Lasten parhaaksi
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Lasten parhaaksi

25.3.3015

Teksti: Minna Siikaniva

 

Kuva: Seija Rytkönen

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa otettiin vuoden 2015 alusta käyttöön lapsivaikutusten arviointi lakisääteisenä osana päätöksiä.

Lapsivaikutusten arviointi on parhaimmillaan osa seurakunnan normaalia toimintaa ja kuuluu sekä työntekijöille että luottamushenkilöille.

Ihmisoikeuksien puolustaminen nousee kristinuskon perusteista. Siksi on erityisen tärkeää huomioida lapset ja nuoret, koska heillä ei ole samanlaisia vaikutusmahdollisuuksia kuin aikuisilla. Lapsivaikutusten arvioinnissa toiminnan suunnittelua ja päätöksentekoa punnitaan lasten edun näkökulmasta. Lapsilla tarkoitetaan kaikkia alle 18-vuotiaita. Tavoitteena on pyrkiä löytämään lasten hyvinvoinnin kannalta parhaita ratkaisuja.

Arviointi edistää lasten ja nuorten osallisuutta. Mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin vahvistaa myös lasten ja nuorten elämäntaitoja.

 

”Aikuisten päättäjien tulee oppia ajattelemaan todellisuutta enemmän lasten kannalta”, sanoo kirkkohallituksen Kasvatus ja perheasiat -yksikön johtaja Päivi Kähkönen.

”Keskeistä on aikuisten aito kiinnostus lasten ja nuorten näkemyksiä kohtaan. Heillä on sellaista tietoa, jota aikuisilla ei ole. Päätösten perusteleminen aikuisten oman lapsuuden kokemuksilla on yksinkertaisesti turhaa. Maailma muuttuu koko ajan”, Kähkönen muistuttaa.

Kirkon hyvä työ näkyvämmäksi

Lapsityönohjaaja Vappu Palmu Alavan seurakunnasta kertoo, että nykytilannetta kartoitetaan parhaillaan. Virallisia arvioita ei ole vielä tehty.

”Kun tapahtumia ja toimintaa suunnitellaan, pitäisi lapset ja nuoret ottaa mukaan jo suunnitteluvaiheessa. Samoin on tärkeää, että kun päätöksiä tehdään, osattaisiin jo ennakoivasti huomioida vaikutukset pidemmällä tähtäimellä”, Palmu toteaa.

Luottamushenkilö Kati Mykkänen toimii lapsityön johtokunnassa.

 

”Olen aina arvostanut kirkon työtä perheiden hyväksi. Omien lasten myötä kiinnostuin entistä enemmän siitä, miten lasten ja nuorten ääni saataisiin vielä paremmin kuuluviin. Innostuin lähtemään mukaan toimintaan. Seurakuntatyön suunnittelussa ja päätöksenteossa on aina huomioitu lapset ja nuoret hyvin. Tämä ei siis ole uusi asia. Nyt kirkon hyvä työ tulee lain myötä entistä näkyvämmäksi”, Mykkänen iloitsee.