Säästämisen siunaus
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Säästämisen siunaus

28.12.2016

Teksti: Reijo Leino
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Järvi-Kuopion seurakunnan kirkkoherra

Kuva: Tuija Hyttinen

Vuoden taite on uusien aloitusten ja lupausten kulta-aikaa.

Alusta aloitetaan myös uuden budjetin toteutus. Toiminta- ja taloussuunnitelmat on tehty – nyt on vuorossa tehtyjen päätösten ja suunnitelmien toimeenpano.

Toiminta- ja taloussuunnitelmaan kuuluvat myös säästösuunnitelmat niin uudelle vuodelle kuin tuleviinkin vuosiin kohdistuvat.

Sitkeässä elää meissä seurakuntalaisissa, luottamushenkilöissä ja viranhaltijoissa ajatus siitä, miten Jumalan siunaus merkitsee jatkuvaa kasvua ja hyvän lisääntymistä. Ajatellaan Jumalan siunauksen seurakunnan talousarvioissa ilmenevän lisääntyvinä määrärahoina, virkoina, toimitiloina, investointeina ja hankkeina.

Onko siunaus siis vähenemässä, kun rahaa kasvuun ei enää olekaan?

Päinvastoin. Tässä muuttuvassa tilanteessa, säästöjen ja supistusten edessä, me saamme oppia uudenlaisen siunauksen vastaanottamista ja jakamista. Kun varallisuus vähenee, on keskityttävä toimintamme ytimeen, siirryttävä monitouhuisuudesta perustehtävään.

Seurakunnassa vähemmän on myös enemmän. Entisen työvoimakeskeisyyden sijaan seurakunnan on palattava juurilleen, kristittyjen yhteisöksi, jossa entistä useamman jäsenen lahjoja tarvitaan ja arvostetaan. Lopputulemana tämän siunauksen ymmärtämisessä on tilanne, jolloin jokainen jäsen kokee, paitsi tarvitsevansa seurakuntaa, myös seurakunnan tarvitsevan jäsenensä ainutkertaisia lahjoja – lahjoja, jotka hyvä Jumalamme on jokaiselle luodulleen syntymässä antanut.

Tulevaisuuden seurakunta on yhteisö, joka kokee jäsentensä moninaisuuden luomistyön rikkautena, ei uhkana. Säästämisen siunaus johtaa meitä kohti kestävämpää, luomistyön arvoa ja merkitystä ymmärtävää yhteisöä – seurakuntaa.

Siunattua ja armorikasta vuotta 2017 toivottaen!