Kirkolliskokouksen edustajistoa.
Kirkolliskokous 8.5.2019 Turun kristillisellä opistolla. Kuva: Kirkon kuvapankki/Aarne Ormio

Osa Kuopion alueen kirkolliskokousedustajista vaihtui

Kirkolliskokouksen sukupuolijakauma tasaantui, uusia edustajia on vajaat puolet.

Kirkolliskokousedustajat seuraavalle nelivuotiskaudelle on valittu 11.2. Suurin vaihtuvuus edustajissa on Helsingin ja Kuopion hiippakunnissa. Kuopion hiippakunnassa kirkolliskokouksen maallikkoedustajat ovat Mikko Kaskiniemi, Matti Ketonen, Pekka Niiranen, Marjatta Pulkkinen, Tarja Vehkaoja ja Tarja Välimäki. Pappisedustajat ovat Ruut Hurtig, Aulikki Mäkinen ja Aila Kemppainen.

Uuden kirkolliskokouksen kokoonpanossa miehiä on 53 (vuonna 2016 miehiä 61) ja naisia 42 (v. 2016 naisia 35). Naiset ovat enemmistönä Espoon, Helsingin, Kuopion ja Mikkelin hiippakunnissa valituista edustajista. Valituista edustajista nuorin on 24-vuotias ja iäkkäin 78-vuotias. Edustajien keski-ikä on 54 vuotta.

Tutkija Veli-Matti Salminen Kirkon tutkimuskeskuksesta kommentoi, että kirkolliskokoukseen valitut edustajat voidaan jakaa neljään ryhmään sen mukaan, minkälaisia asioita heidän valitsijayhdistyksensä painottavat. Tunnustuksellisuutta ja Raamattua korostavia konservatiiveja on kymmenesosa, 40 prosenttia on hänen mukaansa kirkon perustehtävää, rakenteellista uudistumista ja vuoropuhelua korostavat maltilliset konservatiivit. Kolmannessa ryhmässä ovat kirkon uudistumista ja yhteisymmärrystä korostavat maltilliset liberaalit, joita on neljännes edustajista kuten kirkon uudistumista ja tasa-arvoa ajavia liberaalejakin.

Kirkolliskokoukseen valitaan vaaleissa 64 maallikkoedustajaa ja 32 pappisedustajaa.

Samassa yhteydessä pidetyn hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalissa papit äänestivät omia ehdokkaitaan lääninrovastien johtamissa kokouksissa ja maallikot eli seurakuntien luottamushenkilöt puolestaan valitsivat omat edustajansa seurakunnissa iltakokouksissa. Kuhunkin hiippakuntavaltuustoon valittiin 14 maallikkojäsentä ja seitsemän pappisjäsentä. Valtuustojen toimikausi on neljä vuotta, 1.5.2020–30.4.2024.