Lähikuva kutsukortista, jossa teksti aamukaste. Kuvituksena kyyhkynen ja kastepisaroita.

Lapsen voi kastaa mutkattomasti Aamukaste-päivänä

Aamukasteessa kaikki on tehty valmiiksi perheen puolesta kakkukahveista kirkon koristeluun.

Kaste kantaa kristittyä läpi koko elämän. Kaste on juhla, jossa lapsi kutsutaan Jumalan perheeseen.

Kaste ja opetus liittyvät yhteen jo lähetyskäskyssä: kastakaa ja opettakaa. Luterilaisessa kirkossa lapsi kastetaan usein jo pienenä. Kristillisten tapojen yhdessä eläminen on vanhempien, kummien sekä koko seurakunnan tehtävä. 

”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. (Matt. 28:18–20)”

Lapsen huoltajat päättävät yhdessä lapsen uskonnollisesta asemasta. Lapsi voidaan kastaa seurakunnan jäseneksi, jos ainakin toinen vanhemmista on kirkon jäsen.

Kummius on luottamustehtävä

Pääsääntöisesti kastettavalla tulee olla ainakin kaksi kummia. Kirkkoherran suostumuksella yksikin kummi riittää. 

Kummiksi voi valita henkilön, joka kuuluu luterilaiseen kirkkoon, on käynyt rippikoulun ja on konfirmoitu.

Kummi toimii kastetilaisuuden todistajana jaon kummilapsensa aikuinen ystävä sekä huolehtii lapsenkristillisestä kasvatuksesta yhdessä vanhempien kanssa.

Aamukaste lokakuussa 2021

Aamukaste on hyvä vaihtoehto arjen kiireen keskellä. Aamukaste toteutetaan lämpimästi ja mutkattomasti. Seurakunta tarjoaa kahvit pienelle juhlaväelle. Kirkko on somistettu juhlaa varten ja kanttori on musisoimassa. Kastepuvun saa myös tarvittaessa lainaksi.

Voit myös sopia perheellesi sopivasta kasteajasta oman seurakuntasi kanssa.

Seuraava Aamukaste on lauantaina 2.10.2021. Ilmoittautumiset 12.9. mennessä. Lisätietoja ja ohjeet verkosta kuopionseurakunnat.fi/aamukaste ja siilinjarvenseurakunta.fi