#silmätristissä ja Sanallista 30.8.2017
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

#silmätristissä ja Sanallista 30.8.2017

30.8.2017

Teksti: Salla Tyrväinen, rovastikuntapastori Männistön seurakunta

Kuva: Tuija Hyttinen

Jeesus parantajamme

Helluntain jälkeisten sunnuntaiden joukossa ”Jeesus, parantajamme” -aiheen pyhän tekstit liittyvät puheen tervehtymiseen. Eräs helluntain ihmeistä oli se, kun käsittämättömiä kieliä puhuneiden ihmisten puheesta tuli ymmärrettävää ja yhteyttä synnyttävää.

Uskottavinta ja koskettavinta puhetta on sellainen, jossa sanat ja tunne viestivät samaa sanomaa. Vasta puhumaan, mutta ei vielä valehtelemaan oppineet lapset ovat siinä fantastisia opettajia. Se on myös eräs mielenterveydellinen tavoite ja piirre.

Tunne antaa monelle viestille varsinaisen merkityksen. Vaikeuksissa ollaan tai niihin joudutaan sekä puhujan että kuulijan puolella viestiä, jos viesti ja tunne ovat ristiriidassa. Kirkon ja politiikan kieli muuttuu helposti ohi valuvaksi, merkityksettömäksi ”liturgiaksi”, jos sanottava ei merkitse jotakin puhujalle omakohtaisesti, tunnu joltakin. Lipevä ja mielistelevä puhe puolestaan harhauttaa helposti.

Vihapuhe on hankala ja vahingollinen käsite. Nimenomaan verbaalisesti ilmaistu ja perusteltu viha on mitä tervehdyttävintä. Vahingoittamaan pyrkivä puhe puolestaan ei, ja siihen vihapuhekäsitteellä ilmeisesti yleensä viitataan.

Entä silloin kun olen kuin Mooses kankean kielen osalta? Kun vasta jälkeen päin ymmärrän, mitä olisin halunnut sanoa tilanteessa, jossa en löytänyt oikeita tai mitään sanoja? Onneksi rehellisyyttä voi opetella jälkirehellisyydellä. Monia asioita, varsinkin ihmissuhteiden asioita on mahdollista valaista rehellisin sanoin jälkikäteen.

Sekä Jeesuksen olemus että puheiden sisältö vetivät ihmisiä puoleensa. Jeesus oli kuin syvätason puheterapeutti: kielet vapautuivat mykiltä, naisilta, saastaisina pidetyiltä. Vapauttavia kysymyksiä olivat muun muassa: ”Mitä itket, nainen?” ”Mitä tahdot, että sinulle tekisin?”

13. sunnuntai helluntaista

Ihminen on kutsuttu ylistämään Jumalan nimeä. Synti estää meitä tekemästä näin, mutta Jeesus voi antaa meille näkevät silmät, kuulevat korvat ja Jumalan tekoja ylistävän kielen.