Tulevaisuuden kirkon kehityslinjoja
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Tulevaisuuden kirkon kehityslinjoja

31.8.2016

Teksti: Juhani Laurinkari

Yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, Puijon seurakuntaneuvoston jäsen

 

Perinteinen yhteisöllisyys yhteiskunnassa on heikentynyt. Tämä on vaikuttanut myös kirkkoon kuulumiseen.

Koska yhteisöllisyys on uskonnon ja kirkon perusta, on yhteiskunnan individuaalistuva kehitys kirkolle yksi suurimpia haasteita. Kysymys kuuluu: Miten yhdistää tulevaisuudessa yksilöllisyys ja yhteisöllisyys? Uskontoon sosiaalistuminen on heikentynyt. Tässäkin perinteinen yhteisöllisyys ja traditiot ovat heikentyneet. Uskonto yksilöllistyy enenevässä määrin.

Toinen keskeinen muutossuunta on kirkon identiteetin hämärtyminen ja opillisen eheyden heikentyminen modernisaatiokehityksen myötä tapahtuneen eriytymisen seurauksena. Tämä on toki sittemmin antanut tilaa erilaisille näkemyksille ja korostuksille. Kirkko hajautuu yhä selkeämmin yhtäältä tämänpuoleisuutta korostaviin ja toisaalta tuonpuoleisuutta painottaviin sekä vielä kolmanneksi ns. tavan seurakuntalaisiin, joille jännite ei ole enemmälti ongelma.

Kolmas keskeinen vaikuttava tekijä on ilmiön kontekstisidonnaisuus. Kirkossa se tarkoittaa, että sekularisoituva ja muuttuva yhteiskunnallinen ympäristö tuottaa sille monenlaisia paineita. Koska kirkon sanoma on yksi ja sama eli ns. muuttumaton, niin ristiriita muuttuvan ja moniarvoistuvan ympäristön välillä jatkuvasti korostuu.

Kirkko ei voi erottua yhteiskunnasta omaksi erilliseksi saarekkeekseen. Tosin ilmenee pyrkimyksiä päästä yhteiskunnan kontekstivaikutusten ulottumattomiin. Tämä ei kuitenkaan ole luterilaiselle kansankirkolle mahdollista, koska silloin se ei enää olisi olemukseltaan kansankirkko, eikä kovin luterilainenkaan.

Rakkautta julistaessaan rakkauden tulisi näkyä myös kirkon toiminnassa. Kirkko joutuu näin uudistamaan sekä kieltään että opetustaan kontekstivaatimusten mukaisesti.