Kirkon ei tule luopua vihkioikeudesta
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Kirkon ei tule luopua vihkioikeudesta

27.9.2017

Teksti: Kirkon viestintä

Kuvat: Minna Siikaniva

Kirkon vihkioikeudella on vahva jäsenten tuki.

Piispainkokous sai syyskuun alussa professori emerita Eila Helanderilta tilaamansa selvityksen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vihkioikeudesta luopumisesta ja avioliittoon vihkimisen merkityksestä kirkon identiteetille.

Selvityksen taustalla on kirkolliskokousedustajan aloite, jossa vaadittiin selvitystä vihkioikeudesta luopumisesta. Piispainkokous päätti toteuttaa selvityksen laajana kartoituksena avioliittoon vihkimisen merkityksestä kirkolle.

Professori Helanderin selvityksen keskeisenä tuloksena on, että vihkimisoikeudesta ei pidä luopua.

Kirkon tutkimuskeskus tuotti selvitystä varten uutta tutkimusaineistoa teettämällä kyselytutkimuksen huhtikuussa 2017. Sen mukaan suomalaisista 18 prosenttia ja kirkon jäsenistä vain 11 prosenttia kannattaa vihkioikeudesta luopumista.

Vihkioikeudesta luopuminen ei Helanderin mukaan myöskään ratkaisisi kysymystä siviilivihityn samaa sukupuolta olevan parin avioliiton siunauksesta.

Professori Helander esittää selvityksen johtopäätöksissään kirkolle kompromissia, jossa kirkko pitäytyy avioliittoon vihkimisessä nykyiseen käytäntöön, mutta hyväksyy samalla, että kirkon sisällä voi olla myös toinen teologisesti perusteltu toimintamalli vihkimisissä ja siunaamisissa. Tällöin kunkin käytännön kannattajat voivat toimia saman kirkon sisällä.

Helander toteaa, että mikäli kirkko ei pysty asiaa ratkaisemaan, se profiloituu julkisuudessa enemmän sukupuoli- ja seksuaalinäkemystensä kuin perustehtävänsä kautta.

Vuonna 2016 kirkon jäsenten avioliitoista 57 prosenttia solmittiin kirkollisella vihkimisellä.

Piispainkokous merkitsi selvityksen saaduksi ja keskusteli selvityksestä. Asian käsittely jatkuu seuraavassa piispainkokouksessa 11.10. Helsingissä.

 


Vakava moite Sadinmaalle

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli päätti 13.9.2017 antaa pappi Kai Sadinmaalle vakavan moitteen samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä. Tuomiokapituli kehotti Sadinmaata pysymään pappislupauksessaan. Helsingin tuomiokapitulin päätös ei sido maan muita tuomiokapituleja. Tällä hetkellä Suomen evankelis-luterilainen kirkko ei salli samaa sukupuolta olevien parien vihkimistä avioliittoon. Avioliittokäistyksen kaltaisista opillisista asioista päättää kirkolliskokous.