Piispat Jari Jolkkonen ja Munib Younan.
Emerituspiispa Munib Younan (oik.) vieraili Kuopiossa piispa Jari Jolkkosen kutsusta. Kuva: Tuija Hyttinen

Emerituspiispa Munib Younan Kuopiossa: ”Arabikristityt ovat tasapainottava voima Lähi-idässä”

Kumppanuus luo Lähi-idän arabikristityille toivoa, etteivät he ole yksin. Piispa Younan toivoo, etteivät kristityt muuttaisi pois, vaikka maassa ei ole rauhaa eikä oikeudenmukaisuutta.

Kuopion hiippakunnan kumppanuuskirkon, Jordanian ja Pyhän maan evankelis-luterilaisen kirkon emerituspiispa Munib Younan varoittaa tekemästä yleistyksiä kristittyjen asemasta, sillä tilanteet ovat erilaisia eri maissa.

”Kaikkia Lähi-idän kristittyjä yhdistää kuitenkin tietoisuus siitä, että kristityt ovat olennainen osa arabimaiden ja Lähi-idän rakennetta.”

Palestiinassa on ollut arabikristittyjä alkukirkon ajoista lähtien. Younanin mukaan kristittyjen läsnäolo Palestiinassa on jo itsessään todistus Kristuksesta. Hän toivoo kristillisten kirkkojen tiedostavan tämän todistajan roolin merkityksen teologisesta ja myös poliittisesta näkökulmasta.

Palestiinassa on ollut arabikristittyjä alkukirkon ajoista lähtien.

Kristittyjen määrä nimittäin vähenee koko ajan ja etenkin nuoret ja koulutetut muuttavat maasta. Younan luettelee syiksi rauhan, vapauden ja oikeudenmukaisuuden puutteen sekä työttömyyden ja heikkenevän taloudellisen tilanteen. Miehityshallinto näyttäytyy palestiinalaisille epäinhimillisinä kokemuksina tarkastuspisteillä, omaisuuden takavarikointeina, asuntojen tuhoamisina ja Itä-Jerusalemin israelilaistamisena. Kun uskonnolliset ja poliittiset ääriliikkeetkin ovat kasvussa, moni kristitty lähtee etsimään turvallisempaa ympäristöä.

Uskonnollinen monimuotoisuus on tärkeää kunnioituksen rakentamisessa

Kun kristityt lähtevät, katoaa Lähi-Idän uskonnollinen monimuotoisuus. Se ei lupaa hyvää arabimaiden yhteiskunnille.

”Monimuotoisuuden kunnioittaminen on keskeistä vakaiden yhteiskuntien kehittämiselle. Uskonnollinen monimuotoisuus on keskeinen tekijä kunnioituksen rakentamisessa ja ylläpitämisessä; sen puuttuminen on tuhoisaa arabikulttuurille”.

Arabikristityt kannattavat nykyaikaisen kansalaisyhteiskunnan kehittämistä.

Younan korostaa, että arabikristittyjen läsnäolo Lähi-idässä on tasapainottava voima, jotta Israelin ja Palestiinan konflikti voidaan ymmärtää kansallisena ja poliittisena.

”Olisi hyvin vaarallista, jos konflikti koetaan yksinomaan uskonnolliseksi.”

Arabikristityt kannattavat nykyaikaisen kansalaisyhteiskunnan kehittämistä. Sellaisessa kunnioitetaan ihmisoikeuksia, sukupuolten välistä tasa-arvoa, sananvapautta ja uskonnonvapautta sekä toimitaan ihmisoikeuksien puolustajina ja rauhanvälittäjinä.

Kuopion hiippakunta tukee kumppanuuskirkon ylläpitämää koulutusta

Piispa Jari Jolkkosen mukaan kumppanuusyhteistyöllä tuetaan rauhantahtoa ja pyrkimyksiä oikeudenmukaiseen rauhaan. Hän varottaa syyllistymästä antisemitismiin yhtä lailla kuin sionismiinkin: tunnustamme Israelin valtion, jossa palestiinalaisilla on oikeus olla.

Tällaisesta avusta hyötyvät kaikki.

”Meidän on tuettava Jordanian ja Pyhän maan kirkon ylläpitämiä valtavan hienoja yksityiskouluja, joiden missiona on kasvattaa Palestiinan kansalle rauhaan kasvattavia johtajia. Haluamme myös tukea nuorisovaihtoa, joista voi syntyä elämänkestäviä ruohonjuuritason ystävyyssuhteita.”

Tällainen apu ei ole suunnattu ketään vastaan, vaan siitä hyötyvät kaikki.