Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi Matti Jantunen
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi Matti Jantunen

28.1.2015

Teksti: Minna Siikaniva
 

Kuva: Tuija Hyttinen
 

Seurakuntien kirkkovaltuustot aloittivat uusilla kokoonpanoillaan tammikuussa. Luottamushenkilöistä koostuvat kirkkovaltuustot käyttävät seurakunnissa ylintä päätösvaltaa.


Siilinjärvellä Tapio Markkanen jatkaa kirkkovaltuuston puheenjohtajana ja Riitta Kerkola varapuheenjohtajana. Liisa Väätäinen valittiin kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra Seppo Laitanen.

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt kirkkoherra Reijo Leinon Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi vuosiksi 2015 – 2016.

Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin Pekka Niiranen

Yhteiseen kirkkoneuvostoon valittiin jäseniksi: Maija Taskinen, Eero Wetzell, Upi Heinonen, Taina Tammekann, Leena Kumpusalo, Pekka Niiranen, Kari Niskanen, Tarja Välimäki, Heikki Juutinen, Tuula Pesonen, Marja-Sisko Pihl ja Hannu Tervonen. 

Seurakuntien rakennemuutos ykkösaiheena

Lähivuosien merkittävin seurakuntiin kohdistuva asia on toukokuun kirkolliskokouksen päätöskäsittelyyn tuleva seurakuntarakennemuutos, joka jatkossa vaikuttaa myös seurakuntien luottamushenkilöiden työhön. Esitys on, että kaikki seurakunnat siirtyvät seurakuntayhtymärakenteeseen siirtymäajassa, viimeistään vuoden 2019 alussa.

Myös kiristyvä taloustilanne pakottaa miettimään, millaista toimintaa ja millaisia työnkuvia seurakunnassa painotetaan jatkossa. Luottamushenkilö voi vaikuttaa toiminnan suunnitteluun.

Kirkkovaltuustot päättävät myös muun muassa kirkollisveroprosentista, virkojen perustamisesta ja rakennushankkeista. Luottamushenkilöt valitsevat vaaleilla myös kirkolliskokouksen 64 maallikkojäsentä.