Aulikki Mäkinen ja Erika Suominen juttelevat ennen kokouksen alkua.
Aulikki Mäkinen ja Erika Suominen. Kuva Minna Siikaniva

Rakenneuudistus etenee kohti kolmen seurakunnan mallia

Yhteinen kirkkovaltuusto puoltaa Männistön, Puijon ja Tuomiokirkkoseurakunnan tekemää aloitetta kolmen seurakunnan mallista.

Yhteisen kirkkovaltuuston antaman lausunnon mukaan Tuomiokirkko, Puijo, Männistö ja Alava yhdistyvät yhdeksi seurakunnaksi ja Järvi-Kuopio ja Kallavesi jatkavat omina seurakuntinaan.

Äänet jakautuivat kokouksessa 35–12. Vastaääniä tuli itsenäisyytensä puolesta taistelevan Alavan seurakunnan edustajilta, mutta aloitetta vastustivat myös jotkut Kallaveden ja Järvi-Kuopion edustajat.

Optimaalisin malli toimintojen ja talouden kannalta

Kirkkovaltuuston lausunnon mukaan aloitteissa on kuvattu rakennemuutoksen valmistelu. Tehtyjä aloitteita on edeltänyt hyvin perusteellinen ja kattava valmisteluprosessi.

Kuopion yhteinen kirkkovaltuusto toteaa, että kolmen yhtymän seurakunnan aloitteeseen sisältyvä ja rakenneselvitystyöryhmän raportissa kuvattu kolmen seurakunnan malli on alueellisen väestöpohjan, seurakunnan toiminnan ja talouden sekä ennakoitavissa olevan taloudellisten resurssien vähenemisen näkökulmasta optimaalisin rakenteellinen malli.

Kirkkovaltuusto näkee, että tällä rakenteella voidaan toteuttaa raportin kuvaamalla tavalla hengellisesti ja teologisesti yhteisöllisyyttä luova rakenne, jossa jumalanpalvelusyhteisöt kokoontuvat.

Alueilla toimivat itsenäiset yksiköt turvaavat seurakuntalaisten vaikutusmahdollisuudet sekä päätöksenteossa että seurakunnan toiminnassa.

Järvi-Kuopion ja Kallaveden seurakuntien nykyinen rakenne on tarkoituksenmukaista säilyttää

Järvi-Kuopion ja Kallaveden seurakuntien nykyinen rakenne on tarkoituksenmukaista säilyttää. Väestörakenne, seurakunnan toiminnot ja niiden alueellinen sijoittuminen ovat näissä maaseutumaisissa seurakunnissa selkeästi erilaiset kuin kaupunkialueella. Siksi näiden seurakuntien jääminen itsenäisiksi seurakunniksi on perusteltua.
Tuomiokapituli käsittelee seurakuntien aloitteita ja yhteisen kirkkovaltuuston antamaa lausuntoa kevään 2021 aikana. Se jättää oman lausuntonsa yhdistymisistä kirkkohallitukselle.

Kolmen seurakunnan malli herätti niin kannatusta kuin vastustustakin

”Valtuusto antoi lausuntonsa seurakuntarakennemuutoksesta, joka oli Alavan seurakunnan kannalta toisenlainen kuin toivottiin. Neljän seurakunnan mallin perustelut olivat mielestäni riittävät ja vahvat, mutta nyt lausunto puolsi toista mallia. Valtuustossa ei päästy perusteelliseen keskusteluun, vaan kannat näyttivät lukituilta jo kokoukseen tullessa”, Alavan seurakunnan kirkkoherra Hannu Koskelainen toteaa.

”Alavan harteille heitettiin muutosvastarintaisen varjo, vaikka pyrimme argumentoimaan toiminnan lähtökohdista käsin. Kokouksen ajurina tuntui olevan ajatus, että kolmen seurakunnan mallin ohella ei vakavasti pyritty harkitsemaan neljän seurakunnan mallin vaihtoehtoa”, Koskelainen jatkaa.

Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Erika Suominen on tyytyväinen ratkaisuun.

Rakennemuutosta on valmisteltu pitkään ja hyvässä hengessä

”Rakennemuutosta on valmisteltu pitkään ja hyvässä hengessä. Siihen on myös käytetty paljon aikaa. Valtuusto kävi asiallisen keskustelun ja päätös syntyi selvällä äänten enemmistöllä. Tämä helpottaa asian etenemistä, kun sitä käsitellään tuomiokapitulissa ja kirkkohallituksessa.”

”Olen aina iloinnut siitä tavasta, jolla valtuusto käsittelee ja päättää vaikeita asioita. Yhteinen etu nousee aina oman seurakunnan edun yläpuolelle ja päätöksenteon jälkeen jatketaan yhdessä matkaa. Meillä on hieno valtuusto, joka kantaa huolta yhteisistä asioista ja seurakuntalaisista. Myös yhteistyö työntekijöiden kanssa on ollut saumatonta.”

Menee aikaa ennen kuin seurakuntarakenne saadaan käsiteltyä kirkkohallituksessa.

”Samanaikaisesti aletaan valmistella rahanjakomallia seurakuntayhtymälle. Luotan, että yhteinen ratkaisu siihenkin löytyy ja kaikista seurakuntalaisista voidaan huolehtia tasa-arvoisesti. Päätettäväksi tulee myös kiinteistöstrategia, jota on valmisteltu yhtä aikaa rakenneselvityksen kanssa”, Suominen kertoo.