaan kasteesta ja kummiudesta.  Yhteisön jäsenyys ja mahdollisuus osallistua toimintaan ja kirkollisiin toimituksiin koetaan tärkeänä. Ristiäisiin liittyvät perinteet sekä vanhempien valitseman nimen saaminen liittävät kastetun perheeseen, sukuun, kummeihin ja muihin kristittyihin. Suomalaisille on tärkeää ajan antaminen ja yhteinen tekeminen kummilapsen kanssa. Kummiuteen liittyy myös hengellinen ulottuvuus, joka ilmenee rukouksena ja kristillisen perinteen välittämisenä.

Kasteella nähtiin vaikutusta lapsen elämään hänen myöhemmistä valinnoistaan huolimatta.

Jumalan antama siunaus ja huolenpito koetaan tärkeänä. Kasteella nähtiin olevan vaikutusta lapsen elämään hänen myöhemmistä valinnoistaan huolimatta.

Tähän Jumalan rakkauteen ja suojaan on hyvä jäädä ja jättää läheisensä. 

”Kosketa minua, Henki, kosketa, kirkkaus!  Anna elämälle suunta ja tarkoitus.” Virsi 125:1