Jatketaan yhteistyötä, luodaan uutta
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Jatketaan yhteistyötä, luodaan uutta

14.5.2014

Teksti ja kuva: Sini-Marja Kuusipalo

 

”Miten uudet jäsenet voitaisiin tavoittaa niin, että heille tulisi tunne, että ’täällä on seurakunta ja se on kiinnostunut minusta’?” piispa Jari Jolkkonen haastoi Siilinjärven piispantarkastusvierailullaan.

Piispan mukaan seurakunta olisi tärkeä muuttajien kotiutumisessa, mikä avaisi myös vapaaehtoistoiminnan ovia.

Hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen vieraili Siilinjärvellä huhti-toukokuun taitteessa. Vierailun ajan hän korosti paikkakunnalla tehtävää kasvatus- ja diakoniatyötä. ”Kunta ja seurakunta tekevät hyvää yhteistyötä kasvatus- ja auttamistyön alueilla. Toivon, että seurakunta pitää jatkossakin lapsi- ja nuorisotyötä painopisteenä. Myös tässä on mahdollisuus vapaaehtoistyölle.”

Kahden kasvavan keskuksen kunnassa piispa Jolkkonen muistutti seurakuntaa pitämään jumalanpalveluksen, perheiden toiminnan ja diakoniapalvelut ihmisiä lähellä. Vierailun aikana tuotiin esiin myös idea jumalanpalveluksesta verkossa. Tässä piispa korosti sekä jumalanpalveluselämän kehittämistä että seurakuntalaisten palvelupaikkoja. ”Olisi upeaa, jos jokaisessa jumalanpalveluksessa kuuluisi lapsi tai nuori. Olisi hienoa, jos diakonit toisivat siilinjärveläisen hädän kuuluville juuri jumalanpalveluksessa.”

Parivuotinen piispantarkastus alkoi Siilinjärvellä kevättalvella 2014 seurakunnan talouden ja hallinnon tarkastuksella asessori Mika Riikosen ja lääninrovasti Oiva Malisen johdolla. Piispa totesi taloutta ja hallintoa hoidetun hyvin, mistä kertoo myös seurakunnan taloudellinen vahvuus. Tulevina vuosina Siilinjärven seurakunnan on ratkaistava talouden tasapainon säilyttäminen, huolehdittava työntekijöiden sopivasta määrästä ja varauduttava seurakuntien rakennemuutokseen.

Edellisen kerran Siilinjärvellä suoritettiin piispantarkastus vuonna 2002.