Kotiutuskaveri opastaa arkeen
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Kotiutuskaveri opastaa arkeen

Kuopion Kallaveden seurakunnassa on vielä tämän vuoden puolella käynnistymässä Kotiutuskaveri-hanke.

”Ajatuksena on, että sairaalasta kotiutuvalle yksinäiselle vanhukselle voitaisiin tarjota vapaaehtoinen, joka toimisi siellä kotioloissa rinnalla kulkijana ja juttukaverina”, Kallaveden seurakunnan diakonissa Maarit Kirkinen selvittää.

Idean äiti on diakonissaopiskelija Tiina Sandkvist, joka suoritti opintoihinsa liittyvän harjoittelujakson Kallaveden seurakunnassa. Kotiutuskaveri-hanke on osa hänen lopputyötään.

”Työssäni Harjulan sairaalassa olen nähnyt, että tällaiselle palvelulle on tarvetta”, Sandkvist kertoo.

”Kaikilla ei välttämättä ole sellaisia lähiomaisia tai ystäviä, jotka olisivat tukena ja seurana sairaalasta kotiutumisen jälkeen.”

”Varsinkin monia iäkkäämpiä ihmisiä saattaa huolestuttaa, että kuinka elämä alkaa sairaalajakson jälkeen taas sujua. Voi olla myös arkuutta lähteä liikkeelle kodin ulkopuolelle.”

Tukea omatoimisuuteen

Hanketta on tarkoitus lähteä edistämään yhdessä Kuopion kaupungin kotiutusyksikön kanssa.

”Kun asiakas kotiutuu sairaalasta, me tarjoamme hänelle parin viikon ajan hoidollista apua. Mutta olen huomannut, että moni kaipaisi silloin myös juttuseuraa ja rohkaisua tarttua arjen askareisiin”, kotiutusyksikön osastonhoitaja Tuula Muhonen pohtii.

”Kotiutuskaveri-toiminnan käynnistyttyä kotiutushoitaja tai kotiutusyksikkö ottaa yhteyttä Kallaveden seurakunnan diakoniatyöntekijöihin silloin, kun tällaista tukea tarvitseva vanhus on kotiutumassa. He sitten etsivät löytyisikö vapaaehtoisista sopivaa kaveria.”

Kotiutettava ja vapaaehtoinen voivat keskenään sopia millaisiksi heidän tapaamisensa muodostuvat.

”He voivat esimerkiksi käydä yhdessä kävelyllä, kirjastossa tai hoitamassa kauppa-asioita. Tarkoitus ei kuitenkaan ole, että vapaaehtoinen tekisi asioita toisen puolesta. Pikemminkin hän on tukemassa omatoimisuuteen”, Sandkvist painottaa.

”Kotiutuskaveri voisi myös rohkaista vanhusta mukaan seurakunnan toiminnan piiriin. Sieltä saattaisi löytyä uusia ystäviäkin”, Kirkinen lisää.

Kavereita kaivataan

Hanke kohdistuu alkuvaiheessa Kallaveden seurakunnan alueella asuviin ja Harjulan sairaalan osasto 1:ltä kotiutuviin vanhuksiin. Jos toiminta lähtee hyvin käyntiin ja kokemukset ovat positiivisia, voidaan sitä laajentaa muuallekin.

”Yksinäiset vanhukset ovat yksi tämän vuoden Yhteisvastuukeräyksen kohderyhmä, joten hanke sopii siihenkin teemaan hyvin”, Kirkinen huomauttaa.

Nyt Kallaveden seurakunnassa odotellaan innokkaiden vapaaehtoisten yhteydenottoja.

”Ainoa kriteeri on auttamishalu. Suosittelemme myös, että kotiutuskaveriksi haluava osallistuisi Lähimmäispalvelu-kurssille, mutta se ei ole kynnyskysymys. Koulutuksessa käydään läpi muun muassa salassapito- ja tietosuoja-asiat.”

”Kaikille kaveriksi ryhtyville järjestetämme perehdytyksen tehtävään ja olemme tukena jatkossakin”, diakoni Hanna Rasa painottaa.

”Vapaaehtoiselle tämä merkitsee tapaamisia vanhuksen kanssa noin 2-4 viikon ajan eli pitkäaikaista sitoutumista kerrallaan ei vaadita.”

 

HELI HARING

 

 

Lähimmäispalvelun peruskurssi 25..27.10. Puijon kirkolla. Lähimmäispalvelu on tavallisten ihmisten taidoin tehtävää auttamista, tukemista ja kuuntelemista. Koulutus antaa valmiuksia ihmisen kohtaamiseen, vaikeassa elämäntilanteessa olevan tukemiseen sekä oman henkisen ja hengellisen kasvun kehittämiseen.

Ilmoittautumiset syksyn kurssille viimeistään 4.10. Puijon seurakunnan toimistosihteerille **@** tai 040 4848410.