Seurakuntaliitos nähdään mahdollisuutena
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Seurakuntaliitos nähdään mahdollisuutena

22.10.2014

Teksti ja kuva: Hanna Karkkonen

Maaninkalaiset äänestävät ehdokkaita Kallaveden seurakunnan luottamustehtäviin.

Kallaveden seurakunta saa uutta väkeä kunta- ja seurakuntaliitoksessa ensi vuoden alussa. Kutsuimme saman pöydän ääreen sekä maaninkalaisia että neljä vuotta sitten seurakuntaliitoksen kokeneita karttulalaisia.

Uusi on aina pelottavaa. Miten karttulalaiset ovat sopeutuneet ja mitä maaninkalaiset pohtivat yhdistymisestä?

Tulkaa meille -fiilis

”Maaninkalaiset luonnollisesti suhtautuvat muutokseen epäilevästi. Korviini ei ole kuitenkaan tullut suurta purinaa tai narinaa. Itselläni on positiivinen tunne, että meidät halutaan mukaan ja liittymään. Sellainen ’tulkaa meille -fiilis’. Ei tunnu, että tultaisiin Kuopiolle taakaksi”, kertoo maaninkalainen luokanopettaja Marjut Niemelä.

”Yksi kysymys tietysti on seurakuntakotimme kohtalo. Mitä sille tapahtuu? Luottamus on siihen, että mitä luvataan, se pidetään. Eli meille järjestetään tarvittavat tilat”, Marjut lisää.

Yhteistyön ilmapiiri on ollut hyvä ja sen toivotaan vielä lisääntyvän ennen vuoden vaihdetta.

Marjut Niemelä on ollut vuosia seurakunnan luottamustehtävissä. Halu auttaa ja tehdä työtä tällä hetkellä ennen kaikkea ruohonjuuritasolla on suuri. Marjut on toiminut muun maussa seurakunnan katupartiossa, jossa tavoitettiin nuoria. Vetoa on myös musiikkityöhön.    

Tavallinen seurakunta-elämä ei muutu

Maaningan seurakunnan kirkkoherra Petteri Hämäläinen työskenteli aikaisemmin Karttulassa pastorina. Hän oli aikoinaan kokemassa liitosvalmistelua Kuopion kanssa. Maaningalta hän siirtyy ensi vuoden alussa Kallavedelle seurakuntapastoriksi.

”Tavoitteena olisi, että tavallisen seurakuntalaisen elämä ei muuttuisi. Alueseurakunta voi olla itsenäinen ja aktiivinen, kuten tähänkin asti.”

”Ajattelen liitokset rikkautena. Silloin saadaan enemmän toimijoita ja mukana on erilaisia persoonia. Pienessä seurakunnassa on totuttu tekemään töitä yksin. Isommassa seurakuntayhteisössä saa työkavereita”, Hämäläinen pohtii.

”Luulen, että työntekijöillä on samanlaisia pelkoja kuin seurakuntalaisilla. Miten homma toimii jatkossa? On monenlaisia uhkakuvia. Mielestäni esimerkiksi lapsi- ja nuorisotyöhön liitos tuo lisää mahdollisuuksia. Kuopio tarjoaa vaikkapa enemmän leirejä, retkiä, matkoja ja isoskoulutusleirejä.”

Identiteetti säilyi muutoksessa

Karttulassa myönnetään, että Kallaveden seurakunta on antanut mahdollisuudet toimia itsenäisesti. Tauno Salmi, yksi aktiiveista, on nähnyt kotiseurakuntansa ennen ja jälkeen liitoksen.

”Mielestäni yhdistyminen tapahtui luontevasti, ja koen karttulalaisen identiteetin säilyneen. Meitä ei jätetty yksin, ja toiminta on monipuolistunut.”

”Meillä on ollut, ja on edelleen paljon maallikoita, ja olemme järjestäneet useana vuonna isoja seurakuntatapahtumia. Itse olen saanut vapaaehtoistyöhön rohkaisua ja tukea. Täytyy kuitenkin olla aktiivinen, pyytää ja kysyä. Siitä yhteistyö emoseurakunnan kanssa lähtee liikkeelle.”

Vuorovaikutteisuus tärkeää

Tauno Salmi vinkkaa maaninkalaisille, että yksi oivallus voisi olla erilaiset työryhmät, joissa olisi monen alan osaajia. Tärkeää on sitouttaa ihmisiä toimintaan ja saada kokemusta, että tämä on yhteinen juttu. Kannattaa huomioida myös vuorovaikutteisuus eri sidosryhmien kanssa.

”Meillä Karttulassa on aktiivisia kyliä ja seuroja, joiden kanssa olemme yhdessä suunnitelleet ja toteuttaneet tilaisuuksia. Kylien vireys on mielestäni vuosien aikana vaan lisääntynyt.”

Kanttori Anne Keränen ja Tauno Salmi kokevat, että emoseurakuntaan on rakentunut elävä yhteys. Esimerkiksi kirkkoherran vierailuja ihmisten luo syrjäisimmille kylille odotetaan ja pidetään tärkeänä.

Jostain on jouduttu luopumaan

Anne Keränen on työskennellyt kotipitäjässään kanttorina 24 vuotta.

”Pieni piiri vaihtui yhdistymisen jälkeen isompaan. On ollut hauska nähdä kaupungin näkökulmaa omaan alaani ja saada työkavereita. Iloitsen kanttoritiimistämme. Yksin on ollut välillä uuvuttavaa ahertaa.”

”Sijaisen saaminen on myös helpottunut. Välillä on ollut yhteisiä projekteja toisten kanttoreiden kanssa. Se on hienoa”, Keränen kertoilee.

”Ei kaikki tietysti ole sujunut mutkitta. Olemme joutuneet luopumaan tutuista asioista. On jouduttu sopeutumaan uusiin käytäntöihin. Esimerkiksi rippikoulutyöhön tuli pieniä muutoksia eikä seurakuntakotimme ole enää avoinna virastoaikoina.”

Vierailukutsu esitetty

Petteri Hämäläinen ymmärtää työntekijöiden ja seurakuntalaisten huolen siitä, mitkä kaikki käytännön asiat muuttuvat. Esimerkiksi tietotekniikkaan liittyvät muutokset luovat paineita.

”Maaningan tulevan alueseurakunnan ei kuitenkaan tarvitse kaikissa asioissa mennä Kallaveden muottiin, vaan alueella toimitaan maaninkalaisittain monessa asiassa. Toki jotakin myös muuttuu. Huhuja liikkuu siitä, että joka pyhä ei olisi kirkossa jumalanpalvelusta. Se huhu on väärä. Yhteistä tekemistä voisi löytyä vaikkapa toisen maaseutualueseurakunnan Karttulan kanssa.”  

Tauno Salmi heittääkin heti ”täkyn” ja aikuistyöryhmän jäsenenä esittää kutsun maaninkalaisille tulla vierailulle Karttulaan. Erilaisia näkemyksiä, hyviä ideoita ja tietotaitoa pitäisi päästä jakamaan puolin ja toisin.