Aasialainen tyttö koulukirjan äärellä
Kuva: Kirkon kuvapankki/Ari Vitikainen

Paljonko varoista käytetään kenttätyöhön ja paljonko hallintoon? – Muun muassa tähän kysymykseen saatiin vastaus lähetysjärjestöjen esittelytilaisuudessa Kuopiossa

Alavan seurakuntasali täyttyi luottamushenkilöistä sekä seurakuntien lähetyksen työalan toimijoista lokakuisena tiistai-iltana, kun eri lähetysjärjestöt esittelivät toimintaansa.

Lähetysjärjestöistäkeskustelutilaisuuteen osallistuivat Lähetysyhdistys Kylväjä, SLEY, Kansanlähetys, Medialähetys Sanansaattajat, Suomen Lähetysseura ja Suomen Pipliaseura. Järjestöjen edustajat sekä osa luottamushenkilöistä osallistui tilaisuuteen etäyhteydellä.  

Lähetysjärjestöt saivat kertoa toiminnastaan. Jokaisessa puheenvuorossa korostui vahva tahto ylläpitää ja kehittää seurakuntien ja järjestöjen välistä yhteistyötä. Tällä hetkellä yhteistyötä on muun muassa seurakuntavierailujen, tapahtumien, vapaaehtoistyön kehittämishankkeiden sekä lähetyskoulutusten muodossa.  

Puheenvuoroissa korostui vahva tahto kehittää seurakuntien ja järjestöjen välistä yhteistyötä

Lähetysjärjestöjen edustajat vastasivat myös heille ennalta lähetettyihin kysymyksiin. Ne koskivat Kuopion seurakuntien maksamien yleisavustusten käyttötarkoitusta, järjestöjen ja seurakuntien yhteistyötä sekä nimikkoseurakuntien osallisuutta järjestöjen toiminnan suunnitteluun sekä päätöksentekoon. Järjestöiltä kysyttiin myös heidän suhtautumistaan naispappeuteen sekä seksuaalivähemmistöihin. 

Luottamushenkilöt tuntuivat saaneen tilaisuudessa arvokasta tietoa muun muassa lähetysjärjestöjen työstä ja varojen käyttötarkoituksesta. Järjestöstä riippuen varoista käytetään 60–75% kansainväliseen lähetystyöhön ja 8–25% hallintokuluihin.  

Avustusten jakoperusteet uudistuivat tänä vuonna 

Kuopiosta avustukset annetaan seurakuntien talousarvioavustusten ja kolehdin muodossa. Keskusrekisterinjohtaja Mika Pulkkisen mukaan talousarvion valmisteluvaiheessa lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun avustuksiin varataan 2 % arvioidusta verotulokertymästä. Aiemmin käytäntö oli, että talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksyttiin myös tämän avustuksen jako järjestöjen kesken. Pitkään jako tapahtui suoraan vapaaehtoisen lähetyskannatuksen mukaisessa suhteessa. Viimeisimpinä vuosina luottamushenkilöt ovat kuitenkin leikanneet avustuksia naispappeuteen ja seksuaalivähemmistöihin kielteisesti suhtautuvilta järjestöiltä. Pulkkisen mukaan tämä on ollut monesti se suurin keskustelu, joka talousarvion hyväksymisen yhteydessä on käyty.  

Kolehtikohteista osa tulee Kirkkohallituksen määrääminä

Tänä vuonna oli ensimmäistä kertaa käytäntö, että jakoa järjestöille ei päätetty talousarvion hyväksymisen yhteydessä, vaan seurakuntaneuvostot päättivät omien osuuksiensa jakamisesta itse. Näin ollen järjestöille varattu raha jaettiin jäsenmäärien mukaisesti eri seurakuntien osuuksiksi.  

Kolehtikohteista osa tulee Kirkkohallituksen määrääminä. Loppujen pyhäpäivien kolehtikohteet päätetään seurakunnissa kausittain hyväksyttävällä kolehtisuunnitelmalla. Yleisen tiedon mukaan korona-aika on aiheuttanut rajuja pudotuksia kolehtilahjoituksissa. Pudotuksella on negatiivinen vaikutus jokaisen lahjoituksen saajan toimintaan.   

Lähetysjärjestöjen viesti illan päätteeksi oli, että monenlaisia järjestöjä tarvitaan – niin pieniä ja ketteriä, kuin suuria ja vaikutusvaltaisiakin.