Katse kulman taakse
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Katse kulman taakse

29.6.2016

Teksti: Tarja Välimäki

Männistön seurakunnan luottamushenkilö

Kuva: Seija Rytkönen

 

Luottamushenkilöiden tehtävä seurakuntien toiminnassa on nähdä kulman taakse. Mitä se on ja miten tämä tehdään?

Kuopion seurakuntia on hoidettu taloudellisesti viisaasti ja tulevaisuuteen on varauduttu ajoissa. Kiitos tästä kuuluu seurakuntien osaavalle henkilöstölle. Mutta mihin luottamushenkilöitä tarvitaan? Luottamushenkilöiden näköalojen tulee ulottua vuosien päähän siten, että Kuopion seurakuntien toiminnallinen elinkelpoisuus voidaan turvata. Tässä sitten katsotaan sinne kulman taakse.

Käytännössä teemme päätöksiä resurssien jakamisesta, niiden vaikutukset mietitään ja mahdolliset uhat hallitaan. Tänä keväänä olemme keskustellet siitä, minkälainen toimintamäärärahojen jakoperuste on oikeudenmukainen. Keskusteluissa on ollut useita malleja, joiden seurannaisvaikutuksia tulee hallita ja ymmärtää. Koska taloudellinen tilanne on hallinnassa, ei ole tarpeen ajaa harvaan asuttuja tai pienten jäsenmäärien seurakuntia ahtaalle. Vahvimman ja voimakkaimman laki ei voi päteä seurakunnissa.

Kulman taakse voi katsoa altistumalla keskustelulle, erilaisille näkemyksille ja vuorovaikutukselle. Tällaisessa dialogisessa toimintakulttuurissa huomioidaan useita näkemyksiä. Keskustelu ja monien mielipiteiden kuunteleminen on lähtökohtana tulevaisuuden rakentamiselle. Ihmisyys ja toisen asemaan asettuminen ovat luovuttamaton osa yhteyttä.

Tämän kaltainen jatkuva vuorovaikutus seurakunnissa ja hallinnon eri portaissa vaatii aikaa. Erityisesti ne tilaisuudet, jolloin voidaan vapaasti jutella, olla eri mieltä ja pohtia useita vaihtoehtoja ovat hyvä perusta dialogille.

Vasta sitten päästään luomaan yhteisiä tavoitteita ja ymmärrystä siitä, minkälaisia seurakuntia meillä tulee olemaan. Altistumalla keskustelulle lopputulos ei ole ennalta tiedossa, vaan tehdään yhdessä.