Aika on tanssia!
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Aika on tanssia!

30.12.2015
Kuva: Anna-Leena Pakkanen

Puijon seurakunnassa järjestetään tammikuussa kristillinen tanssipaja. Se tarjoaa mahdollisuuden kokeilla luovaa liikettä ja tanssia kannustavassa, kristillisessä ympäristössä. Päivän ohjelmassa on muun muassa liikeimprovisaatiota ja rukoustanssia.

Voiko tanssi ilmentää uskoa? Mitä on kristillinen tanssi? Vanhassa testamentissa tanssiminen liitetään useimmiten ylistykseen, riemuitsemiseen ja karkelointiin. Voittoisat sotajoukot saattoivat myös antaa aiheen tanssiin. Myös surua saatettiin ilmaista tanssilla. Vanhassa testamentissa tanssi on yksi tapa lähestyä Jumalaa, palvoa Häntä ihmisen omalla keholla.

Jumala on luonut meille kehon, jolla voimme ilmaista tunteitamme, riemua, iloa ja murhetta. Jossain vaiheessa olemme seurakunnassa kuitenkin jollain tavoin ikään kuin kadottaneet käsityksen oman kehomme hyvyydestä, unohtaneet sen ja arvostaneet ennen kaikkea mielessämme toteutettuja henkisiä ja hengellisiä harjoituksia.

Jumala ei millään tavoin väheksy kehoamme. Ihminen tulee kokonaisuudessaan todeksi tässä kehossa. Kehon kautta meillä on mahdollista kokea myös pyhyyden hetkiä. Kristillinen tanssi on parhaimmillaan hyvin syvä hengellinen kokemus.  Elämään kuuluvat monet inhimilliset tunteet koetaan kehossa. Tanssilla voi ilmaista tunteitaan Taivaalliselle Isälle, kristillinen tanssi on kehollista rukousta. Liikkeen kautta ihminen vapautuu ilmaisemaan omia syviä tuntojaan ja voi kokea olevansa hyväksytty kokonaisena ihmisenä.

”Hänessä me elämme, liikumme ja olemme”, kirjoittaa Paavali. Saarnaaja taas toteaa, että myös tanssilla on aikansa.  Olisiko nyt aika tanssin ja liikkein keinoin iloita kaikesta siitä, mitä hyvää Jumala on tehnyt? Perimmäinen syy tanssiin löytyy evankeliumista, taivaallisesta ilosanomasta.


Tanssipaja järjestetään lauantaina 16. ja 30.1. klo 12–17. Toteutuksesta vastaa Kristanssi ry (www.kristanssi.fi) ja osallistumismaksu on 15 euroa/päivä. Ilmoittautumiset osoitteeseen **@** tai 040 865 6086/Tiina.