Kahvipöydän ääressä istumassa neljä ihmistä, katse kameraan.
Kuopion seurakuntien yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen valmistautumassa Maija Taskinen (vasemmalla), Sinikka Kervinen, Juha Hagman ja Heli Vuojärvi. Kuva: Tuija Hyttinen

Mistä luottamushenkilöt päättävät?

Tänä vuonna marraskuussa seurakuntiin ja seurakuntayhtymiin valitaan uudet päättäjät. Mitä luottamushenkilöt ovat päättäneet tällä nelivuotiskaudella?

Niin nyt kuin tulevaisuudessakin päätöspöydällä käsitellään rahaa ja sen käyttökohteita. Päätösten ytimessä on seurakuntien moninainen toiminta eri-ikäisten ihmisten kanssa ja hyväksi. Kuopiossa aletaan ensi kaudella toteuttaa uutta kiinteistöstrategiaa, jonka nykyinen valtuusto ehtii syksyllä vahvistaa. Päättäjien pohdittavaksi tulee todennäköisesti myös seurakuntien yhteistyö tavalla tai toisella ja erityisesti verotulojen jakaminen seurakuntien kesken. Siilinjärvellä päätettävinä on kiinteistöjen kehittämistyötä, ympäristöasioita ja henkilövalintoja.

Haluatko olla toivon tuoja? Vaikuta, asetu ehdolle, äänestä!

Tällä vaalikaudella luottamushenkilöt ovat Kuopiossa päättäneet monista rakennuksista: uuden Seurakuntakeskuksen tilojen hankkimisesta, krematorion rakentamisesta ja Pyhän Johanneksen kirkon remontista. He ovat myöntäneet avustuksia korona-aikana ja Ukrainan kriisissä, päättäneet ympäristödiplomin hakemisesta ja valinneet kolme kirkkoherraa ja muita työntekijöitä. Lisäksi Kuopion seurakuntien päättäjät selvittivät seurakuntarakenteen muuttamista, mikä sai kimmokkeen valtuustoaloitteesta. Työpöydällä ovat olleet myös seurakuntien strategiat kirkon Ovet auki -strategian valmistuttua.

Siilinjärven seurakunnassa tämän kauden luottamushenkilöt ovat päättäneet tarjota ilmaiset juhlatilat seurakuntaan kastettaville. Useiden työntekijävalintojen lisäksi monet päätökset ovat kohdistuneet kiinteistöihin: on uusittu kirkon striimaus- ja äänentoistovälineistö ja hautausmaan aita sekä aloitettu seurakuntatalon remontti.

Luottamushenkilöt eri seurakunnista kertovat kuluneesta. Kysyimme heiltä seuraavaa:

1. Mitkä ovat olleet sinulle vaalikauden tärkeimpiä päätöksiä tai vireille laitettuja asioita?
2. Onko luottamustehtävä vastannut odotuksiasi?
3. Mikä on yllättänyt?
4. Miten kannustaisit tulevien seurakuntavaalien ehdokkuutta harkitsevaa?

Suvi Eskola

Siilinjärven seurakunnan kirkkovaltuuston jäsen

1. ”Moniin asioihin pääsee vaikuttamaan, isompiin ja pienempiin. Vaalikauden tärkeimpinä asioina pidän kuitenkin henkilöstövalintoja. Niillä päätöksillä palvellaan suoraan seurakuntalaisia ja rakennettaan yhdessä kirkkoa ja yhteisöä.”

2. ”Luottamustehtävä seurakunnassa on tullut tutuksi 12 viime vuoden aikana ja vastuunkantajia tarvitaan. Odotuksena on ollut, että päätöksentekijät säilyttäisivät avoimen, sopuisan ja rakentavan yhteistyön kirkon työntekijöiden ja seurakuntalaisten kanssa. Niihin odotuksiin on vaalikaudella vastattu.”

3. ”Aina valtuustotyöskentelyssä pientä ihmistä hämmästyttää isojen lukujen pyörittäminen ja talouden kokonaisuuden hahmottaminen. Iso osa päätettävistä asioista on enemmän raha-asioita kuin hengellisiä tai tunneasioita.”

4. ”Kirkkovaltuustossa ja -neuvostossa tarvitaan kaikenlaista osaamista. On rikkaus, jos osaa katsoa seurakuntaa monesta eri näkökulmasta: hengellisestä, kulttuurihistoriallisesta, nuorisotyöllisestä, musiikillisesta, osallisuuden ja yhteisön tai vaikkapa puutarhanhoidon näkökulmasta. Kirkko tarvitsee päätöksentekoon tavallisia, vastuullisia seurakuntalaisia.”

Sinikka Kervinen

Kuopion yhteisen kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsen, Järvi-Kuopion seurakuntaneuvoston jäsen ja varapuheenjohtaja

1. ”Tämän vaalikauden tärkeimpiä päätöksiä seurakuntaneuvostossa ja kirkkovaltuustossa ovat olleet yhtymän rakennemuutosprosessi, uuden krematorion rakentaminen ja tulevaisuuteen luotaava ympäristödiplomin hakeminen. Näistä eniten työskentelyaikaa käytettiin rakenneprosessiin. Asiaan perehdyttiin syvällisesti, monesta näkökulmasta ja eri tahoja kuunnellen.

Järvi-Kuopion seurakuntaneuvostossa merkittäviä päätöksiä ovat olleet uuden kirkkoherran ja hallintokappalaisen valinta muita henkilövalintoja unohtamatta sekä kiinteistöstrategiaan liittyvät esitykset seurakuntamme osalta.”

2. ”Tämä luottamushenkilökausi on ollut minulle jo neljäs, joten työskentely on ollut tuttua.”

3. ”Minut on yllättänyt tuomiokapitulin vahva vaikutus myös seurakunnalliseen päätöksentekoon.”

4. ”Tämä on yksi tapa tehdä vapaaehtoistyötä seurakunnassa. Luottamustehtävässä pääsee vaikuttamaan uudella tavalla seurakunnan toimintaan ja olemaan seurakuntahallinnon tukena. ”

Leena Kumpusalo

Kuopion yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja Kallaveden seurakuntaneuvoston jäsen

1. ”Tärkeä asia oli seurakuntien toiminnan uudistushanke ja kiinteistöselvitys. Toinen merkittävä asia on ympäristödiplomi ja sen hakuun liittyvä vastuullisuutta lisäävä ympäristötyö.”

2. ”On ollut todella mielenkiintoista olla suunnittelemassa tulevaisuuden kirkkoa, sen toimintaa ja hallintoa. Olen saanut tutustua laajasti seurakuntien toimintaan koko yhtymän alueella ja vaikuttaa monien hyvien asioiden etenemiseen. Hallinnon jähmeys on ylittänyt odotukset.”

3. ”Minut yllätti tuomiokapitulin ratkaisu. Kun keskusta-alueen seurakuntien yhteenliittyminen ei onnistunut, on yhtymä joutunut tänä vuonna lisäämään hallinnon määrärahoja. Tämähän on toiminnasta pois. Tulevaa on vaikea ennustaa, mutta jos talousnäkymät tästä huononevat, yhdistymisneuvottelut saattavat olla jälleen edessä ja silloin mielestäni järkevintä olisi mennä suoraan yhden seurakunnan malliin.”

4. ”Kannustaisin tavallisia ihmisiä, jotka edelleen pitävät kirkkoon kuulumista merkityksellisenä ja maksavat kirkollisveroa, ottamaan vastuuta tästä meidän yhteisestä seurakunnastamme. Maailmalla konservatiiviset asenteet lisääntyvät. Kirkolliskokoukselle on tehty aloite, jonka tarkoituksena on antaa naispappien vastustajille enemmän tilaa seurakunnissa. Hyväksymmekö syrjinnän sukupuolen, sukupuolisen identiteetin tai minkään muun asian suhteen? Sovimmeko yhteiseen ehtoollispöytään? Viimeisellä ehtoollisella Jeesuksen seurassa olivat Pietari, kieltäjä, Tuomas, epäilijä ja Juudas, kavaltaja. Seurakunnan tehtävä on tuoda toivon näköalaa ihmisten elämään. Haluatko sinä olla toivon tuoja?”

Tuomo Kantele

Kuopion yhteisen kirkkovaltuuston ja Männistön seurakuntaneuvoston jäsen

1. ”Isoin kokonaisuus tällä vaalikaudella on varmasti ollut yhtymän rakenneselvitys kaikkine vaiheineen. Tässä on ollut mielenkiintoista olla mukana. Minulle tärkein asia on ollut Männistön kasvatuksen tiimiin kohdennetut säästöt ja työjärjestelyt. Ilman vahvaa ammatillista kasvatustyötä ei luontevaa suhdetta omaan seurakuntaan pääse syntymään. Kasvatuksesta pitää siis pitää huolta. Tämän asian puolesta voisin puhua hamaan tappiin asti.”

2. ”Lapsuudessani olen seurannut isäni neuvosto- ja valtuustouraa Pieksämäen seurakunnassa. Mitään uutta ja ihmeellistä ei valtuutettuna toimiminen oikeastaan tarjonnut, vaan odotukset täyttyivät hyvin. Olen lähtenyt tiistaisin kokoukseen kuten isäni niissä monissa lapsuuden mielikuvissani.”

3. ”Viitaten noihin mainitsemiini kasvatustyön kysymyksiin minut on yllättänyt, miten vähän työaloihin päästään valtuutettuina tutustumaan. Ruohonjuuritason työn tuntemus on monella todella vähäistä. Ehkä juuri siksi usein on hankala arvottaa asioita muilla kuin tilastollisilla määreillä. Tässä asiassa on syytä katsoa itsekin peiliin säännöllisesti: tiedänkö oikeasti, mitä meidän seurakunnassamme tehdään ja kenelle tätä kautta tehdään merkittäviä kohtaamisia mahdollisiksi.”

4. ”Monen ikäisiä ja monesta taustasta tulevia valtuutettuja tarvitaan, että saadaan kattavasti näkemyksiä päätöksentekoon. Lähde rohkeasti kokeilemaan. Tämä on hauskaa.”

Sakari Pääkkö

Kuopion yhteisen kirkkovaltuuston ja Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston jäsen

1. ”Minulle tärkeä päätös on ollut uusien seurakuntatilojen löytyminen Tuomiokirkkoseurakunnalle. Seurakuntaelämän kannalta on tärkeää, että tilat ovat lähellä Tuomiokirkkoa ja saamme toimintamme sovitettua niihin sujuvasti. Uskon, että remontoitava Postitalo tulee palvelemaan seurakuntamme tarpeita monet vuodet.”

2. ”On pääosin vastannut. Olen ollut nuorena mukana esimerkiksi seurakunnan kerho-ohjaajana, joten seurakuntien eri toiminnot olivat jo hieman tuttuja etukäteen. Silti kauden aikana tuli myös runsaasti uusia asioita eteen.”

3. ”Suurin yllätys on ollut se, miten paljon ja miten erilaisia asioita seurakunnilla on päätettävänä. Tällä kaudella olemme päässeet päättämään niin seurakuntien yhdistämisestä ja uusista seurakuntatiloista kuin nyt keväällä uudesta kirkkoherrasta. Lisäksi luottamushenkilönä on päässyt lähempää näkemään sen, miten arvokasta työtä seurakunnassa tehdään esimerkiksi diakoniatyössä.”

4. ”Kannustan lämpimästi lähtemään mukaan. Seurakunnan päätöksentekoon tarvitaan erilaisia ihmisiä erilaisilla taustoilla. Käsiteltävät asiat ovat mielenkiintoisia. Niihin on myös saatavilla hyvin perehdytystä.”

Teemu Soini

Kuopion yhteisen kirkkovaltuuston ja Alavan seurakuntaneuvoston jäsen

1. ”Ehdottomasti tärkeimmäksi päätökseksi nousee rakenneselvityksen pohjalta tehty päätös, jossa Alavan seurakunta säilyi itsenäisenä. Alun perin valtuusto päätyi äänestyksessä toisenlaiseen lopputulokseen, joka oli Alavan seurakuntaneuvoston kannasta eriävä.”

2. ”Pääosin tehtävä on vastannut odotuksia, eikä kolmannella kaudella tietenkään enää suuria yllätyksiä ole tullut. Mielestäni kuitenkin valtuustossa on vielä paljon teknisiä päätöksiä, jotka voisi hyvin siirtää viranhaltijoiden tehtäväksi.”

3. ”Työtä on tehty hyvässä hengessä ja keskustellen, eikä ole suuria yllätyksiä tullut.”

4. ”Tässä on hyvä tapa päästä tekemään hyvää, sillä luottamushenkilöt päättävät muun muassa avustusten käyttökohteista ja määristä. Lisäksi tietenkin päässee tutustumaan hallintoon ja uusiin ihmisiin sekä saa kokemusta, josta on hyötyä myös työ- ja opiskeluelämässä.”

Heli Vuojärvi

Kuopion yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston ja Puijon seurakuntaneuvoston jäsen

1. ”Ehdottomasti tärkein asia tällä kaudella oli seurakuntaliitosaloite. Vaikka se ei mennytkään enemmistön mielipiteen mukaisesti, kaikki käyty keskustelu auttaa tulevassa yhteistyössä seurakuntien välillä. Omassa seurakunnassamme valitsimme nuorisokanttorin ja -pastorin. Koin arvokkaaksi, että meillä oli joukko
seurakuntanuoria mukana arvioimassa hakijoita. Nuorten osuutta päätöksenteossa pitäisi edelleenkin lisätä.”

2. ”Lupauduin hyvin tietämättömänä ja ilman odotuksia ”listan täytteeksi”. Matkan varrella olen oppinut paljon ja saanut monipuolisia tehtäviä mm. työntekijöiden rekrytointeja, seurakunnan strategian tekoa ja toiminnan suunnittelua. Etenkin seurakuntaneuvostossa keskustellaan avoimesti.”

3. ”Alussa etenkin yhteisessä kirkkovaltuustossa yllätti jatkuva rahasta ja säästämisestä puhuminen. Käytiin kipeitäkin keskusteluja tiloista ja viroista luovuttaessa.”

4. ”Tervetuloa mukaan ihan tavalliset tapakristityt ja vaikkapa vain kirkon diakoniatyön vuoksi kirkollisveroa maksavat tuomaan uusia ajatuksia ja päättämään. Työ opettaa tekijäänsä. Myös vaaleissa äänestäminen on tärkeää. Seurakuntavaaleissa valitut valitsevat vuoden kuluttua kirkolliskokouksen jäsenet. Kirkossa asiat muuttuvat hitaasti vaikka jäsenten enemmistö toivoo muuta. Tilanne korjaantuu vain sillä, että me tavalliset jäsenet lähdemme aktiivisesti vaaliuurnille. Kirkon pieni konservatiivinen vähemmistö kyllä muistaa äänestää ja pystyy kirkolliskokouksessa jarruttamaan uudistuksia.”

Vaalifaktat

  • Seurakuntavaaleissa 20.11.2022 valitaan Kuopiossa 135 ja Siilinjärvellä 27 seurakuntapäättäjää. Kuopion kuudessa seurakunnassa päätöksiä tehdään sekä seurakunnissa että yhteisesti seurakuntayhtymän tasolla. Siilinjärven seurakunta ei kuulu yhtymään, joten sen ylintä päätösvaltaa käyttää kirkkovaltuusto.
  • Vaalien ehdokasasettelu päättyy 15.9.
  • Luottamushenkilöt valitaan neljäksi vuodeksi.
  • Seurakuntavaaleissa valituilla on äänioikeus kirkolliskokousvaaleissa.
  • Lue lisää Kuopion seurakuntien vaalisivuilta ja Siilinjärven seurakunnan verkkosivuilta.