Päätoimittaja Minna Siikaniva
Kuva: Tuija Hyttinen

Juuri sinua toivotaan ehdokkaaksi seurakuntavaaleihin

Seurakuntavaalien ehdokasasettelu on käynnistynyt ja mukaan ehdokkaiksi kannustetaan kaikenikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia seurakuntalaisia.

Uusia edustajia oli viime vaaleissa lähes puolet valituista. Valtakunnallisesti luottamushenkilöiden keski-ikä on 55 vuotta.

Seurakuntavaalit ovat ennen kaikkea paikalliset vaalit, joissa seurakuntalaisten joukosta valitaan henkilöt suunnittelemaan toimintaa seuraavalle nelivuotiskaudelle. Seurakuntaneuvostot ovat paikallisseurakuntien ylimpiä päättäviä hallintoelimiä.

Kuopion kuusi seurakuntaa kuuluu seurakuntayhtymään, joten jokaisesta seurakunnasta on edustajia yhteisessä kirkkovaltuustossa, jossa on yhteensä 51 jäsentä. Kullakin paikallisseurakunnalla on yhteisessä kirkkovaltuustossa oma kiintiönsä.

Yhteisen kirkkovaltuuston valitsemana valmistelu- ja toimeenpanoelimenä toimii yhtymän yhteinen kirkkoneuvosto. Kirkkoneuvosto valmistelee kaikki kirkkovaltuuston käsiteltäväksi tulevat asiat ja huolehtii valtuuston päätösten täytäntöönpanosta. Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä.

Jokaisesta seurakunnasta on edustajia yhteisessä kirkkovaltuustossa.

Tavoitteena on saada jokaiseen seurakuntaan kaikenikäisiä, erilaisissa elämäntilanteissa olevia luottamushenkilöitä eri aloilta.

Vaaleilla valitut luottamushenkilöt päättävät esimerkiksi kirkollisveroprosentista, talousarvioista, monista työntekijävalinnoista ja tilojen käytöstä.

Haastattelimme nykyisiä luottamushenkilöitä ja he nostivat vaalikauden tärkeimmiksi asioiksi muun muassa kirkkoherrojen vaalit, toimitilaratkaisut sekä ympäristödiplomin hakemisen. 

Tänä vuonna vaalien teemana on Uskottu, toivottu, rakastettu. Olemme kaikki tervetulleita kirkkoon ja äänestämään.

Asetu ehdolle sellaisena kuin olet!