Kuvassa Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Erika Suominen
Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Erika Suominen

Erika Suominen puheenjohtajaksi

Luottamushenkilöt aloittivat toimikautensa.

Viestintäalan pitkäaikainen yrittäjä Erika Suominen Järvi-Kuopion seurakunnasta valittiin yksimielisesti Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi kaudelle 2019–2020.

Erika Suominen on eläkkeellä, mutta tekee edelleen aktiivisesti töitä. Hänellä on kokemusta sekä seurakunnan että kunnan luottamustoimista. Seurakunnassa hän on toiminut kirkkovaltuustossa ja seurakuntaneuvostossa seitsemän kautta. Varapuheenjohtajaksi valittiin Leena Kumpusalo Kallaveden seurakunnasta.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Järvi-Kuopion seurakunnan kirkkoherra Reijo Leino 30.6.2019 asti. Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin Tarja Välimäki Männistön seurakunnasta.

Yhteisen kirkkoneuvoston jäseniksi valittiin Maija Taskinen, Eero Wetzell, Sakari Kainulainen, Taina Tammekann, Marita Mankinen, Pekka Niiranen, Eero Koivisto, Risto Helle, Heli Vuojärvi, Sinikka Kervinen ja Erkki Räsänen.

Yhteisen seurakuntatyön johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Erkki Pesonen, henkilöstöasiain johtokunnan puheenjohtajaksi Vesa Kärkkäinen sekä kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan puheenjohtajaksi Eero Koivisto.

Siilinjärven kirkkovaltuuston puheenjohtajan tehtävää jatkamaan valittiin Tapio Markkanen ja uudeksi varapuheenjohtajaksi Leena Korhonen. Neuvosto uudistui peräti viidellä jäsenellä, varapuheenjohtajaksi valittiin Liisa Väätäinen ja jäseniksi Antti Pekka Ahonen, Päivi Heikkinen, Jarkko Juvonen, Lauri Katainen, Risto Kröger, Saara Lehtola ja Ritva Venäläinen. Neuvosto uudistui lähes kokonaan, kun uusina neuvostoon nousivat valtuutetut Ahonen, Juvonen, Katainen, Kröger ja Lehtola. Kirkkoneuvoston puhetta johtaa kirkkoherra Olli Kortelainen.