Ota kortti ja hoksauta yksinäinen!
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Ota kortti ja hoksauta yksinäinen!

31.8.2016

Teksti ja kuvat: Seija Rytkönen

 

Kallaveden seurakunnan diakoniatiimi on ryhtynyt etsivään työhön yksinäisten ihmisten tavoittamiseksi. Hoksauta minut! -korttikampanja toteutetaan yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Yksinäisyys lamauttaa ja voi aiheuttaa epätoivon kierteen. Yksinäisyys on yhteiskunnallinen kysymys, sillä Itä-Suomen yliopiston koordinoimassa Suomalaisten yksinäisyys -hankkeessa on arvioitu, että jopa viidennes suomalaisista kokee itsensä yksinäiseksi. Yksinäisyys onkin merkittävä hyvinvointia sekä terveyttä alentava tekijä.

Itse yksinäisyys ei kuitenkaan ole kasvanut 20 vuoden aikana, mutta ymmärrys yksinäisyyden vaikutuksista hyvinvointiin ja terveyteen on lisääntynyt. Hankkeen johtaja, hyvinvointisosiologian professori Juho Saari toteaa, että tasa-arvoisempi yhteiskunta ja ihmisten reilu kohtelu vähentäisivät yksinäisyyden kokemusta.

Yksinäisyyttä kaikissa ikäryhmissä

Kallaveden seurakunnan Hoksauta minut! -korttikampanja yksinäisten löytämiseksi sai alkunsa pari vuotta sitten, kun kasvavan seurakunnan alueella mietittiin konkreettisia keinoja yksinäisten ihmisten tavoittamiseksi. Asia nousi yhdeksi oman diakoniatyön painopistealueeksi.

Idean pohjalla oli myös Yhteisvastuukeräyksen tuotolla luotu IkäArvokas -hanke, jonka päämääränä on ikääntyneiden huono-osaisuudesta johtuvan syrjäytymisen ja yksinäisyyden vähentäminen sekä oman elämänhallinnan edistäminen.

Kallaveden seurakunnan hanke tähtää vielä kaikenikäisten yksinäisten tavoittamiseen ja heidän auttamiseen.

”Yksinäisyys näyttäytyy hyvin laajasti. Sitä on lapsiperheissä, nuorissa, työikäisissä, työttömissä, työkyvyttömyyseläkeläisissä, pitkäaikaissairaissa ja ikäihmisissä”, kertoo Kallaveden seurakunnan diakoniatyön vastaava Maarit Kirkinen.

Ihmisen ikävä toisen luo

Itsekeskeisessä yhteiskunnassamme yksinäisyys koetaan jo häpeällisenä tilana, vaikka meillä jokaisella on perustarve yhteisöllisyyteen ja jakamisen kokemuksiin muiden ihmisten kanssa. Suurimpiin pelkoihin kuuluukin, ettei kelpaa toiselle tai ole tarpeeksi hyvä. Ihmisellä on silti ikävä toisen luo, kuten laulussakin sanotaan.

”Ihmisellä on tarve jakaa tunteita ja ajatuksia toiselle ihmiselle. Olisikin hienoa, jos ihmiset keskustelisivat luontevasti keskenään vaikka bussipysäkillä”, Kirkinen kannustaa.

Yksinäinen ihminen kokee, ettei tule nähdyksi eikä kuulluksi niiden asioiden kanssa, jotka ovat itselle tärkeitä. Yksinäisyyttä on monenlaista ja siihen johtavat syyt ovat hyvin erilaisia.

”Joku saattaa olla jo lapsuudesta saakka häpeään sidottu eikä ole näin ollen saanut kokea kuulluksi tulemisen tunnetta.  Voi siis olla häpeän tunne siitä, ettei ole kenellekään tärkeä”, kuvailee diakoniatyöntekijä Riitta Reima.

Joillakin ihmisillä ei ole enää sosiaalisia verkostoja tai voimavaroja hankkiutua toisten ihmisten seuraan. Yhteyteen saattaminenkaan ei ole aina helppoa ja nopeaa, sillä yksinäiselle on jo ehtinyt muodostua kynnys lähteä mukaan sosiaalisiin tilanteisiin.

”Joskus voi myös olla, että yksinäisyyttä kokeva ihminen joko vaikenee kokonaan tai sitten puhuu kaikille kaiken eli lähtee purkautumaan suorastaan tulvana”, sanoo diakoniatyöntekijä Hanna Rasa.

Kokonaisvaltainen kohtaaminen

Käytännössä korttikampanja toimii siten, että kuka tahansa meistä voi ottaa kortin ja tarjota rohkeasti sen ihmiselle, jonka arvelee olevan yksinäinen. Yksinäinen henkilö pistää sitten kortin postiin, joka käsittelee sen suojattuna.

Pian diakoniatyöntekijä ottaa yksinäiseen henkilöön yhteyttä ja yhdessä selvitellään, millä tavoin häntä voidaan auttaa.

Lähtökohtana on henkilön oma toive, joka voi olla lähimmäisen apua, asioiden selvittelyä tai hengellisistä asioista keskusteluakin. Tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen.

”Varkaudesta on saatu hyviä kokemuksia vastaavasta yksinäisten tavoittamisesta. Nyt on konkreettisen tekemisen aika eli kokeillaan, toimiiko tämä malli meidän seurakunnassamme. Yhteistyötahomme ovat ottaneet tämän hyvin vastaan, joten kampanjalle tuntuu olevan tarvetta”, Kirkinen tuumii.

Kortteja saa muun muassa Kallaveden ja Maaningan kirkoilta, Petosen seurakuntatalolta, alueen apteekeista, ikäneuvolasta, kirjastosta, terveyskeskuksesta ja alueiden kotihoidoilta.