Mirja Kontio
Mirja Kontio

Alavassa seurakuntalaiset on otettu mukaan ideoimaan toimintaa

Lähdimme etsimään Alavan seurakunnassa uusia tuulia yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Hyvän elämän seurakunta -työnimellä ihmisiä kutsuttiin kehittämisiltaan avoimella kutsulla somessa ja kasvokkain.

Työskentelyssä haettiin seurakunnan toimintaan liittyviä omia ajatuksia ja toiveita kuvin ja sanoin, yhdessä ja ryhmissä.

Olipa innostava ilta, totesi eräs osallistuja.

Facebookin valtakunnallisessa Kirkolliset toimijat -ryhmässä luottamushenkilömme postasi mm. näin: ”Alavan seurakunta osallistaa ihmisiä ja toteuttaa kokeilukulttuuria. On antoisaa ja jopa jännittävää olla mukana tällaisessa pioneeritoiminnassa. Tänään Alavalla oli ideoita lukunurkkauksista, saarnatyöstöistä, heijastuskuvista kirkon ulkoseinälle, monikulttuurisesta kohtaamisesta ja vaikka mistä muusta.”

Jokainen pääsi ilmaisemaan ideoitaan.

Kirkolliset toimijat -ryhmässä Alava sai tsemppiä liikkeelle lähdöstä, kehittämispajan nimestä ja toimintatavoista.

Miten siis toimittiin?

Meitä oli työpajassa koolla kymmeniä seurakunnan tulevaisuudesta kiinnostuneita. Teemoja työstettiin ryhmissä käytännönläheisesti. Lopussa kukin ryhmä nosti esiin tärkeimmän ideansa kaikkien kuultavaksi.

Käytettiin palvelumuotoilun menetelmiä, yhdessä kehittämistä ja osallistavia työskentelytapoja. Oltiin aidosti kiinnostuneita ihmisten omista näkemyksistä. Jokainen pääsi ilmaisemaan ideoitaan ja ne kaikki kirjattiin ylös. Työntekijät ja luottamushenkilöt toimivat työpareina ja ryhmien työskentelyn edistäjinä.

Miten prosessia valmisteltiin?

Lähdimme liikkeelle kirkon Ovet auki -strategiasta. Alavan työalojen painopisteiden lisäksi halusimme kuulla seurakuntalaisten kehittämisnäkemyksiä. Osallisuus ja yhteisöllisyys, hengellinen kasvu ja kokeilut nousivat strategiassamme tärkeimmiksi. Seurakuntaneuvoston valitsema strategiaryhmä valmisteli näitä aihealueita, joista haluttiin ihmisten ideoita esiin.

Villissä ryhmässä saattoi nostaa esiin minkä aiheen tahansa.

Kehittämisillan teemat liittyivät Alavan seurakunnan tuleviin painopisteisiin ja haasteisiin, kuten yhteistyöhön Savilahdessa, someen, yksilöllisiin kasvun polkuihin, vaikuttamiseen yhteiskunnassa, jumalanpalveluksen toteutuksiin, hengelliseen hyvinvointiin, kirkollisvaaleihin. Villissä ryhmässä saattoi nostaa esiin minkä aiheen tahansa.

Prosessi jatkuu ryhmissä. Kokoonnumme vielä yhteiseen työpajaan saamaan näkyviin loputkin tulokset. Sitten lähdemme kokeilemaan.

Hyvän elämän pääkaupungissa kirkon mottona voisi olla Hyvän elämän kirkko.

Kirjoittaja on Alavan seurakunnan luottamushenkilö