Tule matkalle mielikuvitusmaailmaan
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Tule matkalle mielikuvitusmaailmaan

Päiväkerholaiset osallistuvat seurakunnan toimintaan 70 kertaa ja iltapäiväkerholaiset jopa 180 kertaa vuodessa. Lapset ovat aktiivisia seurakuntalaisia!

Kuopion seurakuntien lapsi- ja perhetyö luo mahdollisuuksia lapsille ja perheille olla yhdessä ja elää kirkon yhteydessä. Vaalimme lapsuutta ja vahvistamme kristillistä arvomaailmaa yhdessä perheiden ja muiden kasvatustyötä tekevien kanssa. Näin Kuopion seurakuntien lapsi- ja perhetyön strategia vuosille 2012–2017 määrittää perustehtävän. Tänä syksynä lähes neljäsataa päiväkerholaista kokoontuu kerhohetkiin eri puolilla seurakuntayhtymää. Päiväkerhot on tarkoitettu 3–5-vuotiaille lapsille ja niitä pidetään kerran tai kahdesti viikossa. Päiväkerhotoiminta on maksutonta.

Iltapäiväkerhot kokoontuvat kaupungin kanssa yhteistyössä viidessä eri paikassa. Seurakunta tarjoaa turvallisen iltapäivän 120 ekaluokkalaiselle koulupäivien jälkeen. Kerhojen ohjaajina toimivat seurakunnan lastenohjaajat.

Perhekerhot aloittavat toimintansa syyskuun puolivälissä. Perhekerhoja on yli kaksikymmentä eri puolilla seurakuntayhtymää. Perhekerhot ovat aikuisten ja lasten yhteisiä kerhoja ja niihin voi tulla, kun perheelle sopii.

”Matka mielikuvitusmaailmaan” on tulevan toimintakauden vuosiaihe. Syksyllä mielikuvitusmatkan teemoina ovat ystävyys, luonto, hiljaisuus ja leikkiminen. Kerhossa aikuinen ohjaa lapsen leikkiä tuomalla sille puitteet. Kirsi Kunnaksen runo Heikki ja minä toimii kehystarinana toimintakauden alussa. Heikin kanssa mennään heinään, kalaan ja metsään. Pietarin kalansaalis – ja Jeesus kutsuu opetuslapsia – raamatunkertomukset tulevat ensimmäisenä tutuiksi. Kynttilähetkissä, kuten lapset kerhohartauksia kutsuvat, lauletaan Lasten virsiä, keskustellaan ja rukoillaan kerhorukouksia yhdessä.

Lapsityössä eletään muutoksesta muutokseen. Kirkon työ lasten ja perheiden kanssa on kehittynyt vastaamaan kunkin ajan haasteita. Vähitellen erilaiset toimintamuodot ovat vakiintuneet, kunnes on tullut aika taas miettiä uusia suuntia. Päiväkerhot ovat Kuopiossa koonneet lapsia lähes puoli vuosisadan ajan. Perheiden tilanteet ovat muuttuneet ja vanha toimintatapa tavoittaa vuosi vuodelta vähemmän lapsia ja perheitä.

Kokoontuvalle toiminnalle on ominaista pysyvyys, säännöllisyys ja pitkäjänteisyys. Seurakunnan työntekijä tulee lapsille ja perheille tutuksi usein monia vuosia kestävän yhteistyön aikana. Päiväkerholaisten vähentyessä on aloitettu uusia toimintamuotoja, kuten päivähoidon mentoritoiminta ja kouluikäisten avoin kerhotoiminta. Miten tehdä vähemmällä enemmän? Tuohon kysymykseen vastaaminen on haaste myös lapsityölle.

 

RIITTA IMMONEN

Kuopion seurakuntayhtymän vt. lapsityönjohtaja