Liittymisiä ja eroja ennätysmäärä
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Liittymisiä ja eroja ennätysmäärä

25.2.2015

Teksti: Minna Siikaniva

Kuva: Tuija Hyttinen

Vuoden 2014 lopussa evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului ennakkoarvion mukaan 75,2 prosenttia Kuopion seurakuntayhtymän alueella asuvista.

Kuopion seurakuntien jäsenmäärä oli vuoden lopussa 89 127. Määrä väheni vuoden aikana 1 135 jäsenellä. Jäsenmäärä kasvoi ainoastaan Alavan seurakunnassa, kaikissa muissa se laski. Alavan kasvu selittyy ennen kaikkea uusille asuinalueille muuttaneiden suurella määrällä.

Kirkosta erosi vuoden 2014 aikana 2 108 henkilöä. Tämä on jäsenmääräänkin suhteutettuna enemmän kuin koskaan aiemmin. Eronneita oli selvästi eniten 18–29 -vuotiaissa, noin 40 prosenttia eronneista kuului tähän ikäryhmään. Edellisvuosiin verrattuna vanhempien ikäryhmien suhteellinen osuus kirkosta eronneista oli kuitenkin kasvanut. 50-vuotiaita ja sitä vanhempia oli kirkosta eronneissa nyt vajaa 23 prosenttia.

Kirkkoon liittyi vuoden 2014 aikana 338 uutta jäsentä. Liittyneitäkin oli enemmän kuin koskaan aiemmin. Myös liittyneitä oli eniten ikäryhmässä 18–29 -vuotiaat, kaikkiaan 103 henkilöä.

Vihkimisissä suurta vaihtelua

Kasteen kautta seurakuntiin liittyi 907 henkilöä. Kuolleita oli 942. Luonnollinen jäsenmäärän väheneminen jatkui toista vuotta peräkkäin. Tämä kehitys on ollut odotettavissa jo pidemmän aikaa, mutta ikärakenteeltaan vanhusvoittoisempien alueiden liittyminen seurakuntayhtymään on nopeuttanut sitä.

Seurakuntien muuttovoitto oli vuoden 2014 aikana 712 jäsentä. Muuttovoitto perustuu Kuopion kaupungin jatkuneeseen kasvuun.

Kirkollisia vihkimisiä oli tilastovuonna 280 ja siviilivihkimisiä 182. Kirkollisten vihkimisten osuus oli reilu 60 prosenttia. Tämän suhteen on suurta vaihtelua seurakunnittain. Alavassa kirkollisten vihkimisten osuus oli noin 70 ja Järvi-Kuopiossa taas 53 prosenttia. Selkeä pidemmän aikavälin suuntaus on ollut kirkollisten vihkimisten osuuden pieneneminen.

Siilinjärvellä kirkkoon kuului vuoden lopussa 17 319 jäsentä, joka on noin 80 prosenttia kunnan väestöstä.

Kirkosta erosi 310 henkilöä ja kirkkoon liittyi 58 ihmistä. Kastettujen ja avioliittoon vihittyjen määrä laski viime vuodesta.