Paikallisuus tärkeää lukijoille
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Paikallisuus tärkeää lukijoille

20.8.2014

Teksti: Minna Siikaniva

Kuva: Tuija Hyttinen

Kirkko ja koti -lehden lukemistutkimuksen mukaan seurakuntalehti koetaan tärkeänä ja sitä luetaan paljon erityisesti vanhemmissa ikäryhmissä. Hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät jutut kiinnostavat kaiken ikäisiä. Kirkon toiminnassa arvostetaan erityisesti lapsi- ja nuorisotyötä.

Tapahtumat kiinnostavat

Kirkko ja koti -lehden lukemistutkimus toteutettiin vuoden vaihteessa kirjekyselynä.  Kyselyyn vastasi 416 henkilöä. Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului vastaajista 86 %. Ahkerimmin Kirkko ja koti -lehteä lukevat 55-64 -vuotiaat ja yli 65-vuotiaat naiset. Vähiten lehti kiinnostaa alle 24-vuotiaita. Lehden ilmestymistiheyttä pidetään hyvänä erityisesti vanhemman ikäryhmän keskuudessa. Nuorten ja nuorten aikuisten mielestä lehti voisi ilmestyä harvemmin.

Luetuimpia ovat etusivu, seurakuntailmoitukset, tapahtumat ja henkilöhaastattelut.  Yli puolet vastaajista pitää lehteä vähintäänkin melko tärkeänä itselleen. Ikäryhmässä 18-34 -vuotiaat lehteä ei pidetä juuri lainkaan tärkeänä.

Innostaa osallistumaan

Kiinnostavimpina aihealueina pidetään omaa asuinseutua koskevia asioita. Hyvinvointiin, terveyteen ja jaksamiseen liittyvät jutut ovat myös luettuja. Ihmisten elämäntarinat ja elämän käännekohdat ovat niin ikään mielenkiintoista luettavaa. Lisäksi lasten ja nuorten elämästä sekä kasvatuksesta halutaan tietoa. Parisuhdeasiat kiinnostavat kaikenikäisiä. Lehden artikkeleista keskustellaan myös jonkun verran tuttujen kanssa.

Kirkko ja koti -lehti on kehittynyt vastaajien mielestä hyvään suuntaan. Lähes 70 % on osallistunut lehden innostamana seurakunnan tapahtumiin.  Vastaajista 60 % osallistuu jumalanpalvelukseen vähintään kerran vuodessa ja yli puolet johonkin kirkolliseen toimitukseen (kaste, vihkiminen, hautaus, konfirmaatio) noin kerran vuodessa. Musiikkitapahtumiin osallistutaan niin ikään keskimäärin kerran vuodessa.

Lapsi- ja nuorisotyötä arvostetaan

Seurakuntien toiminnassa arvostetaan eniten lapsi- ja nuorisotyötä sekä kirkollisia toimituksia.  Myös hautausmaiden ylläpito ja diakoniatyö saavat kiitosta. Joulukirkko, hiljaisuus ja rauhoittuminen ja musiikkitilaisuudet kirkossa saavat vastaajat parhaiten liikkeelle.

Netin käyttö kasvussa

Tärkeimpinä viestintäkanavina seurakunnan asioissa pidetään Kirkko ja koti -lehteä, Savon Sanomien ilmoituksia, seurakuntien kotisivuja sekä työntekijöitä. Lähes 90 % vastaajista kokee saavansa riittävästi tietoa seurakuntien palveluista ja tapahtumista. Internetiä käytetään päivittäin. Nuoret hakevat tietoa seurakuntien asioista enemmän netin kautta kuin painetusta lehdestä. 18-34 -vuotiaista Kirkko ja koti -lehden verkkosivuilla oli vastaajista käynyt 85 %.  Seuraavaksi eniten lehteen oli verkossa tutustunut 35-54 -vuotiaat (79 %), mutta myös yli 55 -vuotiaat lähes 70 %.

Lähemmäs arkea

Vastaajien avoimissa kommenteissa kaivattiin arkisuutta. ”Hartaustekstit voisivat olla lähempänä arkielämää. Tuotaisiin esille, kuinka pienillä ja arkisilla asioilla voi uskoa”.

”Seurakuntailmoitukset kuten kuolleet ja kastetut tulee aina luettua. Elämäntarinat kiinnostavat. Liian hengelliset jutut eivät kiinnosta niin paljoa”.

Onnetar suosi Maija Seppästä

Kirkko ja koti -lehden lukemistutkimuksen arvonnan voitti Maija Seppänen Puijon seurakunnasta. Seppästä kiinnostaa erityisesti lähetystyöntekijöiden matkakertomukset ja erilaisiin kulttuureihin liittyvät aiheet. ”Tapahtumat käyn myös yleensä läpi. Luen lehden verkosta, sillä minulla on ilmaisjakelukielto, joten lehti ei tule painettuna kotiin”, Seppänen kertoo.

Palkintona saatu iPad tulee hyötykäyttöön, sillä kolmen nuoren miehen äiti opiskelee aikuislinjalla sairaanhoitajaksi.