Kirkon perheneuvonnalla on suuri kysyntä
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Mediakortti   |   Yhteystiedot   |   Palaute   |   Sivukartta   |   a- A  A+

Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Arkisto

Kirkon perheneuvonnalla on suuri kysyntä

Kuva Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Kirkon perheneuvontapalvelut ovat säilyttäneet suosionsa. Viime vuonna kirkon perheasiain neuvottelukeskuksissa kävi kaikkiaan yli 16 500 ihmistä. Suurin osa kävijöistä oli 30–39-vuotiaita pienten lasten vanhempia. Myös nuorten aikuisten osuus asiakkaista kasvoi.

”Kirkon perheneuvonta tavoittaa niitä ikäryhmiä, joita kirkon muut toimintamuodot eivät tavoita. Nuorten asiakkaiden osuuden kasvu kertoo myös siitä, että kynnys hakea apua on edelleen madaltunut”, kirkon kasvatuksen ja perheasioiden johtaja Päivi Kähkönen sanoo.

”Vaikka perheneuvonnassa työskennellään pääasiassa aikuisten kanssa, on keskusteluissa ja työskentelyssä vahvasti esillä koko perheen, myös lasten hyvinvointi”, Kähkönen jatkaa.

Kuopiossa avunhakija on yhä useammin mies

Miesten osuus ajanvaraajina on selvästi noussut.

”Kuopiossa ajanvaraajista miehiä on 48 prosenttia, edellisenä vuonna heitä oli reilu 40 prosenttia”, kertoo Kuopion perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Irene Venejärvi.

Suurin syy avun tarpeelle oli vuorovaikutusongelmat, 38 prosenttia. Reilu neljännes ilmoitti syyksi erokysymykset. Uskottomuus oli syynä noin kymmenessä prosentissa.

Avun odotusaika uusille asiakkaille on 1–2 kuukautta, peruutusajalle voi päästä nopeamminkin. Tarvittaessa perheneuvonnasta ohjataan kriisikeskukseen, perheneuvolaan, omalääkärille tai työterveyshuoltoon.

Viime syksynä Kuopiossa järjestettiin myös eroryhmä.

Kirkon perheneuvontaa jo 70 vuotta

Viime vuonna aloitettu asiakaspalautejärjestelmä antaa eväitä työn kehittämiseen.

”Tähän mennessä saadun palautteen perusteella ihmiset ovat erittäin tyytyväisiä saamaansa apuun. Yli 90 prosenttia vastaajista arvioi myös voivansa suositella kirkon perheneuvonnan palveluja tuttavilleen”, Kähkönen kertoo.

Kirkon perheneuvonta kohtaa ihmisiä myös verkossa. City.fi -sivustolla toimivassa Suhdeklinikka-blogissa on vajaan kahden vuoden aikana vieraillut noin 350 000 kävijää. Perheneuvojat eri puolilta maata vastaavat heille lähetettyihin kysymyksiin koskien läheisiä ihmissuhteita.

Kirkon perheneuvonta täyttää tänä vuonna 70 vuotta.

 

Teksti:

KIRKON TIEDOTUSKESKUS ja

TUIJA HYTTINEN