Puijon kirkon kellotorni ja lumiset puut.
Kuva: Tuija Hyttinen

Kirkkoherran vaalit 2022 – Puijon seurakunta

Kevu00e4u00e4llu00e4 2022 valitaan Kuopion Puijon seurakuntaan uusi kirkkoherra. Lue hakijoiden esittelyt itsestu00e4u00e4n.

Seurakunnan kirkkoherra voidaan valita joko välittömällä tai välillisellä vaalilla: Välittömässä vaalissa äänioikeutettuja ovat 18 vuotta täyttäneet seurakunnan jäsenet, jotka on merkitty jäseniksi vähintään 70 päivää ennen vaalia.

Välillisessä vaalissa äänioikeutettuja ovat kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston jäsenet.

Puijon seurakunnan kirkkoherran vaali toteutetaan välittömänä ja vaalipäivä on 22.5. Vaalitavasta on päättänyt tuomiokapituli seurakuntaneuvoston lausunnon perusteella.

1. Kuka olet?
2. Miksi haet kirkkoherraksi?
3. Minkälaisena näet kyseisen seurakunnan tulevaisuuden?

Kati Jansa lähikuvassa.

u003ch2u003eu003cstrongu003eKati Jansau003c/strongu003eu003c/h2u003ern1. u201dOlen tehnyt kirkon tu00f6itu00e4 noin 20 vuotta seurakuntapastorina, ju00e4rjestu00f6pappina ja Kuopiossa hiippakuntasihteerinu00e4. Tu00e4llu00e4 hetkellu00e4 opetan Diakonia-ammattikorkeakoulussa.rnrnOlen diakoni, pappi, sosiologi ja u00e4iti. Hengelliset juureni ovat itu00e4suomalaisessa heru00e4nnu00e4isyydessu00e4. Tyu00f6nu00e4kyni punainen lanka on diakonia. Tyu00f6n vastapainona toimii metsu00e4 ja siellu00e4 hiljaisuus, sienestys, suunnistus ja marjastus. Kahvin ja huumorin nautin pu00e4u00e4su00e4u00e4ntu00f6isesti mustana.u201drnrn2. u201dJohtajana tahdon mahdollistaa situ00e4, ettu00e4 seurakuntalaiset voivat vaikuttaa seurakunnassaan, luottamushenkilu00f6t kokevat tehtu00e4vu00e4nsu00e4 mielekku00e4u00e4nu00e4 ja tyu00f6ntekiju00e4t voivat kokonaisvaltaisesti hyvin.rnrnYhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden kysymykset ovat minulle tu00e4rkeitu00e4. Minulla on laaja-alaista osaamista ja rohkeutta katsoa asioita eri nu00e4ku00f6kulmista.rnrnPuijolla on kehitetty elu00e4vu00e4u00e4, monipuolista jumalanpalveluselu00e4mu00e4u00e4. Puijon henki on yhdistelmu00e4 avaruutta ja syvyyttu00e4. Tu00e4tu00e4 linjaa tahdon jatkaa.u201d u00a0u003cstrongu003ernu003c/strongu003ernrn3. u201dNu00e4en seku00e4 haasteita ettu00e4 valoa.u00a0Talous tiukkenee ja globaalit mullistukset vaikuttavat kirkkoonkin. Maahanmuutto ja maaltamuutto heijastuvat Puijollekin.u00a0Muuttuvassa maailmassa seurakunnan tehtu00e4vu00e4 on vahvistaa elu00e4mu00e4nuskoa ja ihmisten vu00e4listu00e4 luottamusta. Yhdessu00e4 elu00e4minen ja leivu00e4n jakaminen on seurakuntatyu00f6n ydintu00e4.rnrnTyu00f6tu00e4 on tehtu00e4vu00e4 edelleen laaja-alaisessa yhteistyu00f6verkostossa. Uskoa on sanoitettava aina uudelleen. Tyu00f6ntekiju00f6iden rooli on entistu00e4 enemmu00e4n seurakuntalaisten toimijuuden tukemista.rnrnMaailma muuttuu, mutta Jumala ei muutu.u201d

Satu Ruhanen lähikuvassa.

u003ch2u003eu003cstrongu003eSatu Ruhanenu003c/strongu003eu003c/h2u003ern1. u201dOlen puoliso, u00e4iti ja pappi. Toimin tu00e4llu00e4 hetkellu00e4 kirkkoherrana Outokummun ja Polviju00e4rven seurakunnissa. Pappeus on minulle syvu00e4 kutsumus palvella Jumalaa ja ihmisiu00e4. Minut tunnetaan ihmisten rinnalla kulkevana, tasapainoisena ja toivoa tuovana ihmisenu00e4. Olen jalat maassa kristitty. Olen toiminut myu00f6s terveydenhoitajana ja diakonissana. Seurakunnan kaikki toiminta ja evankeliumi ovat minulle rakkaita. Asumme osan vuodesta Vehmersalmella. Sieltu00e4 lu00f6ytyvu00e4t vapaa-ajan harrastukset: hiljentyminen luonnossa, mu00f6kkeily ja luonnonantimet.u201drnrn2. u201dPuijon kirkkoherruus on unelma. Seurakunta toivoo kirkkoherraa, joka on hengellinen paimen, ja luo rohkeasti uusia verkostoja, kehittu00e4u00e4 messuelu00e4mu00e4u00e4, viestii positiivisesti ja toimii turvallisena esihenkilu00f6nu00e4. Sellaisen kirkkoherran seurakunta minusta saa. Arvostan Puijon seurakuntaa, jonka nu00e4en avoimena uudelle, tiloiltaan ja toiminnaltaan kaikkia kutsuvana, turvallisena hengellisenu00e4 yhteisu00f6nu00e4. Puijolla on hyvu00e4 ilmapiiri ja ammattitaitoinen tyu00f6ntekiju00e4joukko, jonka parissa haluan toimia.u201drnrn3. u201dPuijo on tulevaisuudessa erilaisten ja kaiken iku00e4isten ihmisten paikka, jonka tilaisuudet ovat helposti lu00e4hestyttu00e4viu00e4, monipuolisia ja kiinnostavia. Seurakuntaan tulee uusia vapaaehtoisia, joita kutsutaan mukaan vaikuttamaan ja kantamaan vastuuta. Uusien verkostojen kautta kirkko toimii yhdessu00e4, ja niin Puijon seurakunta voi hyvin ja on vireu00e4. Tyu00f6ntekiju00e4t voivat hyvin seurakunnassa, koska heillu00e4 on mahdollisuus toimia, heidu00e4n jaksamisesta huolehditaan ja heidu00e4n kanssaan toimii vastuunkantajia. Lu00e4himmu00e4isen rakkaus, ihmisten kohtaaminen ja tukeminen elu00e4vu00e4t Puijolla.u201d

Teemu Voutilainen lähikuvassa.

u003ch2u003eu003cstrongu003eTeemu Voutilainenu003c/strongu003eu003c/h2u003ern1. u201dOlen siilinju00e4rvelu00e4islu00e4htu00f6inen perheenisu00e4, puoliso ja pappi. Tyu00f6skentelen tu00e4llu00e4 hetkellu00e4 Siilinju00e4rven seurakunnassa hallintokappalaisena. Pu00e4u00e4tyu00f6ni ohella toimin Kuopion tuomiokapitulissa pappisasessorina. Harrastan liikuntaa, u00e4u00e4nikirjojen kuuntelua ja asioiden ihmettelyu00e4. KalPan (kesu00e4llu00e4 KuPS) otteita aktiivisesti seuraavana olen iloinnut siitu00e4, ettu00e4 otteluihin on voinut mennu00e4 taas paikan pu00e4u00e4lle.u201drnrn2. u201dTunnen Puijon seurakunnan hyvin tyu00f6skenneltyu00e4ni siellu00e4 pappina 2013-2018. Ajattelen, ettu00e4 Puijon seurakunnassa tarvitaan nyt pitku00e4ju00e4nteistu00e4 sitoutumista seurakunnan johtamiseen ja kehittu00e4miseen. Seurakunnat ovat isojen muutosten ja haasteidenkin edessu00e4 tulevina vuosina. Samalla katseeni on pitku00e4llu00e4 tulevaisuudessa, niissu00e4 monissa mahdollisuuksissa, joilla mennu00e4 eteenpu00e4in. Olen valmis tarjoamaan Puijolla omaa osaamistani tulevien vuosien edessu00e4 oleviin haasteisiin.u201drnrn3. u201dPuijon seurakunnan erityinen vahvuus on osaava ja sitoutunut tyu00f6yhteisu00f6, joka palvelee seurakuntalaisia suurella sydu00e4mellu00e4 ja haluaa nu00e4in varmasti tehdu00e4 jatkossakin. Tulevina vuosina on varauduttava siihen, ettu00e4 palkattua tyu00f6voimaa on nykyistu00e4 vu00e4hemmu00e4n. Tulevaisuuden seurakuntatyu00f6tu00e4 ideoidaan, suunnitellaan ja toteutetaan yhu00e4 enemmu00e4n yhdessu00e4 seurakuntalaisten kanssa. Yhteisu00f6llisyyden ja Jumalan kaipuu ei ole vu00e4hentynyt, vaikka ne ovatkin muuttaneet muotoaan. Kirkkoherrana tekisin tu00f6itu00e4 sen eteen, ettu00e4 Puijon seurakunta voitaisiin kokea yhteisu00f6llisenu00e4, turvallisena ja merkityksellisenu00e4 yhteisu00f6nu00e4.u201d