Itsetuhoisuuden kierre poikki
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Itsetuhoisuuden kierre poikki

27.4.2016

Teksti: Heli Haring

Kuva: Tuija Hyttinen

 

Kuopiossa on aloitettu uudenlainen tukimuoto itsemurhaa yrittäneille.

Yksikin itsemurha on liikaa. Yksikin itsemurhayritys on liikaa. Kun henkinen hätä on suuri ja ihminen päätyy yrittämään lopullista ratkaisua, pitäisi pelastusrengas heittää välittömästi.

Yhdenlainen pelastusrengas on ollut saatavilla viime lokakuusta alkaen, kun Kuopion Kriisikeskuksen ja Suomen Mielenterveysseuran yhteistyönä paikkakunnalla käynnistyi Linity-ohjelma. Se tarkoittaa lyhytinterventiota itsemurhaa yrittäneille.

”Itsemurhaa yrittäneiden jälkihoito on Suomessa ollut hieman puutteellista. Tämä ohjelma pyrkii osaltaan parantamaan tilannetta”, Suomen Mielenterveysseuran projekti-kriisityöntekijä Juha Metelinen selvittää.

Itsemurhayritys on riskitekijä 

Nopea apu heti itsemurhayrityksen jälkeen olisi Metelisen mukaan äärimmäisen tärkeää.

”Tutkimusten mukaan itsemurhaa yrittäneellä on jopa satakertainen riski yrittää sitä uudelleen. Riski on koholla noin 2–3 vuoden ajan, mahdollisesti pidempäänkin.”

”Pikaisella interventiolla pyritään vaikuttamaan juuri siihen, ettei uusintayrityksiä enää tulisi.”

Kuopion Kriisikeskuksessa toimii erillinen Linity-vastaanotto itsemurhaa yrittäneille. Tukimalli koostuu 4–5 keskustelusta kriisityöntekijän kanssa, jonka jälkeen yhteydenpito jatkuu kahden vuoden ajan.

”Pääsääntöisesti asiakkaat ohjataan tänne terveydenhuollon puolelta. Asiakkaan luvalla minulle toimitetaan hänen puhelinnumeronsa ja minä soitan hänelle päin”, Metelinen kertoo.

”Toki asiakkaan on mahdollista ottaa myös itse tänne yhteyttä.”

Tapaamisten  jälkeen yhteydenpitoa jatketaan lähettämälle asiakkaalle tietyin väliajoin kirjeitä.

”Niihin saa vastata ja niiden tiimoilta saa olla yhteyksissä tänne, jos siltä tuntuu.”

Tuki ei estä eikä korvaa muuta psykososiaalista tukea tai psykiatrista hoitoa.

Yksin on pärjättävä?

Tähän mennessä Metelinen on tavannut Linity-vastaanotolla jo 25 asiakasta.

”Ohjelma on lähtenyt yllättävänkin hyvin käyntiin. Yleensä ottaa aina oman aikansa ennen kuin tieto leviää ja ihmiset löytävät uudenlaiset kanavat.”

Parin tunnin mittaisissa tapaamisissa pureudutaan ihmisen elämäntarinaan ja siihen, mitä se kertoo ihmisen tilanteesta. Yhdessä mietitään ongelmakohtia ja pohditaan, mihin asioihin kannattaisi kiinnittää huomiota ja mitä voisi tehdä toisin.

Itsemurhayritys on suuri häpeän aihe.

”Ensimmäinen tapaaminen videoidaan ja toisella kerralla se katsotaan. Tarina myös kirjoitetaan puhtaaksi ja sitä käytetään pohjana koko prosessin ajan.”

”On ollut hienoa huomata, kuinka valmiita ihmiset ovat tällaiseen olleet. Ei välttämättä ole helppoa puhua rehellisesti omista kipupisteistään ja ponnistella niiden työstämiseksi.”

Vastaanotollaan Metelinen kuulee monenlaisia elämäntarinoita. Tietyt teemat kuitenkin nousevat esiin useampienkin ihmisten kertomuksissa.

”Kiusaaminen on yksi niistä. Samaten yksin pärjäämisen paine. Me tunnumme elävän kulttuurissa, jossa avun pyytäminen on vaikeaa.”

Irti häpeästä

Suomi on kansainvälisesti näyttäytynyt maana, jossa tehdään väkilukuun suhteutet- tuna paljon itsemurhia.

”Jos vertaa Suomea esimerkiksi muihin Pohjoismaihin, meillä tehdään kaksinkertainen määrä itsemurhia. Määrät ovat kuitenkin laskusuunnassa”, Metelinen painottaa.

Suomi ei suinkaan ole synkeine tilastoineen yksin. Muun muassa monissa entisen itäblokin maissa on korkeat itsemurhaluvut.

”Myös Japanissa ja Etelä-Koreassa tehdään paljon itsemurhia. Siellä on kova kilpailu opiskelu- ja työelämässä, paineet saattavat käydä monelle ylivoimaisiksi. Sikäläinen häpeäkulttuuri on niin ikään omiaan lisäämään itsemurha-alttiutta.”

Häpeään myös Metelinen on törmännyt asiakaskontakteissaan.

”Keskusteluissa tulee hyvin usein esille ihmisten kokema häpeän ja huonommuuden tunne.”

Itsemurhayritys on sekin yksi suuri häpeän aihe.

”Monet asiakkaat häpeävät sitä niin paljon, etteivät halua puhua asiasta läheistensä kanssa. Häpeän takia myös kynnys hakea apua saattaa olla korkealla.”

”Yksi ohjelman tavoitteista onkin murtaa itsemurhayrityksiin liittyvä hiljaisuuden muuri. Näistä asioista voi ja pitää puhua avoimemmin.”

Malli Sveitsistä

Linity-ohjelman päätavoitteena on itsemurhayritysten ja itsemurhien ehkäiseminen ja vähentäminen itsemurhaa yrittäneiden selviytymistä tukemalla. Suomalaiseen toimintaympäristöön sovellettava malli perustuu Sveitsissä, Bernin yliopiston psykiatrian poliklinikalla kehitettyyn malliin.

Tavoitteena on täydentää olemassa olevia hoitokäytäntöjä ja tarjota yksilöllistä keskustelutukea mahdollisimman pian itsemurhayrityksen jälkeen. Yhteistyötä tehdään muun muassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin, Helsingin kaupungin psykiatrian yksikön, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Tavoitteena on, että interventiomalli jalkautuisi projektin aikana kriisityöhön, itsemurhien ehkäisytyö priorisoitaisiin tehokkaammin Suomessa ja tukea olisi nopeammin ja helpommin saatavilla. Projekti toteutetaan Raha-automaattiyhdistyksen varoin.
 
Kuopion lisäksi Linity-vastaanottoja on Helsingissä ja Seinäjoella. Kuopiossa projekti kestää vuoden 2017 loppuun saakka.