Kirkko tukee maatalousyrittäjiä
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Kirkko tukee maatalousyrittäjiä

23.3.2016

Teksti: Kirkon tiedotuskeskus

Kuva: Merja Tapio

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on huolissaan maatalouden harjoittajien pahenevasta tilanteesta.

Lapuan piispa Simo Peura, Kuopion piispa Jari Jolkkonen ja Kirkon maaseututoimikunnan puheenjohtaja, Lapinlahden kirkkoherra Lauri Jäntti ovat allekirjoittaneet kannanottonsa tukena maataloustuottajien työlle.

Kannanotossa korostetaan, että maatalouden harjoittamisen ja maatalousyrittäjien hyvinvoinnin tulee olla valtion ja yhteiskunnan erityisen huomion kohteena. Maatalouden vastuullisen harjoittamisen on oltava kannattavaa ilman kohtuuttomia riskejä.

”Maanviljely ja ruoan kasvattaminen ovat välttämätöntä työtä ihmisten perustarpeiden tyydyttämiseksi. Maatalouden harjoittajat tuottavat yhteisen ruokamme ja ylläpitävät hyvinvoivaa maaseutuympäristöä”, piispa Simo Peura muistuttaa.

Kannanotossa todetaan, että ”maataloustuottajien vaikeudet ovat kasvaneet kestämättömiksi. Vuosina 2010–2015 maataloustuottajien tulot ovat laskeneet 53,7 prosenttia. Tulojen lasku on enemmän kuin missään muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa ja jatkuu edelleen. Tulojen menetyksiin ovat vaikuttaneet erityisesti tuottajahintojen lasku, viennin tyrehtyminen Venäjälle sekä vähittäiskaupan raju hintakilpailu. Suomen valtion ja Euroopan Unionin tulee huolehtia siitä, että maatalouden tuet ovat riittävät, ja että ne maksetaan oikea-aikaisesti.”

Voimien äärirajoilla

Kirkon maaseutulinjauksissa todetaan, että talouden ei pidä muodostua itseisarvoksi, vaan olennaista on ihmisen hyvinvointi ja luomakunnan tasapaino.

”Monet viljelijät ovat joutuneet vararikon partaalle ilman omaa syytään. Vaakalaudalla on usein oman toimeentulon lisäksi myös mielen tasapaino ja perheonni. Tilanne on vakava myös turvallisuuspoliittisesti. Suomen täytyy pitää huolta ruuantuotannosta myös mahdollisina kriisiaikoina. Tämä on entistä tärkeämpää nyt kun elämme poliittisesti epävakaita aikoja”, piispa Jari Jolkkonen toteaa.

”Maataloustuottajat kamppailevat elättääkseen itsensä ja perheensä tulojen vähenemisestä huolimatta. Jotkut ovat joutuneet lopettamaan, vaikka haluja ja osaamista jatkamiseen olisi. Monet jatkavat työtään voimiensa äärirajoilla. Ovatko maanviljelijät joutuneet maailmanpolitiikan ja ruuan halpenemisen maksajiksi?”, kannanoton allekirjoittajat kysyvät.