Punnittua puhetta päihteistä
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Punnittua puhetta päihteistä

24.2.2016
Teksti: Heli Haring
Kuva: Seija Rytkönen

Päihderiippuvuus on nykyään entistä monimutkaisempi sairaus – ja samalla entistä yksinkertaisempi.

Tällä hetkellä päihderiippuvuudet ovat suurin työikäisten suomalaisten työkuntoa murentava terveysongelma”, päihdepsykiatriaan erikoistuva lääkäri Antti Loimalahti toteaa.

”Monilla päihteiden käyttö jää päälle jo nuoruusvuosina niin, etteivät nämä ihmiset koskaan edes pysty siirtymään työelämään. Joillakin päihteet taas tuhoavat terveyden siinä vaiheessa, kun työvuosia olisi vielä runsaasti jäljellä.”

Inhimillisen kärsimyksen lisäksi kyse on siis myös merkittävästä yhteiskunnallisesta ja kansantaloudellisesta ongelmasta.

”Jos toimivaa hoitoa saataisiin jo varhaisessa vaiheessa, olisi mahdollista katkaista päihderiippuvuuden paheneminen.”

Soppaa ja saippuaa

Loimalahden mukaan Suomessa päihderiippuvuuksien hoito on periaatteessa hyvää, mutta sen painopiste on väärä.

”Hoito on hyvin pitkälti suunnattu rappioalkoholisteille ja sitä toteutetaan pikemminkin sosiaalityönomaisilla keinoilla. Annetaan vähän soppaa ja saippuaa.”

”Lapsille suunnattu päihdevalistus taas on enemmänkin pelottelua kuin valistusta. Pelottelun ja hyysäämisen väliin kaivattaisiin lisää entistä parempia puuttumis- ja hoitokeinoja.”

Suomessa päihdeongelmien mittarina käytetään hanakasti työkykyä.

”Mitään ongelmaa ei ole niin kauan kuin pystyt hoitamaan työsi.”

Alkoholi on meillä ja maailmalla edelleen se kaikkein suurin päihderiippuvuuden aiheuttaja. Sen rinnalla on kuitenkin suuri joukko muitakin päihdyttäviä aineita.

”Enää ei voida jakaa päihdeongelmaisia alkoholisteihin ja narkomaaneihin. Yhä useammin esiintyy eri aineiden sekakäyttöä, etenkin lääkkeiden käyttöä päihteinä.”

”Päihdyttäviä aineita on enemmän kuin koskaan ja koko ajan markkinoille pusketaan uusia. Siinä mielessä päihderiippuvuus on monimutkaisempi sairaus kuin ennen.”

”Toisaalta kyse on pohjimmiltaan yhdestä ja samasta sairaudesta – riippumatta siitä, mitä aineita on käytetty. Tämä tekee sairaudesta yksinkertaisen.”  

Alkoholipolitiikka höllentymässä?

Viime aikoina Suomen hallitus on väläytellyt höllennyksiä alkoholin myyntirajoituksiin tietyiltä osin. Asia jakaa kansalaisten mielipiteet.

”Sinälläänhän ei ole kyse mistään uudesta ilmiöstä. Liberalisointia on tehty kieltolain purkamisesta alkaen”, Loimalahti huomauttaa.

Hän kuitenkin toivoo, että hallitus samalla miettisi päätöksien seurauksia ja niistä aiheutuvia kustannuksia.

”Jos alkoholipolitiikkaa lähdetään entisestään vapauttamaan, ei meidän alaltamme ainakaan työt lopu. Alkoholin aiheuttamat kuolemat tulevat lisääntymään ja yhä useammat menettävät työkykynsä tai mahdollisesti kykynsä toimia vanhempina.”

”Toivoisin, että liberalisoinnin yhteydessä huolehdittaisiin sitten myös siitä, että terveydenhuollossa riittää resursseja alkoholiriippuvuuden hoitoon.”

Loimalahden mukaan alkoholin saatavuuden ja hinnan sääntely on eräänlaista nuorallatanssia.

”Kroonikot ottavat känninsä jostakin joka tapauksessa. Jos hinta nousee, juodaan huonompia juomia. Jos saatavuutta rajoitetaan, ostetaan pimeää viinaa.”

”Raittiit ihmiset taas eivät juo, vaikka viina olisi ilmaista.”  

”Siihen väliin jää se porukka, jonka kulutukseen saatavuudella ja hinnalla on vaikutusta – suuntaan taikka toiseen.”  

Raittiustrendi nousussa

Suomalaisia on perinteisesti pidetty päihtymyshakuisena kansakuntana. Loimalahti ei kuitenkaan täysin allekirjoita väitettä.

”Suomessa toki esiintyy tiettyjä kulttuurisia ja geneettisiä tekijöitä, jotka ruokkivat alkoholismia. Jos asiaa ajatellaan maailmanlaajuisesti, ei meillä mitenkään poikkeuksellisen huono tilanne ole.”

”Monissa sellaisissa maissa, joita on totuttu pitämään sivistyneen juomakulttuurin edustajina, humalahakuinen juominen on lisääntymässä. Erään tuoreen tutkimuksen mukaan Ranskassa näyttää nykyään olevan jopa humalahakuisempaa nuorisoa kuin Suomessa.”

”Lisäksi niin sanotuissa viinikulttuurimaissa saattaa olla alkoholiongelman sijaan tosi pahoja huumeongelmia.”

Viimeisimpien tutkimusten mukaan nuorison alkoholin- ja muiden päihteiden käyttö on
keskimääräisesti laskusuunnassa Suomessa.

”Yhä enemmän tunnutaan ajateltavan, että kännääminen ja tupakointi on luusereiden hommaa. Sen sijaan raittiit ovatkin niitä ihailtavia tyyppejä. Aivan toisin oli omassa nuoruudessani.”

”Toisaalta nuorison päihdekäyttäytyminen on polarisoitunutta: osa on täysin raittiita, mutta osa käyttää päihteitä sitäkin rajummin ja entistä nuorempana.”

 


Antti Loimalahti oli puhumassa päihderiippuvuudesta Kuopion Valkonauha ry:n 110-vuotisjuhlaseminaarissa helmikuussa.

Kuopion Valkonauha ry

 

  • Kuopion Valkonauha ry on vuonna 1906 perustettu kristillis-yhteiskunnallinen naisjärjestö.
  • Yhdistyksen tavoitteena on asennekasvatuksen ja ennaltaehkäisevän työn avulla vähentää päihderiippuvuutta ja ohjata ihmisiä yhteiskunnalliseen vastuuseen. Pyrkimyksenä on tarjota laaja-alaista, matalan kynnyksen apua ihmisen eri elämäntilanteisiin ja edistää kansalaisten hyvinvointia.
  • Yhdistys järjestää muun muassa seminaareja ja teemapäiviä sekä ammattilaisille suunnattuja tilaisuuksia, joilla vaikutetaan kansalaiskeskusteluun ja päätöksentekoon.
  • Kuopion Valkonauha ry on Suomen Valkonauhaliiton paikallisyhdistys.