Piispantarkastus Siilinjärven seurakunnassa
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Piispantarkastus Siilinjärven seurakunnassa

16.4.2014

Teksti: Satu Väätäinen

Kuva: Sini-Marja Kuusipalo

Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen vierailee huhti-toukokuun vaihteessa ensimmäisen kerran Siilinjärven seurakunnassa piispantarkastuksen ja seurakunnan 90-vuotisjuhlan merkeissä.

Piispantarkastus on monivaiheinen prosessi, jonka julkisin ja näkyvin osa on piispan vierailu seurakunnassa. Tämä niin sanottu piispanvisitaatio alkaa Siilinjärvellä tiistaina 29.4. kello 9 kaikille avoimella rukoushetkellä Siilinjärven kirkossa. Päivän aikana piispa seurueineen vierailee Siilinjärven kunnassa, Karjalan Lennostossa, joissakin yrityksissä ja koulussa. Tiistai-ilta päättyy kaikille avoimeen keskustelutilaisuuteen seurakuntatalolla.

”Tärkeää on, että yhdessä pohditaan paikkakuntalaisten ilon ja huolenaiheita. Yhdessä etsimme uskoa tulevaisuuteen ja uskoa Jumalaan”, sanoo piispa Jari Jolkkonen.

”Siilinjärveläisiä huolettaa, saavatko kunta ja seurakunta säilyä itsenäisenä. Piispantarkastuksessa emme voi tätä ratkaista, mutta parhaita vaihtoehtoja varmasti kartoitetaan.”

Kerran kymmenessä vuodessa

Piispa tekee tarkastusmatkan hiippakuntansa seurakuntiin noin 8–10 vuoden välein ja toteuttaa näin piispalle keskeisesti kuuluvaa kaitsijan tehtäväänsä seurakunnan työn tukemiseksi ja yhteistyön edistämiseksi. Piispantarkastuksessa tarkastetaan seurakunnan toiminta, hallinto ja talous. Piispantarkastuksen tavoitteena on tukea seurakuntaa, sen työntekijöitä ja luottamushenkilöitä oman perustehtävänsä toteuttamisessa ja kehittämisessä.

Piispan vierailu Siilinjärven seurakunnassa jatkuu lauantaina 3.5., jolloin piispa perehtyy seurakunnan työyhteisön toimintaan ja neuvottelee työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa. Sunnuntaina 4.5. Siilinjärven kirkossa vietetään juhlamessua, jonka piispa Jari Jolkkonen avustajineen toimittaa. Messun päätyttyä piispa arvioi loppulausunnossaan Siilinjärven seurakunnan tilannetta ja tulevaisuuden haasteita. Piispa Jolkkonen osallistuu myös kirkkokahvien jälkeen kirkossa alkavaan seurakunnan 90-vuotisjuhlaan.

Kirkkoherra Seppo Laitanen sanoo, että piispantarkastus ja siihen liittyvä piispan vierailu on suuri ilon ja juhlan aihe Siilinjärven 90-vuotiaassa seurakunnassa.