Päätoimittaja Minna Siikaniva
Kuva: Tuija Hyttinen

Jaetaan yhdessä mahdollisimman laajasti viestiä kirkon tekemästä hyvästä työstä

Kirkolla on paljon annettavaa, mutta viesti siitä ei tavoita kaikkia.

Minulla on ilo olla mukana suunnittelemassa hiippakunnallista viestintäpäivää, jonka pääteemana on sosiaalinen media. Ennen erästä suunnittelukokousta silmiini sattui uutisotsikko: ”Ivana Helsinki lähtee somesta, koska haluaa olla aidosti läsnä – tutkija pitää päätöstä yllättävänä ja uskoo sen vaikuttavan näkyvyyteen. ”

Pohdin, että mitä jos kirkko lähtisi somesta? Menettäisimme ainakin yhden tärkeän viestintäkanavan.

Kokouksessa yksi osallistuja kertoi saaneensa seurakuntalaiselta palautetta, että tiettyä tapahtumaa ei ollut löytynyt somesta. Olihan se siellä ollut, mutta viesti ei ollut tavoittanut palautteen antajaa. 

Samana päivänä osallistuin keskusteluun, jossa eräs työntekijä murehti muun muassa yksinäisten vanhusten tilannetta ja lapsiperheiden ongelmia. ”En ole niinkään huolissani ihmisistä, joita tilaisuuksiimme tulee vaan ihmisistä, joita emme tavoita. He ovat niitä, jotka eniten apua tarvitsevat.” 

Mitä jos kirkko lähtisi somesta?

Kirkon tekemä hyvä työ jää usein näkymättömiin, eikä viesti tavoita apua tarvitsevia. Tähän me voimme vaikuttaa. Joukkovoimalla viesti kantautuu paremmin myös niille, jotka eivät ole kirkon aktiivisia jäseniä. Kirkolla on paljon annettavaa. 

Kannustan kaikkia seurakuntalaisia, työntekijöitä ja luottamushenkilöitä jakamaan sosiaalisessa mediassa myös seurakuntien uutisia, tapahtumia ja vaikkapa seurakuntalehtien juttuja. Mikäli ei koe somea luontevaksi viestintäkanavaksi, voi tietoa jakaa itselleen muuten sopivalla tavalla.  

Seurakuntavaalit järjestetään ensi syksynä ja ehdokasasettelu on jo käynnissä. Ehdokkuutta harkitsevien kannattaa aloittaa vaalityö hyvissä ajoin myös somessa. Seurakuntalaiset saavat näin aikaa tutustua niihin asioihin, joita ehdokas pitää itselleen tärkeinä.  

”Herra, kaikki mitä teemme, kirkastakoon sinua, että Isän rakkautta saisi maistaa maailma” Virsi 449: 2.