Moottoripajatoiminta etsii tiloja
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Moottoripajatoiminta etsii tiloja

27.5.2015

Kuva: Sanna Nygård

 

 

Kuopiossa käynnistellään kovaa vauhtia nuorten moottoripajatoimintaa.

Tavoitteena on, että nuoria kokoava matalan kynnyksen toiminta alkaisi syksyllä 2015. Projektin vastaavina tahoina ovat Nuorten Palvelu ry ja Kuopion ev.lut. seurakuntien erityisnuorisotyö yhteistyössä Nuorten Keskuksen valtakunnallisen Moottoripaja-hankkeen kanssa.

Kuopion moottoripajan käynnistymisen suurimmaksi haasteeksi rahoituksen lisäksi on osoittautunut sopivan tilan löytäminen. Paikan pitäisi olla autojen tai muiden moottoriajoneuvojen huoltoon sopiva, paloturvallinen tila, jonne nuoret voisivat kokoontua yhteisen ralliauton tai mopon laittamisen merkeissä. 

Sosiaalista tukea

Moottoripajatoiminnan tavoitteena on vahvan sosiaalisen tuen antaminen nuorille, jotka ovat vaarassa jäädä työ- ja koulutuspalvelujen ulkopuolelle.  Nuoret korjaavat ja rakentavat autoja tai mopoja moottoripajoilla, joissa on saatavilla moniammatillista ohjausta ja jossa he saavat myös työkokemusta.

Kuopion Pitkälahdessa järjestettiin hiljattain moottoripajan suunnittelutapahtuma, jossa nuoret pääsivät kertomaan moottoripajatoimintaan liittyvistä toiveistaan ja ajatuksistaan. Tapahtuman yhteydessä nuoret testasivat myös mopotietoutta.

Opetellaan vastuuseen

”Käytännön tekeminen ja toiminta palvelee niitä nuoria, joita teoria ei kiinnosta.  Lisäksi moottoripajatoiminnassa tehdään sekä toimitaan yhdessä ja harjoitellaan vastuun ottamista omasta tekemisestä”, Kuopion seurakuntien erityisnuorisotyönohjaaja Pekka Asumaa selvittää.

”Vieraillessamme Kajaanissa, sikäläinen moottoripajanuori totesi meille, että kaikki nuoret eivät todellakaan ole tietokoneen ääressä!”

”Jos toiminta käynnistyy Kuopiossa, Kirkkopalvelut on myöntänyt ehdollisena 8000 euroa Kuopion moottoripajan varusteisiin.”

Moottoripajatoiminnasta mallinnetaan valtakunnallinen erityisnuorisotyön menetelmä, jonka avulla juurrutetaan toiminta pysyväksi Nuoren Keskuksen hankkeen päätyttyä. Menetelmä tukee kuntia nuorisotakuun toteutumisessa.

Tähtäimessä on luoda kuusi uutta moottoripajaa erilaisille paikkakunnille ja kehittää jo olemassa olevia pajoja. Kuopion moottoripajaa kehitetään yhdessä nuorten ja eri toimijoiden kanssa esimerkkipajaksi.

 

Mikä Moottoripaja?

Suomessa toimii tällä hetkellä parikymmentä moottoripajaa mm. seurakuntien, kuntien ja työpajojen toimesta. Moottoripajatoiminnan sisältöihin kuuluu liikennekasvatus, kouluopintojen tukeminen, syrjäytymisen ehkäisy, sosiaalinen vahvistaminen ja nuoren kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen.

Moottoripajaan tullaan kaverien, kouluyhteistyön, työvoimahallinnon, seurakuntadiakonian tai sosiaalitoimen yhteistyön kautta.

Kuopion ev.lut. seurakuntien erityisnuorisotyö on etsivää, kohtaavaa ja läsnä olevaa nuorisotyötä.  Siinä toimitaan kunnioittaen yhdessä niiden lasten, nuorten ja perheiden kanssa, jotka tarvitsevat elämässään tukea ja haluavat sitä muun muassa seurakunnan taholta.

Nuorten Keskus on valtakunnallinen, kristillisen nuorisotyön palvelujärjestö. Järjestön työ vahvistaa nuorta uskossa, tukee hänen kasvuaan tasapainoiseksi ihmiseksi ja innostaa nuorta osallistumaan itsenäiseen toimintaan sekä seurakunnassa että ympäröivässä yhteiskunnassa.

Nuorten Palvelu ry on valtakunnallinen sitoutumaton nuorisokasvatusjärjestö, joka on perustettu vuonna 1969. Nuorten Palvelu ry toimii nuorten todellisilla reviireillä nuorten hyvinvoinnin puolesta. Järjestön keskustoimisto sijaitsee Kuopiossa.