Köyhyyden vähentäminen edellyttää rauhaa
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Köyhyyden vähentäminen edellyttää rauhaa

3.9.2014

Teksti: Kirkon Ulkomaanapu ja Heli Haring

Kuva: Kirkon Ulkomaanapu / Zara Järvinen

Kirkon Ulkomaanapu on Suomen suurin kehitysyhteistyöjärjestö ja toiseksi suurin humanitaarisen avun antaja.

Se toimii yli 20 maassa, siellä missä hätä on suurin. Työtä tehdään kaikkein köyhimpien ihmisten kanssa uskontoon, etniseen taustaan tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta.

Työn pohjana on oikeusperustaisuus, joka tarkoittaa, että toimintaa ohjaavat tasa-arvo, syrjimättömyys ja vastuullisuus. Kirkon Ulkomaanavun työtä ohjaavat strategiset teemat: oikeus rauhaan, oikeus koulutukseen ja oikeus toimeentuloon.

Tavoitteena pysyvä muutos

Pysyvä muutos kehitysmaissa voi syntyä vain pitkäjänteisessä yhteistyössä paikallisten yhteisöjen ja ihmisten kanssa. Kirkon Ulkomaanapu sitoutuu tekemään työtä, kunnes avun tarpeessa olevat ihmiset pystyvät itse hankkimaan toimeentulonsa ja tyydyttämään perustarpeensa.

Köyhyyden vähentäminen edellyttää rauhaa ja ihmisoikeuksien toteutumista. Kirkon Ulkomaanapu tekee hankkeissaan aina työtä näiden molempien toteutumisen puolesta. Pyrkimys on rohkaista sekä päättäjiä että kaikkia suomalaisia vaikuttamaan rakenteisiin, jotka aiheuttavat köyhyyttä, väkivaltaa ja ihmisoikeusloukkauksia.

Pääkohteina Afrikka ja Aasia

Vuonna 2014 Ulkomaanapu välittää apua yli 30 miljoonalla eurolla. Suurin osa avustusvaroista saadaan yksityisiltä lahjoittajilta sekä ulkoministeriöltä ja seurakunnilta. Lahjoitusvaroista yli 80 prosenttia ohjataan avustustyöhön. Kotimaantoimintojen ja yleishallinnon kulujen osuus on alle 20 prosenttia.

Suurin osa tuesta suuntautuu Afrikkaan. Siellä avustustarvetta ovat aiheuttaneet etenkin poliittiset epävakaisuudet, pitkittyneet kriisit ja luonnonkatastrofit. Valtaosa Kirkon Ulkomaanavun afrikkalaisista kohdemaista kuuluu inhimillisen kehityksen indeksin alimpaan ryhmään. Tulotaso on alhainen ja epätasaisesti jakautunut. Köyhyyttä heijastavat korkea aliravitsemus ja matala elinikä.

Ulkomaanavun työ Afrikassa keskittyy Somaliaan, Liberiaan, Kongoon, Sierra Leoneen, Etelä-Sudaniin, Angolaan ja Burundiin, Ugandaan Mosambikiin, Zimbabween, Keniaan ja Keski-Afrikan tasavaltaan. Vuonna 2013 Afrikan osuus kaikesta tuesta oli lähes 50 prosenttia.

Toiseksi eniten avustusvaroja ohjataan Aasiaan, jossa köyhiä on lukumääräisesti eniten.

Kehitysyhteistyön haasteet Aasiassa ovat suuret. Maanosaa ovat viime vuosina koetelleet poliittiset mullistukset ja, luonnonkatastrofit, sekä nopean talouskasvun romahtaminen.

Kouluja Etelä-Sudaniin

Kirkon Ulkomaanapu aloitti elokuun alussa koulujen rakentamisen aseellisten konfliktien ja ruokapulan kanssa kamppailevassa Etelä-Sudanissa. Rakentaminen keskittyy Lakesin osavaltioon ja sen raja-alueille. Lakesin naapuriosavaltio Jonglei on yksi pahimmista konfliktialueista. Ulkomaanavun koulujen oppilaista suurin osa on Jongleista paenneita lapsia.

Koulutilanne on Etelä-Sudanissa erittäin huono. Yli tuhat koulua on konfliktin takia edelleen suljettu eikä opettajille ole maksettu palkkaa kuukausiin. Kokonaisuudessaan koulutuksen ulkopuolella on melkein miljoona ihmistä.

Ulkomaanavun 35 uutta koulua ovat yksinkertaisia, nopeasti rakennettavissa olevia luokkahuoneita. Niiden yhteyteen tehdään myös vessat sekä tytöille että pojille. Kaikkien rakennusten on määrä valmistua tämän vuoden loppuun mennessä.

Uusiin kouluihin pääsee noin 1 900 poikaa ja 1 600 tyttöä. Suurin osa heistä on maan sisäisiä pakolaisia. Tavoite on, että kun pakolaiset pääsevät palaamaan kotiin, koulurakennukset jäävät paikallisväestön käyttöön.

Koulujen rakentamista rahoittaa Suomen ulkoministeriö 800 000 eurolla.

Kansainvälistä yhteistyötä

Kirkon Ulkomaanapu on ulkoministeriön kumppanuusjärjestö ja kirkkojen kansainvälisen avustusverkoston ACT-allianssin perustajajäsen. ACT-allianssi muodostaa yhden maailman suurimmista avustusorganisaatioista. Sen kokonaisvolyymi on 1,6 miljardia euroa vuodessa ja sillä on toimintaa 140 maassa. ACT:ssa on mukana yli sata avustusorganisaatiota.