Aikuinen poika antaa isälleen kahvikuppia, isä istuu sohvalla.
Kuva: iStock

Työssäkäyvä läheinen on näkymätön hoitaja

Moni työikäinen huolehtii aikuisesta läheisestään oman työnsä ohella. Ohjaaja Kati Ukkonen Pohjois-Savon omaishoitajat ry:stä kertoo näistä yhteiskunnan talkoolaisista.

Paljonko Pohjois-Savossa läheistään hoitavia?

”Virallisia sopimusomaishoitajia on Suomessa kaikkiaan 50 000, Pohjois-Savossa yli 2 000 ja heistä työikäisiä noin neljännes. Se on vain jäävuoren huippu: moni huolehtii läheisestään ilman sopimusta. Näitä yhteiskunnan talkoolaisia on 350 000, Pohjois-Savossa noin 20 000 henkeä.”

Mitä erityistä on työikäisten omaishoitajuudessa?

”Ansiotyötä tekevät läheisensä auttajat tekevät näkymätöntä hoivatyötä, joka voi kuormittaa paljon ja josta voi seurata työuupumus. Työterveystarkastuksissa ei kysytä, onko ihminen vastuussa aikuisesta läheisestään; sen sijaan lapsiperhekuormitus näkyy helpommin. Monet eivät itsekään tunnista omaa tilannettaan ennen kuin siitä alkaa puhua.”

Millaisia ovat työikäisten omaishoitajien tilanteet?

”On paljon etäomaishoitajia, jotka satojen kilometrien päästä huolehtivat vanhemmastaan tai aikuisesta lapsestaan, jonka siivet eivät kanna. Toinen ryhmä on aikuisia, jotka hoitavat sairastunutta työikäistä puolisoaan. Puoliso ei ehkä itse tunnista sairauttaan ja on hyvin aktiivinen, mutta tarvitsee huolenpitoa.  

Kolmanneksi on heitä, jotka huolehtivat vanhemmistaan. Monet lapset ovat ensin sijaisomaishoitajia sille vanhemmalleen, joka hoitaa huonompikuntoista puolisoaan. Omaishoito saattaa siirtyä vanhemmalta lapselle.”

Mitä apua on tarjolla työikäiselle läheisestään huolehtivalle?

”Ikäihmisille räätälöidyt palvelut ja vertaistuki eivät toimi työikäisille. Yhdistyksemme tarjoaa kahdenkeskistä keskustelua sekä neuvontaa arkeen ja tuen hakemiseen. Vertaisuutta tarjotaan ammatillisesti ohjatuissa verkkoryhmissä, joihin voi osallistua mistä päin Suomea tahansa. Vuodenvaihteessa aloitamme valmennuksen, joka on kuin omaishoitajan peruskurssi. Virkistystapahtumissa taas saa tavata vertaisia.

Koulutamme työterveyshuoltoa ja henkilöstöhallintoa omaishoitajuuden tunnistamisessa. Teemme paljon yhteistyötä mm. oppilaitosten, seurakuntien, muisti-, mielenterveys- ja päihdeyhdistysten kanssa.”

Valtakunnallinen omaishoitajien viikko 26.11.–3.12.2023.