Aikuinen mietteliäänä, puhekuplassa sanapilvi jossa sanoina mm. hautausmaat, talous, yhdessä, usko, toivo, rakkaus, yksinäisyys, auttaminen, lapset, nuoret.
Kuva: iStock ja Tuija Hyttinen

Nyt on korkea aika asettua ehdolle seurakuntavaaleissa

Syksyn tullen seurakuntavaalijunan vauhti kiihtyy ja ensimmäinen pysäkki odottaa 15.9., jolloin ehdokasasettelu päättyy.

Nyt haetaan ehdolle kirkon jäseniä, joista äänestäjät marraskuussa valitsevat uudet luottamushenkilöt päättämään seurakunnan asioista seuraavat neljä vuotta.

Päättäjät tekevät kirkon tulevaisuutta

Seurakuntavaaleissa valitaan paikallisten seurakuntien ja seurakuntayhtymien luottamushenkilöt, jotka vaikuttavat monin tavoin seurakuntansa toimintaan ja tulevaisuuteen. He ovat tekemässä päätöksiä mm. verovarojen käytöstä, henkilöstövalinnoista ja kiinteistöistä.

Suomen ev.lu. kirkkoon kuuluu lähes 3,7 miljoonaa ja Kirkko ja koti -lehden levikkialueella liki 103 000 ihmistä. Joukkoon mahtuu hyvin eri tavoilla kirkosta ajattelevia ja maailmaa näkeviä ihmisiä, ja siksi päättäjiäkin tarvitaan eri taustoista.

Suomen suurimman yhteisön tulevaisuudesta päättävät sen jäsenet. Jokaisella kirkon yli 16-vuotiaalla jäsenellä on oikeus äänestää seurakuntavaaleissa ja täysi-ikäisillä jäsenillä on mahdollisuus asettua ehdolle.

Taistelu yksinäisyyttä vastaan tarvitsee toimijoita

Auttamistyö eli diakonia on kirkon ytimessä, sillä ihmisten auttaminen ja rakastaminen olivat keskeisiä itsensä Jeesuksen toiminnassa ja opetuksessa. Tutkimusten mukaan kirkolta myös odotetaan eniten sitä, että se huolehtii yhteiskunnan vähävaraisista ja heikossa asemassa olevista.

Yksinäisyys haastaa 2020-luvulla ihmisten hyvinvointia ja terveyttä: suomalaisista lähes joka kymmenes kokee olevansa yksinäinen. Kirkon tehtävänä on olla hyväksyvä katse ja kuuleva korva sekä avoin ovi tulla ja olla sellaisena kuin on. Mitä sinun seurakuntasi pitäisi tehdä, ettei kenenkään tarvitsisi tuntea yksinäisyyttä tahtomattaan?

Tarvitsemme myötätunnon äänenkannattajia

Seurakuntavaaleissa voit vaikuttaa siihen, miten seurakuntasi ovet ovat avoinna: Missä työntekijät ja ihmiset kohtaavat? Miten puhumme toisillemme ja toisistamme? Työtä lähimmäisenrakkauden edistämisen eteen tarvitaan.

Ihmiset liittyvät toisiinsa yhä enemmän verkostomaisesti. Sosiaalisen median maailmat ovat luoneet ihmisille paikan kokoontua yhteen samoin ajattelevien kuplaan, ja samalla keskustelukulttuuri on muuttunut ulossulkevaksi. Toisaalta myös vahvistuva ikuisen onnellisuuden harha on lisännyt kaipuuta paikkaan, jossa itse kukin voi tulla nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi sellaisena kuin on. Kirkko muistuttaa, että Jumalan silmissä jokainen on riittävä omana itsenään.

Asetu ehdolle sellaisena kuin olet

  • Ehdokkaaksi voi asettua ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen, joka on täysi-ikäinen viimeistään 20.11.2022 ja seurakunnan jäsen viimeistään 15.9.2022.
  • Ehdolle asetutaan valitsijayhdistyksen kautta. Valitsijayhdistyksen taustalla voi olla jokin teema, ajatusmaailma, herätysliike tai poliittinen puolue. Ehdokaslistoista saat tietoa asuinalueesi seurakunnan toimistosta tai nykyisiltä luottamushenkilöiltä. Yhteystiedot saat seurakunnan verkkosivuilta.
  • Ehdokaslistat on palautettava seurakuntaan viimeistään 15.9. klo 16.
  • Seurakunta tukee ehdokasta vaalityössä mm. valokuvauksella ja vaalikoneella.
  • Vaalit käydään marraskuussa: ennakkoäänestys 8.–12.11., vaalipäivä 20.11.
  • Lue lisää verkosta: Kuopion seurakuntien vaalisivusto, Siilinjärven seurakunnan verkkosivut ja Seurakuntavaalit.fi-sivusto.