Kalevalan koulun 5A-musiikkiluokan oppilaat Matti Kärkkäinen, Topi Toivanen, Alma Tiitinen ja Terhi Koskenvuori seisovat soittimineen vanhusten vieressä Männistön palvelutalolla.
Kalevalan koulun 5A-musiikkiluokan oppilaat Matti Kärkkäinen, Topi Toivanen, Alma Tiitinen ja Terhi Koskenvuori keväällä vierailulla Männistön palvelutalolla. Kuva: Tuija Hyttinen

Nuoria muusikoita palvelutaloissa

Nuoria Kalevalan koulun soittajia voi tänä syksynä tavata vanhusten luona palvelutaloissa. Mistä on kysymys, musiikkiluokanopettaja Kaisa Kangas?

Kalevalan koulu ja Pohjantien nuorisomusiikki ry osallistuvat Yhdysvalloissa suuren suosion saaneeseen Harmony Bridge -ohjelmaan. Kalevalan koulu on ensimmäinen taho USA:n ulkopuolella toteuttamassa ohjelmaa. Pohjantien nuorisomusiikki ry:n toiminnan tavoitteena on edistää ja mahdollistaa lasten ja nuorten puhallinmusiikin harrastustoimintaa Kuopiossa, tämä ohjelma sopii hyvin tavoitteisiimme. Toivomme, että Harmony Bridge -ohjelma tulisi tutuksi myös muualla Suomessa.”

Mikä ohjelman idea on?

”Harmony Bridge -menetelmässä yhdistetään musiikkikasvatus ja eri ikäluokkien kohtaamiseen ja osallisuuteen pyrkivä yhteiskunnallinen työ. Ohjelman tavoitteet ovat yhteisöllisyys, persoonallinen kasvu ja musiikin taitojen kehittäminen. Harmony Bridge sopii erityisesti lapsille ja nuorille. 

Soittajat harjoittelevat pienissä puhallinyhtyeissä ohjelmiston, ja lähtee esiintymään ikäihmisille palveluasumuksiin ja vanhainkoteihin. Kalevalan koulu aikoo laajentaa yhteistyötä erityislasten kanssa toimimiseen.”

Mitä tänä syksynä tapahtuu?

”Olemme sopineet yhteistyökohteeksi Mäntylän palvelutalon, jossa vierailimme jo keväällä. Kukin musiikkiluokan opettajista toteuttaa yhteistyötä omalla tavallaan ja omalle luokalle sopivassa mittakaavassa. Oma luokkani on aikeissa käydä vierailemassa ja musisoimassa palvelutalolla ennen joululomaa.”

Millaista palautetta olette palvelutaloilta saaneet?

Palvelutalosta kerrottiin jo viime keväänä, että kysyntää tällaiselle toiminnalle olisi heillä enemmänkin. Yhteistyö on erittäin toivottua.

Mitä tavoitteita työllä on?

”Vierailujen aikana lapset saavat esiintymiskokemusta ja itseluottamusta, mutta myös oppivat ihmisten kohtaamista ja ennakkoluulottomuutta. Ajatuksena on opettaa nuoret musikantit omatoimisiksi ja antaa heille esiintymisvalmiuksia myös musiikin ulkopuolelle. Jokaisella vierailulla myös vietetään aikaa yleisön kanssa. Esiintymisistä ei peritä maksu, eikä ohjelmalla tavoitella taloudellista voittoa.”