Tukea perheen pulmiin
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Tukea perheen pulmiin

28.10.2015

Teksti: Vilja Kianto

Kuva: Maija Kaipiainen

Ennaltaehkäisevä perhetyö tuo kaivattua tukea lapsiperheille.
Työssä tärkeintä on kohdata jokaisen tarina avoimesti ja etsiä yhdessä voimavaroja arkeen.

Lapsiperheen arki on joskus haastavaa. Väsymys, stressi tai elämänmuutokset voivat vaikuttaa vanhempien jaksamiseen. Joskus näissä tilanteissa ulkopuolinen tuki on tarpeen. Tukea olisi hyvä saada ajoissa, et­teivät ongelmat pääsisi kasautumaan. Kesäkuussa 2015 Kuopion kaupungin lapsiperhepalvelut saivat uuden palvelumuodon, kun kaksi työntekijää aloitti ennaltaehkäisevässä perhetyössä.

”Olemme pyrkineet luomaan matalan kynnyksen palvelun, jossa olennaista on, että työntekijöinä kohtaamme aina ihmisen ihmisenä”, kertoo perhetyöntekijä Timo Kaipiainen.

Puuttuva pala

Kaipiainen uskoo, että ennaltaehkäisevään työhön panostaminen on satsaus tulevaisuuteen. Aikaisemmin perhetyötä on Kuopiossa pystytty tarjoamaan vain lastensuojelun asiakkaille. Ennaltaehkäisevä perhetyö täyttää aukon lapsiperheiden kotipalvelun ja lastensuojelun perhetyön välissä. Uuden työmuodon taustalla on tänä vuonna voimaan tullut lakiuudistus. Uusi sosiaalihuoltolaki painottaa ennaltaehkäisevän työn merkitystä hyvinvoinnin kannalta ja tuo kuntiin lisäresursseja työn toteuttamiseen. Ehkäisevässä perhetyössä pyritään puuttumaan perheen ongelmiin siinä vaiheessa, kun voidaan vielä suhteellisen pienillä teoilla saada muutoksia aikaan. Ennaltaehkäisevällä työllä voidaan parhaimmillaan tuoda kaupungille myös rahallista säästöä.

”Mikäli ennaltaehkäisevän perhetyön avulla asiakasperheemme välttyvät raskaammilta, korjaavilta palveluilta, voidaan sanoa, että on onnistuttu. Samalla yhteiskunta säästää, koska korjaavat palvelut ovat kalliimpia tuottaa.”

Yhdessä tehden, rinnalla kulkien

Kaipiaisen mukaan ennaltaehkäisevän perhetyön asiakkaat ovat aivan tavallisia perheitä, joilla on jokin pulma.

”Haasteita perheiden arkeen voivat tuoda esimerkiksi toisen vanhemman sairastuminen, ero tai vanhempien erilaiset kasvatusnäkemykset. Joissakin perheissä voi olla haasteita ihan perusarjen kanssa – kuten kuinka saada lapsi nukkumaan tai syöminen onnistumaan.

”Perhetyö on yhdessä tekemistä, kuuntelemista ja keskustelemista.
  ”Perhetyöntekijä ei tee asioita asiakkaan puolesta, vaan tavoitteena on löytää ratkaisuja tilanteeseen yhdessä asiakkaan kanssa. Toki voimme yhdessä tehdä ruokaa, siivota tai hoitaa lapsia. Monelle itse asiassa voi olla helpompaa puhua hankalista asioista jonkin yhteisen tekemisen lomassa. Myös lasten kanssa vaikeita asioita voidaan käsitellä esimerkiksi leikin avulla.”  

Kaipiainen painottaa, ettei perhetyön tekemiseen ole olemassa mitään tiettyä kaavaa. ”Jokainen perhe on erilainen ja me kunnioitamme perheiden yksilöllisyyttä. Pohdimme jokaisen perheen kanssa, millainen tuki voisi auttaa juuri heitä. Sen pohjalta mietimme yhdessä tavoitteita työskentelylle.”
  Perhetyö on luonteeltaan pitkäjänteistä.

”Palaamme asiakkaan kanssa tavoitteisiin työskentelyn edetessä ja pohdimme yhdessä, ovatko asiat perheessä muuttuneet vai pysyneet vielä ennallaan. Tapaamisten määrä ja työskentelyn kesto riippuu perheen tarpeista, mutta tarkoitus on, että asiakkuus kestäisi maksimissaan vuoden ajan.”

Joku, jolle puhua

Asiakkaat ovat ottaneet uuden palvelumuodon hyvin vastaan.
  ”Asiakkaani ovat kokeneet todella tärkeänä sen, että heillä on ollut joku, jolle puhua. Joskus asiakkaalle riittää pelkästään se, että hän pääsee purkamaan huolensa jollekin – tuolloin koko palvelun tarve voi jopa loppua muutamaan tapaamiseen.”
  Matalan kynnyksen palvelumuoto on saanut kiitosta.

”Teemme työtämme pääasiassa kotikäynteinä. Monille asiakkaille voi olla iso asia, ettei heidän tarvitse erikseen lähteä kotoaan minnekään. Me menemme perheen kotiin ja olemme arjessa mukana”, Kaipiainen kertoo.

Ennaltaehkäisevä perhetyö on työmuotona uusi ja sitä kehitetään edelleen. Asiakkailta kerätään palautetta ja heidän mielipiteensä ja ideansa otetaan huomioon työn kehittämisessä. Kaipiainen sanoo, ettei palvelun markkinointiin ole vielä juurikaan ehditty panostamaan, mutta suunnitelmissa se kuitenkin on.
  ”Perheet voivat hakea palvelua myös itse soittamalla palveluohjaajalle. Tätä tietoa olisi tärkeä nyt saada vietyä eteenpäin.”
 

Varhaista tukea lapsiperheille Kuopiossa

Ennaltaehkäisevä perhetyö on tarkoitettu perheille, jotka ovat haasteellisessa elämäntilanteessa, mutta varsinaista lastensuojelun tarvetta ei ole. Kohderyhmänä ensisijaisesti perheet, joissa on alle kouluikäisiä lapsia. Palvelu on maksuton.

Lapsiperheiden kotipalvelu on tarkoitettu perheille, jotka tarvitsevat väliaikaisesti lasten- tai kodinhoitoapua. Palvelu on maksullista (7 euroa/tunti).

Asiakkaat voivat ohjautua esimerkiksi lastenneuvolan, kouluterveydenhuollon tai perheneuvolan kautta. Asiakas voi myös itse ottaa yhteyttä suoraan palveluohjaajaan.
Ennaltaehkäisevän perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun tilaukset: ma-to (ei arkipyhinä) klo 9-11 palveluohjaajan numeroon: 044 718 1321

”Kohtaan jokaisen asiakkaan tarinan yksilöllisenä ja ainutkertaisena – ilman ennakkoluuloja. En koskaan mene kotikäynnille arvostelemaan kenenkään tapaa elää”, Timo Kaipiainen