Yhteisöllisyyden kaipuu
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Yhteisöllisyyden kaipuu

20.8.2014

Teksti: Minna Siikaniva

Kuva: Tuija Hyttinen

Tänäkin kesänä seurakunnissa on järjestetty lukuisia rippikoululeirejä.  Leirikeskukset sijaitsevat kauniilla, rauhallisilla paikoilla luonnon helmassa. Siellä tutustuu uusiin ihmisiin ja tehdään erilaisia asioita yhdessä. Pidetään hauskaa. Toisinaan käydään syvällisiä elämää muuttavia keskusteluja.  Ollaan osana yhteisöä. Yhteenkuuluvuuden tunne ja yhteishenki vahvistuu yleensä leirin puolessa välissä, kun ihmiset ovat tutustuneet paremmin toisiinsa. Leirin tunnelma säilyy mielessä pitkään.

Rippikoulu on osa kirkon kasteopetusta. Tavoitteena on, että rippikoululainen vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu, elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä.

Rippikoulun aikana nuorten kanssa pohditaan heitä mietityttäviä asioita kuten uskoa, suhdetta perheeseen, opiskeluun ja ystävyyteen. Rippikoulun tehtävänä on opettaa nuorille myös ihmissuhdetaitoja sekä lähimmäisenrakkautta ja yhteisöllisyyden merkitystä.

Yhteisöllisyyden keskeisinä asioina voidaan pitää toistensa kunnioittamista, myötätuntoa, huolenpitoa sekä vastavuoroista keskustelua. Käsitys itsestä ja muista syntyy yhteisössä. Olemme kaikki riippuvaisia toisistamme. Yhteisöllisyys on tärkeä asia inhimillisessä kanssakäymisessä.

On erityisen ahdistavaa, jos ei tunne tulevansa hyväksytyksi omana itsenään. Jos ei koe kuuluvansa joukkoon.

On tärkeää, että seurakunnissa järjestettävät rippikoululeirit välittävät omalta osaltaan kokemusta rakkaudellisesta yhteisöstä, jonne kaikki ovat tervetulleita. Huomioivat niitä, jotka jäävät syrjään muista.

Katselin elokuisena sunnuntaina jumalanpalvelusta, joka oli toteutettu Suomen Lähetysseuran rippileirillä.

Nuoret kertoivat kokemuksistaan leiriltä. Eräs rippikoululainen totesi, että keskustelut olivat kaikista mielenkiintoisimpia silloin, kun oli paljon erilaisia mielipiteitä.

Kehitystä tapahtuu yleensä silloin, kun asioista uskalletaan olla eri mieltä ja niistä voidaan keskustella avoimesti. Kunnioitetaan erilaisia mielipiteitä. Uskalletaan tehdä asioita eri tavalla kuin ennen. Uskalletaan erehtyä ja tehdä virheitä. Uskalletaan pyytää anteeksi.


**@**