Punaiseen huppariin pukautunut hahmo nojaa seinään pää kumartuneena
Kuva: iStock

Yksinäisyystutkija Kirkon kasvatuksen päivillä: nuorten psyykkinen huonovointisuus hälyttävässä kasvussa

Erityisesti kokemukset ulkopuolisuudesta ja yksinäisyydestä ovat lisääntyneet.

“Yksinäisyys on murskaavaa. Se iskee ja lyö vyön alle. Usein tulee tunne, ettei ole tarpeeksi hyvä eikä kukaan välitä. Mä luulen, että kun on yksinäinen, ei masennu vaan siitä yksinäisyydestä, vaan kaikki tunteet nousee pintaan. Kaikki se viha, katkeruus, tai suru ja yksinäisyys nostaa ne pintaan. Se ettei kukaan huomaa. Eikä välitä. Ja se on kaikista pahin tunne ikinä.” 

Kyseinen sitaatti on yksinäisyystutkija, kasvatuspsykologian ja kasvatustieteenprofessori, opetusneuvos Niina Junttilan tutkimusaineistosta, erään nuoren kokemuksesta, jota hän avasi Kirkon kasvatuksen päivillä 11.1.2022. Kaksipäiväinen kirkon ammattikasvattajille suunnattu tapahtuma järjestetään koronatilanteen vuoksi verkkotapahtumana. Tapahtuman avauspuheenvuoron piti tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen

Ulossulkeminen joukosta erityisen haavoittavaa 

Lasten ja nuorten väkivaltainen käyttäytyminen ja itsetuhoinen oireilu ovat hälyttävässä kasvussa. Yksinäisyystutkija Niina Junttila esitteli karuja lukuja nuorten ahdistuneisuudesta. Nuorten henkinen kunto on heikompaa kuin koskaan aiemmin.  

Keväällä 2021 kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta koki yläkoulunuorista 19 prosenttia, ammatillisten oppilaitosten nuorista 17 prosenttia ja lukiolaisista 22 prosenttia. Sosiaalista ahdistuneisuutta koki yläkoulunuorista 35 prosenttia, ammatillisten oppilaitosten nuorista 29 prosenttia ja lukiolaisista 37 prosenttia.  

Nuorten henkinen kunto on heikompaa kuin koskaan aiemmin.  

”Nuorten psyykkinen huonovointisuus, erityisesti kokemukset ulkopuolisuudesta ja yksinäisyydestä ovat lisääntyneet. Yksi näiden ilmiöiden taustalla vaikuttavista tekijöistä on ostrakismi eli sulkeminen ulkopuolisuuteen jättämällä henkilö joko tahallisesti tai tahattomasti näkemättä, kuulematta tai kokonaan huomaamatta”, Junttila avaa.  

Kirkon kasvatuksen päivillä haetaan työkaluja siihen, ettei kukaan jäisi yksin. Junttila taklaisi yksinäisyyttä monellakin tavalla: vahvistamalla yksinäisen sosiaalisia ja sosiokognitiivisia taitoja, lisäämällä matalan kynnyksen kontaktien mahdollisuuksia, pyrkimällä muuttamaan yksinäisyyteen liittyviä ajatusvääristymiä sekä vaikuttamalla muiden asenteisiin, yksinäisten huomioimiseen ja vastavuoroisuuteen.  

Yksinäisyys ei ole mikään luonnonlaki 

“Niina Junttilan esittämät faktat ovat pysäyttäviä. Meidän kaikkien tulee ottaa lasten ja nuorten yksinäisyys vakavasti. Yksinäisyys ei ole mikään luonnonlaki. Sitä voidaan ehkäistä ennalta ja yhteisöllisyyttä voidaan vahvistaa. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että lasten ja nuorten parissa toimivat tahot tekevät laadukasta yhteistyötä. Kirkkona haluamme kutsua kaikkia toimijoita yksinäisyyden torjumisen kansanliikkeeseen”, kertoo Kasvatuksen ja perheasioiden yksikön johtaja Jarmo Kokkonen Kirkkohallituksesta.    

Yhteisöllisyyttä voidaan vahvistaa.

“Leirimuotoinen rippikoulu vähentää selvästi nuorten kokemaa yksinäisyyttä. Haaste on kuitenkin siinä, että muutos hyvään suuntaan jää usein väliaikaiseksi. Tampereen seurakuntien ja YAD Youth Against Drugs ry:n kanssa kehitetty Walk in -terapia tarjoaa matalan kynnyksen avun esimerkiksi ahdistuneisuuteen. Toiminta perustuu ajatukseen, että yksikin keskustelu voi muuttaa elämän suuntaa, ja ohjata eteenpäin,” Kokkonen jatkaa. 

Ministeri Kurvinen: Kirkon työ tärkeämpää kuin pitkään aikaan  

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen osallistui päiville videotervehdyksellään. “Yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden tunne ovat aikamme suurimpia vitsauksia. Vastalääkkeet siihen ovat kuitenkin olemassa: yhteisöllisyys ja välittäminen. On todella arvokasta, että kirkko nostaa näin voimakkaasti yksinäisyyden ja yhteisöllisyyden teemoja esiin. Haluan antaa kirkollisasioista vastaavana ministerinä tälle työlle vahvan tuen”, Kurvinen sanoi ja totesi kirkon työn olevan nyt ehkä tärkeämpää kuin pitkään aikaan. 

Kurvinen ehdotti nuorten osallisuuden lisäämiseksi kuntien ja seurakuntien tiiviimpää yhteistyötä harrastustoiminnan saralla ja piti onnistuneena viime kesän avausta tarjota seurakunnista opetus- ja kulttuuriministeriön tuella satoja uusia kesätyöpaikkoja nuorille.