Tulevaisuutta rakentamassa
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Tulevaisuutta rakentamassa

27.1.2016
Minna Siikaniva

Vuoden alku on käynnistynyt tulevaisuutta pohtiessa. Syksyllä käynnistynyt piispantarkastus sai päätöksensä tammikuussa. Piispa Jari Jolkkonen antoi seurakunnille ja yhtymälle erilaisia kehitystehtäviä. Piispantarkastus on nykyään luonteeltaan enemmän tulevaisuuteen suuntaava kuin taaksepäin katsova.

Kirkolliskokous nimesi viime keväänä Kirkon tulevaisuuskomitean, jonka tehtävänä on laatia ehdotus kirkon uudesta organisaatio- ja toimintamallista. Se jättää mietintönsä kirkolliskokoukselle marraskuussa 2016. Kuopiosta jäsenenä on Männistön kirkkoherra Aulikki Mäkinen. Komitean muita jäseniä ovat muun muassa Espoon hiippakunnan piispa Tapio Luoma ja Helsingin Sanomien entinen päätoimittaja Reetta Meriläinen. Tulevaisuuskomitea vieraili Kuopiossa viime viikolla ja tutustui meidän hallintorakenteeseemme.

Samoihin aikoihin Joensuun, Ylä-Savon ja Kuopion seurakuntayhtymien johtoryhmät kokoontuivat niin ikään yhteen keskustelemaan tulevaisuudesta ja vaihtamaan kokemuksia erilaisista toimintamalleista.

Huoli tuntuu olevan kaikilla sama. Miten turvata toiminnot, kun kirkon jäsenmäärä jatkaa laskuaan. Tänä vuonna kaikkia ilahdutti kuitenkin se, että kirkkoon myös liitytään aiempaa vilkkaammin.

Kirkko on saanut julkisuudessa aiempaa enemmän positiivista huomiota. Median suhtautuminen on muuttunut monin paikoin kirkkomyönteisemmäksi.

Lähivuosina kirkon pitää tehdä entistä enemmän yhteistyötä maanlaajuisesti. Paikallisuus on edelleen tärkeää. Kaikki tiedostavat sen, että seurakunnan omaa identiteettiä pitää myös entisestään vahvistaa. Ihmiset sitoutuvat paremmin läheisiin ja tuttuihin toimijoihin.

Tulevaisuus rakennetaan yhdessä ja siihen tarvitaan kaikkien seurakuntalaisten, luottamushenkilöiden ja työntekijöiden panosta. Nyt on aika esittää omat toiveensa tulevaisuudesta kirkon työntekijöille ja luottamushenkilöille.
 
Uskovia paljon,
ruumis on yksi,
yksi seurakunta.
Uskovia paljon,
ruumis on yksi.
Hän yhdistää meidät
.
        Virsi 454