Vuorelan kirkko käyttöön helmikuussa
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Vuorelan kirkko käyttöön helmikuussa

30.12.2015
Seppo Laitanen
Kuva: Urpo Reponen

Vuorelan kirkon ohi kulkeva on voinut havaita remontin edistymisen vaikkapa sivuseiniin ilmestyneistä ikkunoista sekä uudesta kuparista ulkokatteessa ja ikkunoiden ympärillä. Katolla olevaa ilmastointihuonetta on suurennettu. Rakennuksen sivulle on myös ilmestynyt laajennusosa, lähinnä tarpeellista varastotilaa.

Talon sisällä on niin ikään tapahtunut muutoksia: yläkerran toimistotilat on remontoitu entistä toimivammiksi ja turvallisemmiksi. Suurimmat muutokset on kuitenkin kokenut alakerta, jossa tehdään sekä laajennusta että entisten tilojen uudelleen järjestelyjä.  Aikaisempi sokkeloisuus muuttuu sen myötä laajemmiksi ja selkeämmiksi tiloiksi, joihin mahtuu hyvin niin lapsityön toimintaryhmiä kuin rippikoulua tai nuorten perjantaikahvilan toimintoja.

Osittaisesta käyttöön-
otosta luovuttiin

Vanhan tilan muokkaaminen uudeksi tuo aina mukanaan myös yllätyksiä ja viivästyksiä. Näin on käynyt Vuorelassakin, mutta aikataulusta on sinänsä pystytty pitämään hyvin kiinni.  Yhdessä kohdin on kuitenkin jouduttu tinkimään: alun perin ajateltiin, että kirkkosali ja muut yläkerran tilat olisivat käytössä jo jouluna. Nyt osittaisesta käyttöönotosta on luovuttu rakentajien tarvitessa loppuun asti käyttöönsä kaikki pysäköinti- ja piha-alueet. Remontin luovutus tapahtuu tammikuun puolivälissä ja siivouksen, kalustuksen ja muiden vaadittavien järjestelyjen jälkeen Vuorelan kirkko voidaan ottaa käyttöön helmikuun alusta lukien.