Kädet laskevat uurnan hautaan, kesäinen hautausmaa.
Uurna voidaan haudata omaisten hallinnassa olevaan hautaan tai erilliseen uurnahautaan. Kuva: Terttu Haring

Tuhkatun vainajan hautaamiseen on monia vaihtoehtoja

Kun suru kohtaa ja hautajaisten järjestäminen on ajankohtaista, seurakunnissa autetaan eteenpäin. Erityisesti tuhkahautaukseen liittyy erilaisia vaihtoehtoja.

Kuopion hauta- ja puistotoimistossa omaisten kanssa sovitaan aluksi käytännön asioista siunaustilaisuuteen asti. Ensiksi omaisten on päätettävä hautaamisen muoto: arkku- vai tuhkahautaus. Yhä useampi valitsee tuhkahautauksen. Hautajaisjärjestelyjä helpottaa, jos vainaja on kertonut toiveistaan jo eläessään.

Koko Suomessa tuhkaukset ovat yleistyneet vuosi vuodelta. Kuopion hautausmailla ja koko Suomessa jo reilu puolet hautauksista on tuhkahautauksia. Keskustan Isolle hautausmaalle haudatuista jopa yli 70 prosenttia on tuhkahautauksia.

Arkku tarvitaan joka tapauksessa, uurnan voi lainata

Hautaustavasta riippumatta vainajan arkku odottaa kirkossa tai kappelissa ennen kuin siunaustilaisuus alkaa. Jos vainajaa ei siunata lainkaan, arkku tuodaan suoraan krematorioon säilytykseen. Arkku tarvitaan siis joka tapauksessa.

”Siunaustilaisuuden päätteeksi tuhkattavan vainajan arkku jää kappeliin. Omaiset saavat ottaa kukat mukaansa tai pyynnöstä seurakunta huolehtii niistä. Sitten arkku siirretään säilytystilaan”, toimistonhoitaja Seija Kukkonen Kuopion seurakuntien hauta- ja puistotoimistosta kertoo.

Harvakseltaan tulee tilanteita, joissa vainajalle pyydetään siunausta tuhkauksen jälkeen.

”Kuopion seurakuntayhtymässä noudatetaan perinteistä käytäntöä, jossa hautaan siunaaminen tapahtuu ennen tuhkausta”, tuomiorovasti Ilpo Rannankari sanoo.

Luterilaisen kirkon ohjeiden mukaan vainaja voidaan siunata tuhkauksen jälkeen vain painavasta syystä. Syyt voivat liittyä esimerkiksi vainajan kohtuuttoman pitkään kuljetusmatkaan tai terveyshaittojen ehkäisemiseen, kun kyseessä on pitkään kuolleena ollut vainaja.

Erityistilanteet tulee selvittää ennen hautajaisia siunaavan seurakunnan kirkkoherran kanssa.

Maaksi pitää sinun jälleen tuleman

”Siunaus varataan kolmen viikon sisään kuolemasta, tuhkaus taas siunausta seuraavalle viikolle. Uurna voidaan haudata aikaisintaan tuhkausta seuraavalla viikolla, mutta tuhkan hautaamiseen on vuosi aikaa”, Seija Kukkonen sanoo.

Tuhkahautauksessa hautajaisten vaiheet siis ovat eri päivinä. Siunaustilaisuudessa on usein mukana enemmän ihmisiä, kun taas tuhkan hautaamiseen osallistuvat vain lähimmät omaiset. Kuopion Isolla hautausmaalla on myös yksi hauta-alue, joka tarkoitettu anonyymiin hautaamiseen, jolloin omaiset eivät voi osallistua hautaamiseen.

Tuhka luovutetaan krematoriosta omaisille, kun hautausaika ja -paikka on tiedossa. Tuhkan voi haudata joko hautausmaalle tai muualle.

Hautausmaalla tuhka voidaan haudata sukuhautaan, uudelle hautapaikalle, muistolehtoon tai sirottelualueelle. Hautapaikalle voidaan haudata uurna tai pelkkä tuhka. Uurnahautaus mahdollistaa suvun vanhojen hautojen käyttämisen, koska yhden arkun paikalle mahtuu useita uurnia.

”Jos omaiset haluavat oman hautapaikan, sitä voi jo ennen siunaushetkeä käydä katsomassa hautausmaan työnjohtajan kanssa”, Seija Kukkonen kertoo.

Tuhkan kuljettamiseen voi käyttää omaa uurnaa tai seurakunnalta lainattavaa siirtouurnaa. Uurnan voi hankkia hautaustoimistosta tai tehdä itse. Tiedot uurnan koosta saa hautausmaan toimistosta.

Muistolehdossa muistomerkki on yhteinen

Jos valitsee hauta-alueeksi muistolehdon tai sirottelualueen, ei ole omaa hoidettavaa hautapaikkaa eikä sen muistomerkkiä. Muistolehtoon tai sirottelualueelle haudatun vainajan nimilaatta kiinnitetään yhteismuistomerkkiin.

Muistolehdon muistomerkki, hautakiviä rivissä.
Kuopion Ison hautausmaan muistolehtoon haudatut voivat saada nimensä yhteiseen muistomerkkiin. Kuva: Tuija Hyttinen

Muistolehtoja on Kuopiossa Isolla hautausmaalla ja Flodbergin hautausmaalla sekä Kaavilla, Juankoskella, Muuruvedellä, Nilsiässä ja Tuusniemellä. Muistolehdossa hauta ei tule omaisten hallintaan. Sirottelualueita on vain Isolla hautausmaalla. Sen sijaan Kuopion hautausmailla ei ole kolumbaariota eli uurnaholvia.rnrnSiilinjärvellä muistolehto ja sirottelualue löytyvät Rauhanpuiston hautausmaalta.

Luontoon tai vesistöön hautaamiseen tarvitaan lupa

Tuhkan sijoituksesta määrää hautaustoimilaki: vainajan tuhka on haudattava pysyvästi yhteen paikkaan vuoden kuluttua tuhkauksesta.

”Joskus meiltä kysytään, voiko osan tuhkasta haudata eri paikkaan, kuten hautaan ja mökille. Lain mukaan tämä ei ole mahdollista”, Seija Kukkonen kertoo.

Vainajan tai omaisten tahdosta kaikkia ei haudata hautausmaille.

”Vainajan on voinut toivoa tulla haudatuksi omalle maalle, kansallispuistoon, vesistöön tai ulkomaille.”

Vainajan tuhka on haudattava pysyvästi yhteen paikkaan vuoden kuluessa.

Tuhkan voi haudata tai sirotella omalle tontille, mutta sinne ei ilman lupaa saa pystyttää muistomerkkiä. Muistomerkki tekee paikasta hautausmaan, johon tarvitaan lupa aluehallintovirastolta.

Tuhkan sijoittaminen muualle kuin omalle maalle vaatii aina maa- tai vesialueen haltijan tai omistajan luvan. Jos tuhkan sirottelee esimerkiksi luontoon, jäljelle jäävää uurnaa ei voi tuoda enää hautausmaalle eikä vainajan muistolaattaa voi laittaa hautausmaan yhteiseen muistomerkkiin. Olemassa olevan sukuhaudan muistomerkkiin voi kuitenkin laittaa nimen ja tiedon muualle hautaamisesta.

Kuopiossa hautausasioista sovitaan seurakuntien hauta- ja puistotoimistossa ja Siilinjärvellä seurakuntatoimistossa. Kuopiossa toimii myös Kuopion Tuhkahautausyhdistys, joka tekee tunnetuksi tuhkahautaamista.

Lue lisää Kuopion ev.lut. seurakuntien hautausmaista ja Siilinjärven ev.lut. seurakunnan hautausmaista.