Puijon kirkon kellotorni ja lumiset puut.
Kuva: Tuija Hyttinen

Kirkkoherran vaalit 2022 – Puijon seurakunta

Keväällä 2022 valitaan Kuopion Puijon seurakuntaan uusi kirkkoherra. Lue hakijoiden esittelyt itsestään.

Seurakunnan kirkkoherra voidaan valita joko välittömällä tai välillisellä vaalilla: Välittömässä vaalissa äänioikeutettuja ovat 18 vuotta täyttäneet seurakunnan jäsenet, jotka on merkitty jäseniksi vähintään 70 päivää ennen vaalia.

Välillisessä vaalissa äänioikeutettuja ovat kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston jäsenet.

Puijon seurakunnan kirkkoherran vaali toteutetaan välittömänä ja vaalipäivä on 22.5. Vaalitavasta on päättänyt tuomiokapituli seurakuntaneuvoston lausunnon perusteella.

1. Kuka olet?
2. Miksi haet kirkkoherraksi?
3. Minkälaisena näet kyseisen seurakunnan tulevaisuuden?

Kati Jansa lähikuvassa.

Kati Jansa

1. ”Olen tehnyt kirkon töitä noin 20 vuotta seurakuntapastorina, järjestöpappina ja Kuopiossa hiippakuntasihteerinä. Tällä hetkellä opetan Diakonia-ammattikorkeakoulussa.

Olen diakoni, pappi, sosiologi ja äiti. Hengelliset juureni ovat itäsuomalaisessa herännäisyydessä. Työnäkyni punainen lanka on diakonia. Työn vastapainona toimii metsä ja siellä hiljaisuus, sienestys, suunnistus ja marjastus. Kahvin ja huumorin nautin pääsääntöisesti mustana.”

2. ”Johtajana tahdon mahdollistaa sitä, että seurakuntalaiset voivat vaikuttaa seurakunnassaan, luottamushenkilöt kokevat tehtävänsä mielekkäänä ja työntekijät voivat kokonaisvaltaisesti hyvin.

Yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden kysymykset ovat minulle tärkeitä. Minulla on laaja-alaista osaamista ja rohkeutta katsoa asioita eri näkökulmista.

Puijolla on kehitetty elävää, monipuolista jumalanpalveluselämää. Puijon henki on yhdistelmä avaruutta ja syvyyttä. Tätä linjaa tahdon jatkaa.”  

3. ”Näen sekä haasteita että valoa. Talous tiukkenee ja globaalit mullistukset vaikuttavat kirkkoonkin. Maahanmuutto ja maaltamuutto heijastuvat Puijollekin. Muuttuvassa maailmassa seurakunnan tehtävä on vahvistaa elämänuskoa ja ihmisten välistä luottamusta. Yhdessä eläminen ja leivän jakaminen on seurakuntatyön ydintä.

Työtä on tehtävä edelleen laaja-alaisessa yhteistyöverkostossa. Uskoa on sanoitettava aina uudelleen. Työntekijöiden rooli on entistä enemmän seurakuntalaisten toimijuuden tukemista.

Maailma muuttuu, mutta Jumala ei muutu.”

Satu Ruhanen lähikuvassa.

Satu Ruhanen

1. ”Olen puoliso, äiti ja pappi. Toimin tällä hetkellä kirkkoherrana Outokummun ja Polvijärven seurakunnissa. Pappeus on minulle syvä kutsumus palvella Jumalaa ja ihmisiä. Minut tunnetaan ihmisten rinnalla kulkevana, tasapainoisena ja toivoa tuovana ihmisenä. Olen jalat maassa kristitty. Olen toiminut myös terveydenhoitajana ja diakonissana. Seurakunnan kaikki toiminta ja evankeliumi ovat minulle rakkaita. Asumme osan vuodesta Vehmersalmella. Sieltä löytyvät vapaa-ajan harrastukset: hiljentyminen luonnossa, mökkeily ja luonnonantimet.”

2. ”Puijon kirkkoherruus on unelma. Seurakunta toivoo kirkkoherraa, joka on hengellinen paimen, ja luo rohkeasti uusia verkostoja, kehittää messuelämää, viestii positiivisesti ja toimii turvallisena esihenkilönä. Sellaisen kirkkoherran seurakunta minusta saa. Arvostan Puijon seurakuntaa, jonka näen avoimena uudelle, tiloiltaan ja toiminnaltaan kaikkia kutsuvana, turvallisena hengellisenä yhteisönä. Puijolla on hyvä ilmapiiri ja ammattitaitoinen työntekijäjoukko, jonka parissa haluan toimia.”

3. ”Puijo on tulevaisuudessa erilaisten ja kaiken ikäisten ihmisten paikka, jonka tilaisuudet ovat helposti lähestyttäviä, monipuolisia ja kiinnostavia. Seurakuntaan tulee uusia vapaaehtoisia, joita kutsutaan mukaan vaikuttamaan ja kantamaan vastuuta. Uusien verkostojen kautta kirkko toimii yhdessä, ja niin Puijon seurakunta voi hyvin ja on vireä. Työntekijät voivat hyvin seurakunnassa, koska heillä on mahdollisuus toimia, heidän jaksamisesta huolehditaan ja heidän kanssaan toimii vastuunkantajia. Lähimmäisen rakkaus, ihmisten kohtaaminen ja tukeminen elävät Puijolla.”

Teemu Voutilainen lähikuvassa.

Teemu Voutilainen

1. ”Olen siilinjärveläislähtöinen perheenisä, puoliso ja pappi. Työskentelen tällä hetkellä Siilinjärven seurakunnassa hallintokappalaisena. Päätyöni ohella toimin Kuopion tuomiokapitulissa pappisasessorina. Harrastan liikuntaa, äänikirjojen kuuntelua ja asioiden ihmettelyä. KalPan (kesällä KuPS) otteita aktiivisesti seuraavana olen iloinnut siitä, että otteluihin on voinut mennä taas paikan päälle.”

2. ”Tunnen Puijon seurakunnan hyvin työskenneltyäni siellä pappina 2013-2018. Ajattelen, että Puijon seurakunnassa tarvitaan nyt pitkäjänteistä sitoutumista seurakunnan johtamiseen ja kehittämiseen. Seurakunnat ovat isojen muutosten ja haasteidenkin edessä tulevina vuosina. Samalla katseeni on pitkällä tulevaisuudessa, niissä monissa mahdollisuuksissa, joilla mennä eteenpäin. Olen valmis tarjoamaan Puijolla omaa osaamistani tulevien vuosien edessä oleviin haasteisiin.”

3. ”Puijon seurakunnan erityinen vahvuus on osaava ja sitoutunut työyhteisö, joka palvelee seurakuntalaisia suurella sydämellä ja haluaa näin varmasti tehdä jatkossakin. Tulevina vuosina on varauduttava siihen, että palkattua työvoimaa on nykyistä vähemmän. Tulevaisuuden seurakuntatyötä ideoidaan, suunnitellaan ja toteutetaan yhä enemmän yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Yhteisöllisyyden ja Jumalan kaipuu ei ole vähentynyt, vaikka ne ovatkin muuttaneet muotoaan. Kirkkoherrana tekisin töitä sen eteen, että Puijon seurakunta voitaisiin kokea yhteisöllisenä, turvallisena ja merkityksellisenä yhteisönä.”