Virpi Rissanen
Virpi Rissanen on Siilinjärven seurakunnan perhekeskusyhdyshenkilö. Kuva: Merja Tapio.

Kaikille avoimia kohtaamisia ja kuulluksi tulemista

Siilinjärven seurakunnan perhekerhot ja perhekahvila Kupponen ovat toimineet perhekeskuksen kohtaamispaikkoina vuoden alusta lähtien.

Perhekeskus on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja terveyttä edistävä sekä varhaista tukea, hoitoa ja kuntoutusta tarjoava monialainen palveluverkosto. Perhekeskusten kehittäminen on lähtöisin hallitusohjelmasta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL koordinoi kansallista perhekeskusverkostoa, jossa on jäsen jokaiselta hyvinvointialueelta. Hyvinvointialueilla perhekeskus yhteensovittaa kuntien ja kuntayhtymien sekä järjestöjen ja seurakuntien palveluita ja toimintaa.

Hyvinvointialueet kutsuivat seurakuntia mukaan kehittämään toimintaa

Seurakunnilla on pitkä historia laadukkaan, vauvasta nuorisoon kattavan, kasvatustyön tarjoajana. Hiippakunnan piispan Jari Jolkkosen mukaan seurakunnat ovat tärkeä osa perhekeskusmallia. Seurakuntien työtä lasten, nuorten ja perheiden tukemiseksi arvostetaan poikkeuksellisen korkealle. Sen johdosta hyvinvointialueet kutsuivat seurakuntia mukaan perhekeskusten kehittämiseen. Piispan kehotuksesta seurakuntiin on nimetty perhekeskusyhdyshenkilöitä – Siilinjärven seurakunnassa yhdyshenkilönä toimii vastaava lastenohjaaja Virpi Rissanen.

”Iloitsen, että meitä arvostetaan ja pidetään tasavertaisena muiden lapsille ja perheille toimintaa järjestävien tahojen kanssa.” Virpi Rissanen sanoo.

”Näen tämän hyvänä mahdollisuutena.”

Kohtaamispaikassa jaetaan ilot ja surut

Siilinjärvellä seurakunta kehittää alueen perhekeskustoimintaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa ja on mukana perhekeskusverkostossa ja kohtaamispaikkaverkostossa. Vuoden alusta lähtien perhekeskuksen kohtaamispaikkoina ovat toimineet perhekerhot Siilinjärven seurakuntatalolla ja Vuorelan kirkolla sekä perhekahvila Kupponen Vuorelan kirkolla. Nämä ovat kaikille avoimia, maksuttomia lasten ja aikuisten yhteisiä kohtaamispaikkoja. Oma paikka kohtaamiselle ja kuulluksi tulemiselle.

Toiminta on kaikkia katsomuksia arvostavaa ja kunnioittavaa.

Kohtaamispaikka tarjoaa mahdollisuuden sekä vertaistuelle että ammattilaisten tarjoamalle tuelle. Siellä on tilaa elämän ilojen ja surujen jakamiseen. Kohtaamispaikka on rohkaiseva kumppani myös elämänkysymysten ja katsomusten pohdinnassa – toiminta ei kuitenkaan ole tunnustuksellista, vaan kaikkia katsomuksia arvostavaa ja kunnioittavaa. Perhekerhoihin ja kahvilaan on jokainen tervetullut turvallisesti juuri sellaisena kuin on.