Kirkko vetoaa tulevaan hallitukseen
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Kirkko vetoaa tulevaan hallitukseen

25.3.3015

Teksti: Minna Siikaniva

Kuva: Aarne Ormio/ Kirkon Tiedotuskeskus

Kirkon tavoitteena on, että eduskuntavaalien jälkeen
muodostettava hallitus huomioisi ohjelmassaan muun muassa lapsiperheiden arjen sekä ääri-ilmiöiden torjunnan.

Kirkon ohjelmaesityksessä on kolme kokonaisuutta: arjen hyvinvointi, globaalit kysymykset sekä turvallisuus ja perusoikeudet. Arjen hyvinvointiin liittyen on käynnissä myös arkkipiispan johtaman laajapohjaisen köyhyysryhmän työskentely.

Teemat nousevat arjesta

”Kirkon esitykset perustuvat seurakuntien toiminnasta nousseisiin kokemuksiin. Kirkolla on laaja kosketuspinta suomalaisten arkeen mm. diakonia-, nuoriso- ja lapsityön kautta. Ihmisten arkeen ja arvoihin liittyvät kysymykset sopivat hyvin kirkon yhteiskunnallisiin puheenvuoroihin”, sanoo kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo.

Kirkko haluaa, että hallitus laatii toimenpideohjelman lapsiperheiden köyhyyden vähentämiseksi. Taloudellinen eriarvoisuus näkyy lasten ja nuorten arjessa. Kasvavat tuloerot johtavat pahimmillaan lasten syrjäytymiseen. Kirkko esittää lisäksi moniammatillista mallia pienten lasten perheiden auttamiseksi kriisitilanteissa.

Tavoitteissa otetaan kantaa myös väkivaltaisten ääri-ilmiöiden voimistumiseen. Suomessa on rakennettava tietoisuutta monikulttuurisesta ja -uskontoisesta Suomesta sekä kehitettävä nuorten osallisuutta ja maahanmuuttajanuorten kotoutumista. Kirkko toivoo hallitukselta tukea viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja uskonnollisten yhteisöjen yhteistyölle ääri-ilmiöiden torjumiseksi.

Köyhyysryhmän esitys valmis

Arkkipiispa Kari Mäkinen kutsui viime lokakuussa koolle laajapohjaisen köyhyysryhmän laatimaan yhteisen vetoomuksen keväällä muodostettavalle uudelle hallitukselle. Köyhyysryhmässä on ollut mukana keskeisiä yhteiskunnallisia toimijoita. Ryhmä on nyt saanut valmiiksi esityksen. Arkkipiispan mukaan työryhmän keskeisimpiä linjauksia on, ettei maassamme tehtäisi erillistä köyhyyspolitiikkaa.

 

”Koko yhteiskuntapolitiikkaa tehtäessä on otettava huomioon kaikkein heikoimmassa asemassa olevien näkökulma”, Kari Mäkinen toteaa.

Mäkinen kutsui myös puolueiden puheenjohtajat Helsingin tuomiokirkon kryptaan helmikuussa keskustelemaan eduskuntavaalien alla arvoista.

Kallavedellä arvoilta

Kallaveden seurakunta on kutsunut puolueiden edustajat, kansanedustajaehdokkaat sekä kaikki asiasta kiinnostuneet yhteiseen keskustelutilaisuuteen.

Tilaisuuden ideoinut Kallaveden seurakunnan kirkkoherra Matti Pentikäinen kokee, että seurakunnan on hyvä olla sopivalla tavalla yhteiskunnallisissa keskusteluissa mukana.

”Politiikka on puhtaimmillaan yhteisten asioiden hoitamista, näkökulmien tuomista ja niiden tasapuolista huomioimista demokraattisin keinoin. Seurakuntalaiset äänestävät vaaleissa eri puolueita, mutta seurakunnassa kaikki olemme samaa puolta. Muistutamme toisiamme erilaisten näkökulmien arvokkuudesta yhteisten asioiden hoitamisessa”.

Kirkon yhtenä tärkeänä tavoitteena on, että tuleva hallitus huomioisi ohjelmassaan muun muassa lapsiperheiden arjen.

”Kallaveden seurakunnan alueella asuu erittäin paljon lapsia ja nuoria. Lapsiperheiden talousongelmat synnyttävät eriarvoisuutta erityisesti työttömyyden kohdatessa perheitä. Henkinen apu lapsiperheille on äärettömän tärkeää. Yhteiskuntamme on varsin kilpailuhenkinen tällä hetkellä. Pahimmillaan lapsiperheissä koettu ahdistus voi johtaa nuoren syrjäytymiseen.”

”Kallaveden seurakunnan diakoniatyöntekijät kohtaavat näitä ongelmia päivittäin ja tukevat ihmisiä parhaansa mukaan.”

Yhteiskuntajärjestys jokaisen vastuulla

Hallitusohjelman tavoitteissa halutaan rakentaa tietoisuutta monikulttuurisesta ja -uskontoisesta Suomesta. Kallaveden seurakunnan alueella maahanmuuttajista aktiivisin on sudanilaisten kristittyjen ryhmä, joka on mukana myös jumalanpalveluselämässä. Heillä on Petosen seurakuntatalolla sunnuntaisin oma kokoontumishetkensä.

”Sudanilaiset ovat kiertäneet seurakuntamme toimintaryhmissä kertomassa omasta maastaan ja sen kulttuurista. Yli kymmenen vuotta yhteistä elämää on tuonut toistemme taustoja tutuksi. Aika on ollut erittäin opettavaista ja rikastuttavaa puolin ja toisin.”

Pentikäinen haluaisi itse nostaa yhteiskunnalliseen keskusteluun mukaan kristillisiä arvoja.

 

”Jokainen ääni on tärkeä. Hyvä yhteiskuntajärjestys on jokaisen kristityn vastuulla. Kirkko ja seurakunta ovat rakentamassa pohjaa arvojensa kautta koko yhteiskunnan hyvinvoinnille”.

 

Esimerkkinä Pentikäinen mainitsee Jeesuksen opetuksen: rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.

 

”Seurakuntayhteisönä meidän on tuettava ja kannustettava kaikkia tekemään ihmisarvon huomioivia päätöksiä. Seurakuntalaisten on erittäin tärkeää hahmottaa äänestämisen merkitys. Äänestämällä osallistumme yhteiskuntamme rauhallisen ja tasapuolisen kehityksen turvaamiseen.”

 

 

Kirkko yhteiskunnassamme

- avoin keskustelutilaisuus
Kallaveden kirkossa sunnuntaina 29.3.2015 klo 16.00

Kukin puolue on nimennyt yhden edustajan paneelikeskusteluun. Aluksi puolueiden edustajat esittelevät noin kolmen minuutin puheella oman näkemyksensä ev.lut.kirkon asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa. Puheenvuorojen jälkeen tilaisuus jatkuu avoimella keskustelulla.

 

Puheenjohtaja Matti Pentikäisen johdolla käsitellään historiallisia ja ajankohtaisia kirkon, politiikan sekä yhteiskunnan välisiä suhteita. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet.