Diakonian uusi aalto
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Diakonian uusi aalto

25.5.2016

Teksti: Heli Haring

Kuva: Tuija Hyttinen

 

Hyvinvointiyhteiskunta natisee liitoksistaan. Tulevaisuudessa diakonia voi osoittautua kultaakin kalliimmaksi.

Näin arvelee Helsingin Diakonissalaitoksen diakoniajohtaja Jarmo Kökkö.

”Erilaisten hoiva- ja terveyspalvelujen tarve kasvaa 2020-luvulla suurten ikäluokkien ikääntymisen vuoksi. Erityisen rajusti tarve kasvaa tuosta eteenpäin.”

”Ikääntyneet tulevat olemaan suurin palveluja sitova ryhmä tulevaisuudessa.”

Samaan aikaan kuntien budjetit painuvat miinukselle.

”Tästä seuraa väistämättä, että kysyntään ei pystytä vastaamaan – siitäkään huolimatta, vaikka markkinoille tulisi runsaasti myös yksityisiä palveluntarjoajia”, Kökkö painottaa.

”Täytyy myös muistaa, ettei monilla välttämättä ole varaa hyödyntää yksityisiä palveluita.”

Kökön mukaan tähän saumaan tarvittaisiin kansalaisaktiivisuutta.

”Nyt olisi tuhannen taalan paikka käynnistää valtakunnallinen kansalaistoiminnan mobilisointi toteuttamaan diakonian uutta aaltoa.”

Kirkolla valmiit verkostot

Kuka tai ketkä sitten pystyisivät kansanliikkeen synnyttämään? Kökkö heittää pallon kirkon suuntaan.

”Kirkko on levittäytynyt ympäri maan. Sillä on valmiit verkostot ja laaja-alaista osaamista muun muassa juuri sosiaali- ja terveys-, sekä kasvatusalalta.”  

”Seurakuntien diakoniatyö on Suomen uniikki vahvuus. Sellaista ei pahemmin muualta löydy.”

Kökkö korostaa, ettei tässä olla sälyttämässä uusia velvoitteita diakoniatyöntekijöiden harteille, vaan kyse on laajemmasta ajattelu- ja toimintatavan muutoksesta.

”Kansalaistoiminnan metodit ja koulutus voisi olla kirkon kontolla tässä uuden aallon synnyttämisessä.”

”Diakonialiike toteutuisi kumppanuuksissa ja yhdessä ihmisten kanssa. Mukaan haastettaisiin seurakunnat, diakonialaitokset, kirkkohallitus, hiippakunnat, kunnat ja yritykset.”

Kökkö painottaa, että tarkoitus ei ole korvata julkista järjestelmää.

”Euroopassa on monia hyviä esimerkkejä siitä, miten vapaaehtoiset toimivat ammattilaisten rinnalla vaikkapa vanhusten palvelutaloissa. Tällainen sujuva ja täydentävä yhteistyö on se, mille tulevaisuudessa olisi kasvava tarve.”

Välittämisen kansanliike

”Tässä tulisi nähdä mahdollisuus. Kirkolle on avautumassa yhtä aikaa autenttinen ja akuutti tilaisuus, jota kukaan muu ei pysty täyttämään.”

Kökkö puhuu välittämisen kansanliikkeestä, joka pitäisi sisällään muun muassa yhteisöjen rakentamista, vapaaehtois- ja vertaistoimintaa, tapahtumia, kaupunkiaktivismia ja naapuriapua.

”Monesti koetaan ongelmana vapaaehtoisten sitouttaminen. Jos vapaaehtoistoiminta kuitenkin rakentuu myönteiseksi liikkeeksi ja ihmisillä on sen puitteissa kivaa, he sitoutuvat kyllä. Tämä on jo ollut nähtävissä muun muassa Helsingissä erinäisissä projekteissa.”

Kökön ideat eivät ole pelkästään kauniita ajatuksia, vaan Helsingin Diakonissalaitos on ryhtynyt tuumasta toimeen ja käynnistellyt niiden käytännön toteuttamista. Yhtenä työkaluna on niin kutsuttu Kaapeli-yhteisövalmennusmenetelmä.

”Sen avulla yhteisöt tulevat tietoisiksi omista voimavaroistaan. Tarkoitus on tuoda seurakuntien työntekijöiden rooli uuteen valoon ja valmentaa heitä kansalaisaktivismin tukihenkilöiksi.”

Jarmo Kökkö oli yhtensä puhujana hiippakunnallisessa diakoniapäivässä Kuopiossa huhtikuun lopulla.

 


Voimia yhdistetään Kuopiossa

Kökön visioima kansanliike otti Kuopiossa ainakin pienen nykäyksen eteenpäin, kun ev.lut. seurakunnat solmivat Kuopion kaupungin kanssa sopimuksen vapaaehtoistyo.fi -palvelun yhteiskäytöstä.

Vapaaehtoistyo.fi verkkopalvelu on yleishyödyllinen, ei-kaupallinen kohtaamispaikka avun tarpeessa olevien ja apua tarjoavien välille. Verkkopalvelu tukee sitä, että nämä löytäisivät toisensa mahdollisimman hyvin.

Vapaaehtoistyo.fi:n kautta voi ilmoittautua erilaisiin vapaaehtoistehtäviin lähimmäisten auttamiseksi. Voi ryhtyä vaikka ulkoilukaveriksi vanhukselle tai varamummoksi. Verkosto kokoaa yhteen eri vapaaehtoistyötä tekevät tahot. Sen kautta voi myös pyytää itselleen apua.

Palveluun voivat liittyä mukaan maksutta kaikki vapaaehtoistyötä organisoivat järjestöt, jotka kaupunki ja seurakunnat hyväksyvät.

vapaaehtoistyo.fi/kuopio