Moninkertaiset juhlat
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Moninkertaiset juhlat

27.1.2016
Teksti ja kuvat:
Erika Suominen

 

Kuopion seurakuntayhtymän piispantarkastus päätettiin juhlamenoin Nilsiässä. Syksyn aikana on Kuopion seurakuntayhtymässä ja seurakunnissa pidetty piispantarkastusta. Tarkastus päätettiin 17. tammikuuta Nilsiän kirkossa piispanmessuun.

Siellä annettiin myös päätöslausunto yhtymän ja Järvi-Kuopion seurakunnan osalta. Samalla vietettiin Järvi-Kuopion seurakunnan 5-, Nilsiän kirkon 110- ja Nilsiän seurakunnan perustamisen 200-vuotisjuhlaa.

Kiitosta ja kehitettävää

Piispa Jari Jolkkonen totesi lausunnossaan, että yhtymän toimintakertomuksessa olevat tunnusluvut kertovat kauttaaltaan erinomaisesti tehdystä työstä. ”Yhtymän johto ansaitsee tunnustuksen siitä, että se on riittävän kaukonäköisesti ottanut huomioon talouden kehityksen suuntaviivat ja ryhtynyt sen vaatimiin toimenpiteisiin. Samalla se on antamistaan säästövelvoitteista huolimatta turvannut yhtymän tulosyksiköille niiden tarvitsemat taloudelliset resurssit käytännön seurakuntatyön toteuttamiseen.”

Piispa antoi yhtymälle myös muutamia kehittämistehtäviä. Yksi on toivomus määrärahasta ensi vuodelle, joka on reformaation 500-vuotisjuhlavuosi.” Näin voitaisiin vahvistaa omaa luterilaista identiteettiä ja tuoda esille uskonpuhdistuksen myönteisiä seurauksia kulttuurillemme.”

Merkittävä kehittämistehtävä on yhtymälle laadittava strategia, jossa varmistetaan, että kiinteistötoimen kustannukset ja erityisesti kiinteistöjen korjausvelka eivät kohtuuttomasti luo paineita henkilöstön vähentämiseksi.

Kehittämisen paikka on piispan mukaan myös turvapaikanhakijatilanteen vastuukysymysten ratkaiseminen yhtymässä.

Kirkon voima

Messussa saarnannut kirkkoherra Reijo Leino kertoi Jeesuksen ensimmäisestä ihmeteosta veden muuttamisesta viiniksi Kaanaan häissä. ”Hääjuhla ei paikallisen tavan mukaan ollut vain lyhyt juhlahetki yhdessä, juhla kesti seitsemän päivää ja noiden päivien aikana juhlaväkeä saapui ja lähti. Liekö väkimäärä yllättänyt, kun juhlien loppupuolella viini alkaa ehtyä – mikä häpeä.”

”Karsiminen ja luopuminen ei ole helppoa. Me haluamme pitää kiinni kasvusta ja oikeuksistamme – saavutetuista eduista luopuminen on meille vastenmielistä.”
Leinon mukaan Suomen ev.lut. kirkossa totuttiin pitkään elämään jatkuvan kasvun aikaa. ”Väki lisääntyi ja vauraus kasvoi. Nyt me käymme kipeitä keskusteluita siitä, miten säilytämme taloutemme tasapainon, mistä luovumme, jotta voisimme turvata perustehtävämme toteutumisen myös tulevina vuosina?”

”Kirkon voima ei kuitenkaan ole koskaan ollut sen vahvassa taloudessa, prameissa kiinteistöissä tai monipuolisessa tarjonnassa. Kirkon voima on siinä iankaikkisen elämän toivossa ja sanomassa, jota me päivittäin julistamme. Kirkon voima on sen heikkoudessa, silloin kun se suostuu kääntymään Mestarinsa puoleen todeten, että omat eväämme ovat lopussa ja juhla päätöksessä, ellet sinä Mestari tee ihmettäsi keskuudessamme.”

Messuun osallistui lähes 500 ihmistä ja siinä palveli laaja joukko työntekijöitä ja vapaaehtoisia.

 

Nilsiän Herättäjäjuhlille kerätään rahoitusta erilaisilla tuotteilla. Piispa sai kaksi Paavon pallit -tuolia tuolinikkari Erkki Rissaselta.