Erika Suomisen rintakuva
Kuva: Timo Hartikainen

Kannetaan yhteistä vastuuta

Me kaikki kuulumme suomalaiseen todellisuuteen, joka sitoo meidät elämänyhteyteen menneiden ja tulevien sukupolvien kanssa. Se on yhteyttä, josta ei voi sanoutua irti, jota ei voi kieltää kieltämättä elämää ja sen todellisuutta.

Yhteinen elämä, yhteinen vastuu ei ole helppoa, mutta ei ihmisen elämän eikä yhteisen elämän arvo olekaan sen helppoudessa. Ehkä on yksinkertaisesti niin, että elämän arvo tulee tehtävän täyttämisestä, todellisuudessa elämisestä. 

Jokaisella sukupolvella on oma tehtävänsä, johon elämä on sen kutsunut. Tärkeintä ei ole se, millainen kunkin sukupolven tehtävä on – tärkeintä on tehdä oma osuutensa. 

Tämän sukupolven tehtävä on löytää malli, joka palvelee seurakuntalaisia oikeudenmukaisesti.

Viime syksynä kirkkovaltuusto sai aloitteen, joka laittoi liikkeelle vahvan prosessin: seurakuntayhtymän rakennetta ja toimintaa on mietittävä. Ohjausryhmä aloitti tehtävänasettelun rakenneselvitystyöryhmälle. 

Ohjausryhmä on käynyt hyvää keskustelua ja on aidosti sitoutunut miettimään tulevaisuuttamme. Rakenneselvitystyöryhmä on laittanut valtavan määrän tunteja tehtävän suorittamiseen. Pääkonsulttina takaraivossa on ollut raha, vaikka nyt ei tehdäkään rahanjakomallia. Keskustelussa on noussut esiin monia tärkeitä asioita, jotka vaikuttavat toimintaan. 

Olen iloinnut siitä, että kuudella seurakunnalla on aito halu tehdä yhteisvastuullisia ratkaisuja. Osa seurakunnista pärjää nykyisellä toimintatavalla, mutta monille saattaa tulla vaikeuksia. Jo tällä hetkellä osaa seurakunnista kannatellaan yhteisvastuullisesti. 

Osa seurakunnista pärjää nykyisellä toimintatavalla, mutta monille saattaa tulla vaikeuksia.

Meidän haasteemme on selvitä tulevaisuudesta. Tämän sukupolven tehtävä on löytää sellainen malli, joka palvelee seurakuntalaisia oikeudenmukaisesti. Joudumme miettimään niitä toimintoja, joita on välttämätöntä ja jopa lakisääteistä hoitaa. Yhtymällä on todella iso kiinteistömassa ja se pakottaa miettimään kumpaan panostetaan: seiniin vai toimintaan? 

Vastaus on tietenkin selvä: toimintaan. Niinpä kiinteistömassaa ja siihen liittyvää korjausvelkaa on mietittävä todella tiukalla asenteella. Verotulojen pienentyessä realiteetit tulevat tiukasti vastaan. 

Meillä on todella taitava, joustava ja asiantunteva henkilökunta. Luottamushenkilöillä on halu kantaa hartiavoimin yhteistä vastuuta. Lohdullista on se, että tiedämme olevamme Jumalan turvallisissa käsissä. 

Siihen luottaen kiitos, sekä kaikille hyvää ja siunattua kesää. 

Kirjoittaja on Kuopion yhteisen kirkkovaltuuston ja ohjausryhmän puheenjohtaja.