Enkeleiden miettimisestä
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Enkeleiden miettimisestä

Enkeleiden miettimisestä

5.11.2014

Teksti: Petri Järveläinen

 

Ranskalainen ateistifilosofi ja psykologi Lacan kirjoitti kerran, että enkelit ovat huolestuneita ihmisistä. Enkeliuskon vähennyttyä ihmiset yrittävät olla enkeleitä itse.

Enkelinä oleminen on epäinhimillistä. Keskiajan enkeliopin mukaan enkeli on aikaan ja paikkaan sitoutumaton ohjelmoitu äly. Enkeli voi välittää viestejä ja esiintyä ilmasta puristamassaan ruumiissa. Mutta enkeli ei kehity.

Ruumiittomuuden takia enkeleitä mahtuu neulansilmään niin paljon kuin niitä on, mutta neulalla voi puhkaista enkelin ilmaruumiin.

Miksi laulaisimme ihmiselle ”ole minulle enkeli”?

Enkeleiden miettiminen on muistakin syistä kuin ihmisyyden luonteen selventämisen kannalta kiinnostavaa.

Keskiajalla kehiteltiin teorioita, jotka ovat modernien ajatteluteorioiden ja viestintäteknologian, sekä myös fysikaalista todellisuutta koskevien teorioiden käsitteellisiä edellytyksiä.

Yksi tällainen teema liittyi enkelten ajatteluun. Enkelit kuviteltiin Jumalan ohjelmoimiksi merkityksellisen informaation säiliöiksi, joilla on kyky nähdä johtopäätökset suoraan lähtökohdista. Kykyä kutsuttiin nimellä computatio.

Enkelit käsitettiin ensisijaisesti viestinviejiksi, joiden käyttämää viestintävälinettä kutsuttiin nimellä radio.

Enkelten liike vastasi kvanttimekaniikkaa: niiden liikettä ja sijaintia ei voinut samanaikaisesti nähdä, vaan ne olivat paikasta A paikkaan B siirtyessään suoraan kohteessa.

Enkeliteoria yhdisti keksimisen kaksi lähtökohtaa: puhtaan teoreettisen mielikuvituksen ja tarpeen.

Kun neljältäkymmeneltä Nobel-palkinnon saajalta kysyttiin heidän teorioidensa kehittämisen kannustinta, yksikään heistä ei pitänyt hyötyä ja sovellettavuutta tärkeänä. Tämä on teoreettista ja tieteellistä keksimistä.

Mutta kun elämässä on tarve ja ongelma, on löydettävä selviytymiskeino. Tämä on soveltavaa keksimistä.

Enkelit ovat tyydyttäneet älyllistä uteliaisuutta ja samalla vastanneet ihmisenä olemisen paikantamiseen, sekä suojelemista koskevaan tarpeeseen. Sellaisena enkelit ovat harvinaislaatuisen täydellinen keksintö, riippumatta niiden keksijää koskevista uskomuksista.

Toivotan kullekin oman enkelinsä!